Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải III | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải III

8.3
Tốt
5 đánh giá

Chương trình

10 khóa học

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

 • Đủ kiến thức giáo dục đại cương và các môn cơ sở kỹ thuật có nền tảng vững cho các ngành Kỹ thuật đặc biệt chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Đủ kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng và công nghiệp hình thành kỹ năng trong chuyên ngành và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành nâng cao lên.

Kỹ năng

 • Kỹ năng xây dựng, thi công công trình: thực hiện chuyên nghiệp các công tác thi công (bê tông, cốt thép, gạch xây,..) của công trình xây dựng, đọc bản vẽ và triển khai các bước thực hiện công tác thi công cho tổ đội nhóm thực hiện.
 • Kỹ năng quản lý: quản lý tốt các công tác xây dựng ở công trình, các hồ sơ thủ tục bản vẽ của công trình xây dựng. Thực hiện tốt tiến độ theo yêu cầu của công trình. Lập biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức tiến độ và thi công và tính dự toán các công trình chuyên nghiệp.
 • Kỹ năng bản vẽ : đọc và hiểu tốt các nội dung cần phải làm trên bản vẽ xây dựng. Vẽ kỹ thuật các công trình xây dựng theo hướng dẫn thiết kế kỹ thuật, hoặc triển khai bản vẽ thi công theo thiết kế.
 • Kỹ năng giám sát : tham gia giám sát và quản lý việc thực hiện các công tác của công trình xây dựng theo đúng hồ sơ được duyệt.
 • Kỹ năng tin học, ngoại ngữ : vận dụng tốt tin học thực hiện tốt công tác được giao, ở mức trình độ B tin học (Word, Excel, Project, Internet, Autocad, Sap, Etabs) và trình độ tiếng Anh tương đương 250-295 điểm TOEIC.
 • Kỹ năng mềm : có kỹ năng làm việc nhóm, tự học, giao tiếp tốt, sinh hoạt cộng đồng, có khả năng tổng hợp thông tin trên internet, trao đổi qua email. Phối hợp tốt về chuyên môn với công nhân trung cấp nghề và sơ cấp nghề để hoàn thành công việc chuyên môn, có thể h¬ướng dẫn chuyên môn cho các bậc thợ thấp hơn.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Triển khai thiết kế kết cấu công trình
 • Giám sát công trình thi công.
 • Phụ trách kỹ thuật xây dựng hoặc phụ trách đội thi công.
 • Nhân viên kế hoạch và kỹ thuật làm việc ở các công ty về xây dựng.
 • Nhân viên các phòng ban thuộc về xây dựng trong các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Tham gia xuất khẩu lao động thực hiện các công tác xây dựng ở nước ngoài.

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
1 tháng

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính
1 tháng

Tài chính - ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng được các hàm trong kinh tế để tính toán, phân tích số liệu tài chính; có khả năng học và sử dụng các phần mềm giao dịch trong ngân hàng.
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC; đọc và hiểu cơ bản các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Áp dụng các kiến thức đã học về tài chính doanh nghiệp, kế toán, tiền tệ ngân hàng và tín dụng để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc và cuộc sống.
 • Sử dụng được các kiến thức chuyên sâu về tài chính và ngân hàng như kế toán ngân hàng, thanh toán quốc tế, thẩm định tín dụng, quản trị tài chính doanh nghiệp, kinh doanh bảo hiểm... vào thực tiễn công việc được giao.

Kỹ năng

 • Có khả năng lập luận, tư duy theo hệ thống, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
 • Có kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, đánh giá và ra quyết định trong quản trị tài chính các doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư, kinh doanh chứng khoán và đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp.
 • Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, kế toán, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ trong các Ngân hàng.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng trình bày thông qua báo cáo seminar, bài tập lớn; khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo.
 • Có khả năng giao tiếp xã hội trong thời gian thực tập, sinh viên có cơ hội giao tiếp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Nhân viên tài chính: làm việc tại các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán và các tổ chức khác, phụ trách các công việc như quản lý tài sản của đơn vị, quản trị các hoạt động tín dụng, đầu tư, thanh toán.
 • Nhân viên ngân hàng: làm giao dịch viên, kế toán viên hoặc nhân viên tín dụng.
 • Nhân viên phân tích và tư vấn tài chính: làm việc tại các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, phòng tài chính kế toán của các doanh nghiệp, đảm nhận công việc trợ lý phân tích và tư vấn tài chính; cung cấp thông tin hướng dẫn, tư vấn khách hàng.

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng được các phần mềm kế toán: MISA, Acsoft….
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC; đọc và hiểu cơ bản các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong công việc kế toán được giao.
 • Hiểu những nguyên lý cơ bản về tài chính, tiền tệ và ngân hàng, kinh tế và quản lý doanh nghiệp, khoa học quản lý kinh tế vi mô, vĩ mô và hệ thống văn bản pháp luật liên quan kế toán - tài chính.

Kỹ năng

 • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán; ghi nhận vào sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế - tài chính chủ yếu phát sinh trong kỳ.
 • Khả năng thực hiện những nghiệp vụ kế toán cuối kỳ, lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế.
 • Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật.
 • Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng trình bày thông qua báo cáo seminar, bài tập lớn; khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo.
 • Có khả năng giao tiếp xã hội trong thời gian thực tập, sinh viên có cơ hội giao tiếp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có thể làm việc tại các bộ phận kế toán, kiểm toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức, các công ty tư vấn, các công ty cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán ở các vị trí công việc cụ thể sau: kế toán viên, kiểm toán viên, kế toán tổng hợp, trưởng bộ phận kế toán, kiểm toán, cán bộ tư vấn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế.
 • Có thể trở thành nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán.

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B.
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC; đọc và hiểu cơ bản các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Bao gồm các kiến thức cơ sở ngành về Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Pháp luật kinh tế, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý thống kê, Quản trị học, Marketing căn bản và tâm lý học quản lý.
 • Bao gồm các kiến thức chuyên ngành về Thị trường chứng khoán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị chi phí, Tài chính doanh nghiệp, thống kê doanh nghiệp, Quản trị nhân sự, Quản trị dự án đầu tư, Quản trị tài chính, Quản trị Marketing, Quản trị chiến lược, Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị chất lượng, Quản trị rủi ro, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Quản trị thương mại.

Kỹ năng

 • Nhận định được cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm yếu về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Phân tích và đánh giá được các dự án đầu tư.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng trình bày thông qua báo cáo seminar, bài tập lớn; khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo.
 • Có khả năng giao tiếp xã hội trong thời gian thực tập, sinh viên có cơ hội giao tiếp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Phòng kinh doanh, Marketing, kế hoạch, tổ chức hành chính (nhân sự),… của doanh nghiệp.

Khai thác vận tải

Khai thác vận tải
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng được các phần mềm chuyên ngành:
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC; đọc và hiểu cơ bản các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Các kiến thức cơ sở ngành về Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Pháp luật kinh tế, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý thống kê, Quản trị học, Luật giao thông thủy bộ, Công nghệ bảo dưỡng sửa chữa phương tiện vận tải, Định mức kinh tế kỹ thuật trong vận tải thủy bộ, Kinh tế vận tải thủy bộ.
 • Các kiến thức về Marketing trong ngành vận tải thủy bộ, Thống kê trong doanh nghiệp vận tải thủy bộ, Hàng hóa và thương vụ vận tải, Kế toán tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Tổ chức xếp dỡ hàng hóa, Quản trị doanh nghiệp vận tải thủy bộ, Quản trị chiến lược, Quản trị dự án đầu tư vận tải thủy bộ, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải thủy bộ, Tổ chức khai thác vận tải thủy bộ.

Kỹ năng

 • Xây dựng và thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh vận tải bao gồm kế hoạch sản lượng, kế hoạch phương tiện, kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch chi phí, kế hoạch giá thành sản phẩm vận tải, hồ sơ kê khai giá cước theo qui định.
 • Tổ chức khai thác đoàn phương tiện (đoàn tàu, đoàn sà lan, đoàn xe) một cách khoa học, hiệu quả.
 • Điều hành hoạt động vận tải, điều phối đoàn phương tiện vận tải phù hợp với điều kiện thực tiễn.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng trình bày thông qua báo cáo seminar, bài tập lớn; khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo.
 • Có khả năng giao tiếp xã hội trong thời gian thực tập, sinh viên có cơ hội giao tiếp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Bộ phận kế hoạch tổng hợp, kinh doanh, nhân sự, tài chính kế toán…của các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, Doanh nghiệp bảo dưỡng sửa chữa phương tiện vận tải, Doanh nghiệp vận tải ô tô như vận tải hàng hóa, vận tải hàng hóa bằng taxi, vận tải container, vận tải khách bằng xe buýt, vận tải khách theo tuyến cố định, vận tải khách bằng taxi, vận tải khách du lịch…
 • Bộ phận khai thác, điều hành (điều độ) của các Bến xe, Kho bãi hàng hóa, Cảng thủy nội địa, Trung tâm điều hành vận tải công cộng, Doanh nghiệp giao nhận hàng hóa Logistic và Doanh nghiệp, tổ chức có đội xe, đội tàu, phòng vận tải, phòng quản lý phương tiện và người lái.

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng được các phần mềm chuyên dụng: dự toán Bắc Nam, G8…phục vụ công việc chuyên môn.
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC; đọc và hiểu cơ bản các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Trang bị cho sinh viên khả năng thiết kế, đề xuất, đánh giá và lựa chọn giải pháp kỹ thuật – công nghệ phù hợp cho từng bộ phận cấu thành dự án xây dựng.
 • Các kiến thức về kinh tế và quản lý trong xây dựng, nhằm giúp sinh viên đủ trình độ tiến hành triển khai, tổ chức, quản lý, vận hành từng giai đoạn của một dự án xây dựng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với các quy định của pháp luật và mục tiêu đơn vị.

Kỹ năng

 • Nhân viên dự án từ bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến kết thúc xây dựng, đưa dự án vào vận hành khai thác.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức, điều hành công tác thi công xây lắp tại công trường.
 • Lập, phân tích, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Lập, thẩm định dự toán xây dựng, sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, hoàn công công trình.
 • Tham gia lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu và tổ chức đấu thầu trong xây dựng cơ bản.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng trình bày thông qua báo cáo seminar, bài tập lớn; khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, thiết lập dự án và bảo vệ dự án.
 • Có khả năng giao tiếp xã hội trong thời gian thực tập, sinh viên có cơ hội giao tiếp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Làm công việc kỹ thuật, tư vấn, thiết kế tại các đơn vị: Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng, Công ty tư vấn thiết kế - giám sát, Doanh nghiệp xây dựng, cơ quan kiểm toán.
 • Có thể công tác tại các doanh nghiệp xây dựng, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng,các doanh nghiệp tư vấn, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, tín dụng (Ngân hàng, kho bạc),…
 • Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn: Kế hoạch-kỹ thuật, Đầu tư, Thẩm định, Nhân sự, Tài chính,…

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này.
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC; đọc và hiểu cơ bản các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Hiểu biết về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính; Giải thích nguyên lý hoạt động và mô tả kiến trúc, nguyên lý vận hành, các giao thức, dịch vụ, công nghệ sử dụng trong mạng máy tính.
 • Có kiến thức về kỹ thuật lập trình (C, C++, Visual Basic), cơ sở dữ liệu (Microsoft SQL). Am hiểu các công nghệ lập trình .NET, Apache/PHP/MySQL.

Kỹ năng

 • Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa máy tính.
 • Thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống mạng cục bộ (có dây hoặc không dây) vừa và nhỏ cho các cơ quan, doanh nghiệp.
 • Thiết kế, xây dựng, vận hành và quản trị website cho các cơ quan, doanh nghiệp.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng trình bày thông qua báo cáo seminar, bài tập lớn; khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo.
 • Có khả năng giao tiếp xã hội trong thời gian thực tập, sinh viên có cơ hội giao tiếp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm; các công ty tư vấn – thiết kế giải pháp mạng, giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp; các công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học; bộ phận vận hành và phát triển tin học của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng…; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Logistic

Logistic
1 tháng

Đánh giá

5 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.5
Cơ sở vật chất
8.1
Môi trường HT
8.4
HĐ ngoại khoá
8.5
Cơ hội việc làm
8.5
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.5
Quan tâm sinh viên
8.2
Hài lòng về học phí
8.5
Sẵn sàng giới thiệu
8.6
Giảng viên
8.5
Cơ sở vật chất
8.1
Môi trường HT
8.4
HĐ ngoại khoá
8.5
Cơ hội việc làm
8.5
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.5
Quan tâm sinh viên
8.2
Hài lòng về học phí
8.5
Sẵn sàng giới thiệu
8.6

Chi tiết từ học viên

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Trường Thiết Kế Đẹp

Đã học khoá học: Chưa học tại đây.

Ưu điểm

Trường có hoạt động truyền thông tốt, đào tạo được nhiều sinh viên ưu tú khi ra trường, cơ hội tìm kiếm việc làm cao. Sinh viên năng động, đoàn kết, trường có thư viện rộng rãi, môi trường năng động, tự do, kích thích sự sáng tạo. Cơ sở vật chất tốt và đẹp, hoạt động ngoại khóa mạnh mẽ. Giảng viên nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

Nhà trường và giảng viên nên đầu tư và thêm thắt nhiều tư liệu cũng như tìm tòi nhiều phương pháp giảng dạy phong phú và đa dạng hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Được trải nghiệm môi trường học tập mới, có đông phục, được học trong môi trường hiện đại, phía trước trường có nhiều nơi bán đồ ăn thuận lợi cho việc mua đồ ăn vặt, được sự giaups đỡ từ các bạn bè cũng như thầy cô trong quá trình học tập.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
khanh le
khanh le
 

Trường Gtvt

Đã học khoá học: tàu biển tại đây.

Ưu điểm

trường có khuôn viên rộng rãi, cơ sở hạ tầng tốt, môi trường học tập năng động và sáng tạo, giảng viên tận tâm

Điểm cần cải thiện

trường cần đầu tư hơn vào chỗ giữ xe, còn hay bị đùn ứ, kẹt xe khi ra về, cần có nhiều học bổng hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

trường có hoạt động truyền thông tốt, đào tạo được nhiều sinh viên ưu tú khi ra trường, cơ hội tìm kiếm việc làm cao. Sinh viên năng động, đoàn kết

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Trình Độ Dạy Và Học

Đã học khoá học: Kinh tế vận tải biển tại đây.

Ưu điểm

nền tảng và danh tiếng của trường cao
đào tạo chuyên môn cao
có những ngành quan trọng và khác biệt

Điểm cần cải thiện

cơ sở vật chật không tốt
không có điều hòa
trường bị chênh lệch số lượng trai gái quá cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Ngoài bắc thì có trường đại học hàng hải, miền nam thì lại có đại học giao thông vận tải nên minh không cần phải du hí xa nhà để học ngành mà mình muốn theo nữa rồi

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Hiền Đặng
Hiền Đặng
 

Sân Trường Thoáng Mát

Đã học khoá học: Kĩ sư cầu đường tại đây.

Ưu điểm

Giảng viên hòa đông vui vẻ với sinh viên. Có nhiều chỗ bán đồ ăn trước cổng thuận tiện cho việc ăn uống của sinh viên.

Điểm cần cải thiện

Lí thuyết nhiều hơn thực hành, giáo trình học khá ổn nhưng cần một số thay đổi.

Trải nghiệm và lời khuyên

Là ngôi trường có học phí rẻ phù hợp với tất cả các đối tượng sinh viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm