Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải

   Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải
   Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải
   Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải
   Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải
   4 hình 2 video
   9.1
   Xuất sắc
   5 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   10 ngành

   Công nghệ kỹ thuật xây dựng - xây dựng dân dụng

   Công nghệ kỹ thuật xây dựng
   3 năm
   Công nghệ kỹ thuật xây dựng
   3 năm

   Chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Xây dựng trình độ Cao đẳng, nhằm đào tạo Sinh viên phát triển toàn diện có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, có tác phong công nghiệp, có sức khỏe, có khả năng làm việc theo chuyên môn của một kỹ thuật viên Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng.

   • Có kiến thức chuyên môn cơ bản về kỹ thuật xây dựng dân dụng, có kỹ năng và kỹ thuật nghề nghiệp; có kiến thức về các quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật về thi công, nghiệm thu, kiểm định, khai thác và quản lý công trình xây dựng .
   • Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai được các thiết kế quy trình công nghệ, tổ chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng .
   • Có khả năng khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị cơ giới trong thi công.
   • Có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định), vận dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong thiết kế, xây dựng do yêu cầu thực tiễn sản xuất đặt ra.

   Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

   Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
   3 năm
   Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
   3 năm

   Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá có phẩm chất chính trị, đạo đức, có các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành tương xứng, có thái độ nghề nghiệp đúng đắn để có thể làm việc trong các lĩnh vực tự động hóa.

   Sau khi tốt nghiệp Sinh viên phải đạt được các yêu cầu sau:

   • Có kỹ năng nghề nghiệp cao.
   • Lắp ráp, lập trình, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị tự động và các hệ thống điều khiển, sản xuất tự động tại các cơ sở sản xuất, dịch vụ, kinh doanh và đào tạo.
   • Xử lý các sự cố trong các quá trình sản xuất tự động;
   • Cải tiến, cập nhật công nghệ tự động, biết tạo ra việc làm cho các cá nhân và tập thể.

   Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm

   Công nghệ thông tin
   3 năm
   Công nghệ thông tin
   3 năm

   Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành công nghệ thông tin nhằm đào tạo Sinh viên phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, có tác phong công nghiệp và có sức khoẻ để hoàn thành công việc, có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp.

   • Phân tích, thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin vừa và nhỏ.
   • Lập trình thành thạo trong các môi trường .NET, Java, PHP, ….
   • Có khả năng bảo trì và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, xí nghiệp.
   • Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh.
   • Có khả năng tự cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ phù hợp với công việc.

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   3 năm
   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   3 năm

   Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có phẩm chất chính trị, đạo đức; có ý thức cộng đồng, có tác phong công nghiệp và có sức khoẻ để hoàn thành công việc; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về khả năng làm việc theo chuyên môn của chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Cụ thể là :

   • Có kỹ năng nghề nghiệp cao.
   • Có khả năng lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại thiết bị điện, trang bị điện, trang bị chiếu sáng, thiết bị điện tử trong công nghiệp và dân dụng.
   • Nắm được kiến thức cơ bản về an toàn lào động, vệ sinh công nghiệp, về tổ chức sản xuất, quản lý kinh tế trong xí nghiệp.
   • Có khả năng thích ứng với thay đổi của công nghệ, khả năng tự học .
   • Có lòng yêu nghề, say mê nghề nghiệp. Có tác phong công nghiệp. Lao động có ý thức tự giác, có kỷ luật, có kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

   Công nghệ kỹ thuật ô tô

   Công nghệ ô tô
   3 năm
   Công nghệ ô tô
   3 năm

   Sau khi tốt nghiệp, kỹ thuật viên Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô có thể làm việc tại các nhà máy lắp ráp ôtô, các cơ sở sửa chữa và sản xuất kinh doanh ôtô, các cơ quan quản lý giao thông vận tải và các cơ sở đào tạo theo chuyên ngành.

   • Trực tiếp tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì, sửa chữa các máy móc, trang thiết bị trong ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô.
   • Có khả năng tháo - lắp, kiểm tra, sửa chữa các chi tiết, cụm chi tiết, tổng thành đạt yêu cầu kỹ thuật đồng thời sử dụng tốt các dụng cụ, trang thiết bị đo kiểm và ứng dụng các phương pháp chẩn đoán kỹ thuật tiên tiến.
   • Có khả năng kiểm định, thử nghiệm, khai thác và sử dụng các dịch vụ kỹ thuật ôtô.
   • Có khả năng tự cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ phù hợp công việc, khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định), vận dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong thiết kế, cải tiến, sửa chữa ôtô, nâng cao hiệu qủa sử dụng các thiết bị trong ngành do yêu cầu thực tiễn sản xuất đặt ra.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   3 năm
   Quản trị kinh doanh
   3 năm

   Sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; nắm vững các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực đào tạo; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế. Cụ thể, Sinh viên tốt nghiệp sẽ:

   • Có kiến thức về pháp luật, kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị, marketing, pháp luật kinh tế.
   • Có kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp.
   • Có kỹ năng về họach định, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trong doanh nghiệp.

   Điện tử công nghiệp

   Điện tử công nghiệp
   1 tháng
   Điện tử công nghiệp
   1 tháng

   Khai thác vận tải

   Khai thác vận tải
   3 năm
   Khai thác vận tải
   3 năm

   Chương trình đào tạo ngành khai thác vận tải nhằm đào tạo các cử nhân cao đẳng chuyên ngành khai thác vận tải có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; nắm vững các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh vận tải ở các doanh nghiệp vận tải thuộc các loại hình doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn khai thác vận tải; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

   Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp vận tải thuộc tất cả các thành phần kinh tế. Cụ thể sau khi ra trường Sinh viên có thể tác nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà nước về vận tải như Sở Giao Thông Vận Tải, các khu quản lý chuyên ngành về vận tải, các doanh nghiệp vận tải và hợp tác xã vận tải, các trung tâm quản lý điều hành – khai thác vận tải, cảng, bến bãi…
   Mục tiêu cụ thể: Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

   Kiến thức:

   • Nắm vững kiến thức cơ bản, hiện đại về khai thác vận tải ở trình độ cao đẳng để thực hiện tốt công tác chuyên môn.
   • Nắm vững nội dung, phương pháp và hình thức khai thác vận tải đường bộ để áp dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn.
   • Có kiến thức cơ bản về khai thác vận tải và chuyên sâu là khai thác vận tải đường bộ để có thể thực hiện được các công việc khi tác nghiệp tại các đơn vị vận tải đặc biệt là các đơn vị vận tải đường bộ.

   Kỹ năng:

   • Có kỹ năng giao tiếp tốt.
   • Có thể đánh giá, xác định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải.
   • Xây dựng và thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị vận tải thích ứng với môi trường.
   • Đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch đã đề ra.
   • Có khả năng phát hiện các vấn đề trong thực tiễn; tham mưu cho lãnh đạo đơn vị các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị vận tải.

   Logistics

   Logistic
   3 năm
   Logistic
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Logistics có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, kinh tế quốc tế; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về logistics; Có năng lực tổ chức thực hiện, tham gia giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể trong lĩnh vực logistic; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu, hiểu biết, vận dụng tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

   • Có kiến thức cơ sở ngành để ứng dụng trong lĩnh vực Logistics.
   • Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Logistics như: Giao nhận vận tải, quản trị và khai thác kho hàng, vận chuyển và xếp dỡ hàng hóa, phân phối hàng hóa, dịch vụ khách hàng, quản trị rủi ro trong Logistics, Logistics Marketing.v.v.
   • Có kiến thức chuyên môn nâng cao để ứng dụng trong công tác tổ chức thực hiện, tham gia lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra các quá trình trong lĩnh vực logistic.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Logistics có thể làm việc cho tất cả các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế với các vị trí cụ thể như:

   • Giao nhận và khai thác hàng hóa;
   • Quản lý hàng tồn kho;
   • Nhân viên phụ trách chứng từ Logistics;
   • Nhân viên làm thủ tục hải quan;
   • Điều hành vận tải;
   • Phụ trách khách hàng;
   • Phụ trách mua hàng;
   • Phụ trách điều phối và giao hàng;
   • Giám định viên;

   Kế toán

   Kế toán
   3 năm
   Kế toán
   3 năm

   Sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở; có kỹ năng thực hành thành thạo về chuyên môn, nghề nghiệp kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị; đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

   Cụ thể, Sinh viên tốt nghiệp sẽ:

   • Có kiến thức và thực hiện thành thạo các phần hành kế toán.
   • Có kiến thức về kinh tế, tài chính, ngân hàng và pháp luật kinh tế.
   • Lập được các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.
   • Lập và phân tích được các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo qui định.
   • Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán.

   Đánh giá

   5 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   9.2
   Cơ sở vật chất
   8.8
   Môi trường HT
   8.8
   HĐ ngoại khoá
   8.4
   Cơ hội việc làm
   8.8
   Tiến bộ bản thân
   9.6
   Thủ tục hành chính
   9.2
   Quan tâm sinh viên
   9.6
   Hài lòng về học phí
   9.2
   Sẵn sàng giới thiệu
   9.2
   Giảng viên
   9.2
   Cơ sở vật chất
   8.8
   Môi trường HT
   8.8
   HĐ ngoại khoá
   8.4
   Cơ hội việc làm
   8.8
   Tiến bộ bản thân
   9.6
   Thủ tục hành chính
   9.2
   Quan tâm sinh viên
   9.6
   Hài lòng về học phí
   9.2
   Sẵn sàng giới thiệu
   9.2

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Nhận Xét Về Đại Học Gtvt

   Đã học khoá học: Công nghệ kĩ thuật ô tô tại đây.

   Ưu điểm

   Cơ sở vật chất tốt
   Giảng viên giàu kinh nghiệm

   Điểm cần cải thiện

   Cơ sở vật chất cần được nâng cao

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Khi học môi trường này cảm thấy môi trường học rất tốt và năng động

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Hiếu Lê
   Hiếu Lê
    

   Môi Trường Học Tập Tốt

   Đã học khoá học: Công nghệ kĩ thuật ô tô tại đây.

   Ưu điểm

   Trường chuyên đào tạo về lĩnh vực giao thông vận tải. Bên cạnh đó trường còn có nhiều ngành khác. Đội ngũ giáo viên giảng dạy tốt, nhiệt huyết.

   Điểm cần cải thiện

   Cơ sở vật chất cần được nâng cao để hoàn thiện hơn

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Trường cao đẳng giao thông vận tải là một môi trường học tập tốt. Đào tạo chuyên về lĩnh vực này.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   hanh hanh
   hanh hanh
    

   Học Kỹ Thuật Ô Tô Đừng Quên Cao Đẳng Gtvt

   Đã học khoá học: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ tại đây.

   Ưu điểm

   Trường nằm ở trung tâm tiện cho việc di chuyển của sinh viên. gần các tuyến xe bus nên không có xe cũng dễ di chuyển. học phí không quá đắt. Trường nam sinh rất nhiều. nên học dh dường như chưa trãi qua mối tình nào luôn huhu. Phòng học lý thuyết thì thoáng mát còn khu thực hành thì hơi nóng nha các bạn ơi

   Điểm cần cải thiện

   Khuôn viên trờng hơi nhỏ. có lẽ là do trờng đào tạo ít ngành và ít sinh viên. bù lại kiến thức ngành học đợợc tập trung hơn

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Sinh viên, học sinh ở tỉnh và ở xa, nhà trường có tổ chức nội trú tại cơ sở 2, Quận 12, nên các bạn có thể tiết kiệm một khoảng chi phí cho việc thuê phòng trọ. môi trường học rất thoải mái. bù lại không có nhiều hoạt động ngoại khóa cho lắm. có thể do trường nhiều nam sinh :)) học ô tô, kỹ thuật thì chọn CĐ GTVT là hết ý nha bà con. tui cảm thấy 3.5 nam tui cắm sào tại đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Đánh Giá Về Trường

   Đã học khoá học: Xây dựng cầu đường tại đây.

   Ưu điểm

   Môi trường học tập tốt thầy cô vui tính dể học tập

   Điểm cần cải thiện

   Trường nhiều cs đi lại khó khăn

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Khi học môi trường này cảm thấy môi trường đây tốt và thân thiện

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Trong gần 40 năm hoạt động, Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM luôn nỗ lực để đào tạo cán bộ phục vụ cho ngành giao thông vận tải.

   Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải (website: hcmct.edu.vn) là cơ sở đào tạo công lập, chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy Ban Nhân Dân TPHCM, Sở Giao thông Vận Tải TP.HCM, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo. Trường là cơ sở đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, là cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, Trường còn có chức năng liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế, tư vấn và kiểm định các công trình thuộc lĩnh vực giao thông công chính; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho sự nghiệp phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của TP.HCM và cả nước.

   Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM

   Lịch sử hình thành

   Trong gần 40 năm hình thành và phát triển, trường đã trải qua các giai đoạn sau:

   • Trường Công nhân lái xe được thành lập năm 1977 trên cơ sở trường dạy lái xe trước ngày Giải phóng miền Nam 30/04/1975
   • Trường Công nhân kỹ thuật được thành lập theo ngày 18/03/1981
   • Trường Công nhân kỹ thuật - nghiệp vụ được thành lập ngày 09/04/1983
   • Trường Công nhân kỹ thuật đường thủy được thành lập ngày 10/06/1985 và Trường Công nhân kỹ thuật đường bộ được thành lập ngày 10/06/1985
   • Trường Kỹ thuật đường thủy được đổi tên trường theo ngày 21/02/1991 từ tên cũ là Trường Công nhân kỹ thuật đường thủy.
   • Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông – Công chánh được thành lập vào ngày 27/02/1995
   • Trường Trung học Giao thông – Công chánh được thành ngày 23/09/1998
   • Trường Trung học Giao thông – Công chính được đổi tên ngày 15/07/2005 từ tên cũ là Trường Trung học Giao thông – Công chánh
   • Trường Cao đẳng Giao thông vận tải được thành lập ngày 15/10/2008 trên cơ sở Trường Trung học Giao thông công chính TPHCM. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường hoạt động theo điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

   Giới thiệu Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM

   Sứ mệnh

   Xây dựng thành công một trường đào tạo đa ngành, đa cấp, đem lại cho thế hệ trẻ kiến thức khoa học căn bản và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, nâng cao giá trị bản thân để có một tương lai tươi sáng dựa trên những phẩm chất trung thành, trung thực, tự tin, chuyên nghiệp, đoàn kết và quan tâm đến cộng đồng

   Tầm nhìn

   Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TPHCM là một trường cao đẳng tiên tiến, có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và cơ sở vật chất kỹ thuật đạt chuẩn quốc gia; các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhất là trong lĩnh vực giao thông vận tải.

   Hoạt động của sinh viên

   Sinh viên của trường được đánh giá là năng động, thường xuyên tổ chức, hưởng ứng và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

   Sinh viên trong ngày hội Hiến máu nhân đạo

   Tham gia Hội thao Mùa hè xanh

   Tham gia ngày hội trồng cây

   Đội ngũ nhân sự

   Tổng số cán bộ, giáo viên và công nhân viên là : 233 người.

   Trình độ giảng viên:

   • Tiến sĩ khoa học: 03
   • Nghiên cứu sinh: 02
   • Thạc sĩ : 62
   • Cao học : 30
   • Đại học : 100

   Cơ sở vật chất

   Các cơ sở hoạt động của Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM:

   Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3

   Diện tích đất 2.800m2 với các công trình xây dựng và trang thiết bị đầy đủ, hiện đại.

   Thư viện trường

   Phòng thí nghiệm Hóa - Lý

   Cơ sở 2: 8 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12

   Diện tích đất : trên 76.000 m2 với các công trình xây dựng và trang thiết bị hiện đại.

   Trung tâm sát hạch lái xe quy mô lớn ngay trong trường

   Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9

   Diện tích đất : trên 20.000 m2 với tổng kinh phí xây dựng gần 45 tỉ đồng.

   Cơ sở rộng rãi và khang trang

   Thành tựu

   • 1 huân chương lao động hạng nhì
   • 1 bằng khen của Thủ tướng chính phủ
   • 3 cờ thi đua xuất sắc của UBNDTP
   • 12 bằng khen của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải, UBNDTP
   • 63 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
   • 14 bằng khen của Bộ Giáo dục – Đào tạo, UBND TP tặng cho 14 CB-GV của trường

   Nguồn: Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM

   Địa điểm