Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II (trực thuộc Bộ Giao thông Vận Tải) | Edu2Review

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II (trực thuộc Bộ Giao thông Vận Tải)

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Ngành

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Ngành

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Điện công nghiệp và dân dụng

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp và dân dụng

Ngành

Điện công nghiệp

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Bảo trì và sữa chưa ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Bảo trì và sữa chưa ô tô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Ngành

Kinh doanh thương mại

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Ngành

Quản lý xây dựng

Cắt gọt kim loại

Cắt gọt kim loại

Cắt gọt kim loại

Ngành

Cắt gọt kim loại

Bảo hộ lao động

Bảo hộ lao động

Bảo hộ lao động

Ngành

Bảo hộ lao động

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý

Ngành

Dịch vụ pháp lý

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Ngành

Công nghệ ô tô

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Chế tạo thiết bị cơ khí

Khoa học - Kỹ thuật

Chế tạo thiết bị cơ khí

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Logistics

Logistic

Logistics

Ngành

Logistic

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngành

Tiếng Anh
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm