Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Huế | Edu2Review

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Huế

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngành

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Điện công nghiệp và dân dụng

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Điện công nghiệp và dân dụng

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Kinh doanh vận tải đường bộ

Khai thác vận tải

Kinh doanh vận tải đường bộ

Ngành

Khai thác vận tải

Bảo trì và sửa chữa ôtô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Bảo trì và sửa chữa ôtô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Xây dựng cầu đường bộ

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Xây dựng cầu đường bộ

Ngành

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Công nghệ ôtô

Công nghệ ô tô

Công nghệ ôtô

Ngành

Công nghệ ô tô

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm