Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II (trực thuộc Bộ Giao thông Vận Tải) | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II (trực thuộc Bộ Giao thông Vận Tải)

   Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II (trực thuộc Bộ Giao thông Vận Tải)
   Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II (trực thuộc Bộ Giao thông Vận Tải)
   Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II (trực thuộc Bộ Giao thông Vận Tải)
   Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II (trực thuộc Bộ Giao thông Vận Tải)
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   17 ngành

   Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

   Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Tổ chức quản lý, giám sát và thi công các công trình xây dựng; sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực xây dựng. Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Kỹ sư thực hành CNKT Công trình xây dựng làm việc tại các vị trí: Nhân viên kỹ thuật, làm nhóm trưởng hay tổ trưởng, cán bộ kỹ thuật, quản lý, thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thuộc các doanh nghiệp xây dựng; Tự tổ chức tổ/ nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng.

   Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

   Công nghệ kỹ thuật xây dựng
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật xây dựng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Quản lý dự án, sản xuất, kinh doanh; tư vấn, giám sát, kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng, thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình và thi công các dự án công trình.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Kỹ sư thực hành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng làm việc tại các vị trí: Tư vấn giám sát, quản lý, kiểm soát chất lượng vật liệu, thí nghiệm viên và thi công các dự án xây dựng; Cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng; nhân viên kỹ thuật tại các cơ quan quản lý nhà nước và viện nghiên cứu về lĩnh vực xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng…

   Điện công nghiệp và dân dụng

   Điện công nghiệp
   1 tháng
   Điện công nghiệp
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng công nghiệp, công trình dân dụng; lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện dân dụng; Lắp đặt, vận hành hệ thống điện trong các cơ sở sản xuất.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Kỹ sư thực hành Điện công nghiệp và dân dụng làm việc tại các vị trí: Kỹ thuật viên, phụ trách các công việc liên quan đến phần điện tại các tổ vận hành trong xí nghiệp; quản lý, bảo trì và sửa chữa đường dây trong các công ty Điện lực; vận hành các trạm truyền tải và phân phối điện năng; tại các công ty xây lắp, bảo trì công trình điện... tham gia giảng dạy lĩnh vực thực hành tại các cơ sở GDNN về lĩnh vực điện, điều khiển và tự động hóa

   Công nghệ kỹ thuật cơ khí

   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Nắm rõ về các loại vật liệu cơ khí và vận hành thành thạo, an toàn các thiết bị, quy trình gia công cơ khí, thực hiện các công việc của CNKT Cơ khí; Sử dụng các loại máy công cụ để gia công các loại chi tiết máy;

   Phát hiện và sửa chữa các sai hỏng của máy, đồ gá và vật gia công; Lập chư­ơng trình gia công, vận hành và điều chỉnh các máy công cụ điều khiển số CNC, các thiết bị cơ khí; Có kỹ năng thiết lập, tổ chức và thực hiện các quy trình công nghệ gia công, sửa chữa, lắp ráp và chế tạo các chi tiết máy, các loại máy không quá phức tạp, điều khiển sản xuất tự động…

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Kỹ sư thực hành Công nghệ kỹ thuật cơ khí làm việc tại các vị trí: Cán bộ kỹ thuật phòng kỹ thuật sản xuất, thiết kế phát triển sản phẩm của nhà máy, cán bộ quan lý điều hành sản xuất hoặc trực tiếp sản xuất tại các phân xưởng, nhà máy, công ty có liên quan đến ngành cơ khí, phòng kiểm định chất lượng sản phẩm cơ khí sau khi gia công; Cán bộ kỹ thuật tổ chức vận hành các máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng; tham gia giảng dạy lĩnh vực thực hành tại các cơ sở GDNN về lĩnh vực cơ khí.

   Bảo trì và sữa chưa ô tô

   Công nghệ kỹ thuật ô tô
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật ô tô
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Có kiến thức nền tảng cơ bản cần thiết phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề trong phạm vi nghề Bảo trì và sửa chữa ôtô và các nghề nghiệp; Giám sát, kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật, thông số sửa chữa, lắp ráp; Thực hiện được các công việc trong công nghệ lắp ráp, bảo trì và sửa chữa ôtô – máy xây dựng; Sử dụng, vận hành thành thạo và an toàn các thiết bị đo kiểm tra; Có khả năng nghiên cứu cải tiến, phát triển trang thiết bị kỹ thuật và tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành kỹ thuật viên công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ trung cấp về bảo trì và sửa chữa ôtô; có thể đảm nhận các công việc kỹ thuật tại các cơ sở lắp ráp, bảo trì và sửa chữa ôtô, các cơ sở sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí; Có khả năng tự tạo việc làm.

   Kinh doanh thương mại

   Kinh doanh thương mại
   1 tháng
   Kinh doanh thương mại
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Quản lý và điều phối lực lượng bán hàng; Tổ chức và vận hành doanh nghiệp kinh doanh thương mại; Thực hiện việc hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh thương mại; Thực hiện được công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại ;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Cử nhân thực hành Kinh doanh thương mại làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, các đơn vị hành chính sự nghiệp; Làm quản trị viên thương mại tại phòng kinh doanh của các đơn vị sản xuất kinh doanh thương mại hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp; các công ty xuất nhập khẩu; các siêu thị ; đại lý phân phối hàng hóa, các cửa hàng kinh doanh… Làm kế toán viên bán hàng tại các đơn vị kinh doanh thương mại;.

   Kế toán doanh nghiệp

   Kế toán doanh nghiệp
   1 tháng
   Kế toán doanh nghiệp
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán; Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp; Lập được báo cáo kế toán và báo cáo thuế của doanh nghiệp; Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp...

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Cử nhân thực hành Kế toán doanh nghiệp làm việc tại các vị trí: kế toán viên tại các cơ quan, ngân hàng, tổ chức tài chính, ban quản lý, doanh nghiệp đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh doanh dịch vụ…

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   1 tháng
   Công nghệ thông tin
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Thành thạo trong việc sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền, và thu thập thông tin, thiết kế website, phần mềm...

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Kỹ sư thực hành làm việc tại các vị trí: lập trình viên, kỹ thuật viên, chuyên viên làm công việc thiết kế, quản trị, tư vấn, chuyển giao công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu trong các cơ quan, doanh nghiệp.

   Quản lý xây dựng

   Quản lý xây dựng
   1 tháng
   Quản lý xây dựng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Lập, đánh giá và quản lý các loại dự án đầu tư xây dựng; Khả năng quản lý vốn đầu tư, đo bóc tiên lượng, lập dự toán công trình xây dựng; Lập được các hồ sơ mời thầu, dự thầu, hồ sơ thanh quyết toán và hoàn công công trình; Lập kế hoạch, tổ chức quản lý và chỉ đạo thi công công trình xây dựng.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Kỹ sư thực hành Quản lý xây dựng làm việc tại các vị trí: Nhân viên kỹ thuật, nhóm trưởng hay tổ trưởng, cán bộ quản lý, ... tại các ban quản lý dự án, trong phòng kỹ thuật của công ty, xí nghiệp, hoặc công trường xây dựng.... có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

   Cắt gọt kim loại

   Cắt gọt kim loại
   1 tháng
   Cắt gọt kim loại
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Có kiến thức nền tảng cơ bản cần thiết phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề trong phạm vi nghề Cắt gọt kim loại : Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ để gia công các loại chi tiết máy thông dụng và cơ bản đạt yêu cầu kỹ thuật; Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ cắt cầm tay;

   Có khả năng vận hành, điều chỉnh máy gia công những công nghệ phức tạp (khi được thợ bậc cao hoặc cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, nhà máy hướng dẫn phương pháp gia công) đạt yêu cầu kỹ thuật; Phát hiện và sửa chữa đ­ược các sai hỏng thông th­ường của máy, đồ gá và vật gia công; Chế tạo và mài đ­ược các dụng cụ cắt đơn giản; Vận hành và điều chỉnh được các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC)

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm Cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, nhà máy, công ty có liên quan đến ngành cơ khí; Trực tiếp gia công trên các máy công cụ phổ biến, thông dụng của nghề và máy phay CNC; Tổ trưởng sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí; tham gia giảng dạy lĩnh vực thực hành tại các cơ sở GDNN hoặc có khả năng tự tạo việc làm .

   Bảo hộ lao động

   Bảo hộ lao động
   1 tháng
   Bảo hộ lao động
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý tổng hợp môi trường lao động; đề xuất các giải pháp công nghệ xử lý nóng, bụi, ồn, rung… trong quá trình sản xuất; loại trừ các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động, sự cố trong sản xuất và các yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Kỹ sư thực hành Bảo hộ lao động làm việc tại các vị trí: cán bộ bảo hộ lao động tại các phòng ban, bộ phận bảo hộ lao động, bộ phận kỹ thuật, phòng tổ chức lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; Cán bộ giám sát an toàn hiện trường; Kỹ thuật viên tại các phòng thí nghiệm hoặc xưởng thực hành huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động, các tổ chức có cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động.

   Dịch vụ pháp lý

   Dịch vụ pháp lý
   1 tháng
   Dịch vụ pháp lý
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Cung cấp kiến thức tổng hợp về hệ thống pháp luật Việt Nam; Có khả năng hiểu và phân tích được những quy định của pháp luật; Vận dụng những quy định của pháp luật vào thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý, thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến pháp luật của các cơ quan, tổ chức.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Cử nhân thực hành Dịch vụ pháp lý làm việc tại các ban tư pháp, phòng pháp chế, thanh tra, văn phòng, các tổ chức xã hội, đặc biệt là các tổ chức xã hội – nghề nghiệp có liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ pháp lý như: Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, phòng công chứng, văn phòng luật sư, cán bộ tư pháp, hộ tịch, địa chính, nhà đất, thư ký toà án, thẩm tra viên…nhân viên pháp chế, tổ chức hành chính nhân sự cho tất cả các loại hình doanh nghiệp,...cán bộ, chuyên viên tại các các đơn vị hành chính địa phương.

   Công nghệ ô tô

   Công nghệ ô tô
   1 tháng
   Công nghệ ô tô
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành, kiểm tra, chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của các hệ thống, bộ phận trên ôtô; Thực hiện các công việc gia công bổ trợ như cắt gọt kim loại, hàn điện, hàn hơi, gò, sửa dụng cụ các thiết bị nghề nguội; Thiết kế và chế tạo được một số chi tiết động cơ, ôtô phục vụ công việc lắp ráp, sửa chữa…

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Kỹ sư thực hành Công nghệ ôtô làm việc tại các cơ sở lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa ôtô; tại cơ sở nghiên cứu, chế tạo sản phẩm cơ khí, máy móc thiết bị, phân xưởng cơ - điện...; tại các nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ và phát triển sản phẩm thiết bị cơ khí; Các công ty tư vấn giải pháp và kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực cơ khí, ôtô, máy xây dựng trong và ngoài nước; các trạm đăng kiểm ôtô, viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ôtô; tham gia giảng dạy lĩnh vực thực hành tại các cơ sở GDNN về lĩnh vực CNKT ôtô.

   Công nghệ kỹ thuật trắc địa

   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng
   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Đo đạc, khảo sát và triển khai bản vẽ ra thực địa, định vị chính xác các công trình xây dựng bằng những kỹ thuật hiện đại như toàn đạc điện tử và hệ thống định vị bằng vệ tinh (GPS).

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Kỹ sư thực hành CNT Trắc địa làm việc tại các vị trí: kỹ thuật viên hoặc tổ trưởng phụ trách công tác trắc địa tại các phòng kỹ thuật, tổ kỹ thuật hiện trường các đơn vị xây dựng; Đội khảo sát địa hình của các công ty khảo sát thiết kế; Các xí nghiệp địa hình, địa chính…

   Chế tạo thiết bị cơ khí

   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng
   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Lựa chọn đư­ợc các loại vật tư­, thiết bị phù hợp với yêu cầu chế tạo; Sử dụng thành thạo và bảo quản các thiết bị, dụng cụ cầm tay của nghề; Thực hiện được một số công việc trong tổ hợp lắp ghép, đóng gói, bàn giao sản phẩm kỹ thuật;

   Phát hiện và sửa chữa đ­ược các sai hỏng thông th­ường của thiết bị, dụng cụ của nghề; Lập được chương trình và gia công trên máy CNC; Chế tạo được các loại chi tiết cơ khí thông dụng ứng dụng trong sửa chữa và thay thế của nghề; Thành thạo thao tác nắn, cắt, uốn gập, khoan lỗ, tán đinh, lắp ghép tạo ra các sản phẩm với yêu cầu kỹ thuật cao ở dạng: Ống, khung, bình, bồn, bun ke - si lô, thiết bị lọc bụi, cho các công trình công nghiệp và dân dụng.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Kỹ sư thực hành Chế tạo thiết bị cơ khí làm việc tại các vị trí: Cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, nhà máy, công ty có liên quan đến ngành cơ khí; Tổ trưởng sản xuất; Quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí; Trực tiếp gia công, chế tạo kết cấu, chi tiết bằng hàn, cắt; gia công, chế tạo chi tiết trên các máy công cụ của nghề và máy tiện, phay CNC; Có khả năng tự tạo việc làm, tổ chức các cơ sở sản xuất gia công, chế tạo...

   Logistics

   Logistic
   1 tháng
   Logistic
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quá trình công nghệ vận tải, chuỗi cung ứng dịch vụ logistics; Phân tích, tổng hợp các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và lập được kế hoạch sản xuất kinh doanh vận tải và dịch vụ logistics; Sử dụng tiếng Anh, công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành vào quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vận tải và logistics

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Cử nhân thực hành Logistics có thể làm việc tại các vị trí: Chuyên viên tại các Cảng biển, tập đoàn, công ty trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực logistic, vận tải, kho hàng, kinh doanh xuất nhập khẩu, tư vấn kinh doanh, sản xuất, phân phối, thương mại, bảo hiểm; đảm nhận các vị trí nghiên cứu chính sách tại các cơ quan nhà nước.

   Tiếng Anh

   Ngôn ngữ Anh
   1 tháng
   Ngôn ngữ Anh
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo; Sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt hiệu quả để phục vụ trong hoạt động nghề nghiệp; áp dụng được kiến thức về lý thuyết dịch và kỹ thuật dịch để thực hiện nhiệm vụ biên dịch, phiên dịch về các hoạt động du lịch và hành chính, thương mại; rèn luyện và phát triển được kỹ năng mềm cần thiết trong môi trường làm việc đa văn hóa, giải quyết vấn đề trong dịch thuật và giao tiếp.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Cử nhân thực hành Tiếng Anh làm tại nhiều vị trí nghề nghiệp ở các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp hành chính, thương mại các cơ sở du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn, và khu vui chơi giải trí… trong các tổ chức quốc tế hoặc công ty liên doanh với các vị trí: biên dịch viên, thông dịch viên, lễ tân hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Anh, điều hành tour tại các công ty du lịch, lữ hành, marketing cho các dự án du lịch, trợ lý cho các trưởng bộ phận ở các khách sạn hoặc các khu resort… quản trị văn phòng, dịch vụ dịch thuật căn bản, dịch vụ phục vụ khách hàng…

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu chung về trường

   Trường Trung học Giao thông vận tải Trung ương V được thành lập vào năm 1976, theo Quyết định số của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Đây là tiền thân của trường Cao đẳng Giao thông vận tải II ngày nay.

   Khi đó, trường đặt tại thôn Phú Thạnh, xã Phước Long, huyện Phước Vân, tỉnh Nghĩa Bình. Đến tháng 10/1984, trường chuyển về địa điểm mới ở thôn Thủy Tú, xã Hòa Hiệp, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng (nay là phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

   Trường hiện đào tạo 4 ngành (gồm 13 chuyên ngành) bậc Cao đẳng, 7 ngành bậc Trung cấp chuyên nghiệp và 19 nghề trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, 17 chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực Giao thông vận tải.

   Video giới thiệu trường Giao thông Vận tải Trung ương 5 (Nguồn: Youtube – Tuan nguyen huu)

   Hoạt động của sinh viên

   Trong năm học, sinh viên trường đã có nhiều hoạt động thú vị nhằm nâng cao tri thức, sức khỏe và quan tâm đến cộng đồng, như chiến dịch tình nguyện hè, hội trại sức trẻ của trường, hội thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ và luật đường sắt...

   Hình ảnh trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 5 Hình ảnh trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 5

   Đội ngũ nhân sự

   Tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sỹ trở lên của trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 5 đạt trên 85%, chủ yếu được đào tạo tại những ngôi trường danh tiếng trong và ngoài nước. Cụ thể, trường có 135 thạc sỹ, 11 giảng viên chính và 15 cán bộ, giảng viên đang làm nghiên cứu sinh.

   Cơ sở vật chất

   So với ngày đầu thành lập, các trang thiết bị phục vụ đào tạo cùng hệ thống sân thể thao, vui chơi được đầu tư hiện đại hơn. Cảnh quan, cơ sở vật chất cũng ngày một khang trang hơn.

   Cơ sở Trần Cao Vân (Nguồn: caodanggtvttw5)Cơ sở ở đường Trần Cao Vân

   Thành tựu

   Sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã vinh dự được đón nhận các thành tích như Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2003); Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ (năm 2008 và 2013), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2010)...

   Ngoài ra, các tập thể và cá nhân của trường cũng được Đảng, Nhà n­ước, Bộ Giao thông Bận tải, Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng nhiều danh hiệu cao quý. Đặc biệt, có 2 thầy giáo đã được tôn vinh Nhà giáo Ưu tú.

   Ngày hội đón tân học sinh – sinh viên của trường (Nguồn: caodanggtvttw5)Ngày hội đón tân học sinh – sinh viên của trường

   Nguồn: Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 5

   Địa điểm