Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải III | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải III

5 đánh giá
8.3
Tốt
5 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Ngành

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

Ngành

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

Ngành

Quản trị mạng máy tính

Tài chính - ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Khai thác vận tải

Khai thác vận tải

Khai thác vận tải

Ngành

Khai thác vận tải

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Ngành

Quản lý xây dựng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Ngành

Tin học ứng dụng

Logistic

Logistic

Logistic

Ngành

Logistic
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.5
Cơ sở vật chất
8.1
Môi trường HT
8.4
HĐ ngoại khoá
8.5
Cơ hội việc làm
8.5
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.5
Quan tâm sinh viên
8.2
Hài lòng về học phí
8.5
Sẵn sàng giới thiệu
8.6
Giảng viên
8.5
Cơ sở vật chất
8.1
Môi trường HT
8.4
HĐ ngoại khoá
8.5
Cơ hội việc làm
8.5
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.5
Quan tâm sinh viên
8.2
Hài lòng về học phí
8.5
Sẵn sàng giới thiệu
8.6

Giới thiệu

Địa điểm