Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải - Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Chương trình

   Ngành

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

   Thời lượng

   3 năm

   Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có phẩm chất chính trị, đạo đức; có ý thức cộng đồng, có tác phong công nghiệp và có sức khoẻ để hoàn thành công việc; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về khả năng làm việc theo chuyên môn của chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Cụ thể là :

   • Có kỹ năng nghề nghiệp cao.
   • Có khả năng lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại thiết bị điện, trang bị điện, trang bị chiếu sáng, thiết bị điện tử trong công nghiệp và dân dụng.
   • Nắm được kiến thức cơ bản về an toàn lào động, vệ sinh công nghiệp, về tổ chức sản xuất, quản lý kinh tế trong xí nghiệp.
   • Có khả năng thích ứng với thay đổi của công nghệ, khả năng tự học .
   • Có lòng yêu nghề, say mê nghề nghiệp. Có tác phong công nghiệp. Lao động có ý thức tự giác, có kỷ luật, có kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.