Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải

4 đánh giá
8.9
Rất tốt
4 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật xây dựng - xây dựng dân dụng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng - xây dựng dân dụng

Ngành

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm

Ngành

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành

Công nghệ ô tô

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Ngành

Điện tử công nghiệp

Khai thác vận tải

Khai thác vận tải

Khai thác vận tải

Ngành

Khai thác vận tải

Logistics

Logistic

Logistics

Ngành

Logistic

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.4
Cơ sở vật chất
7.6
Môi trường HT
7.8
HĐ ngoại khoá
8.2
Cơ hội việc làm
8.2
Tiến bộ bản thân
8.7
Thủ tục hành chính
8.4
Quan tâm sinh viên
8.4
Hài lòng về học phí
8.7
Sẵn sàng giới thiệu
8.4
Giảng viên
8.4
Cơ sở vật chất
7.6
Môi trường HT
7.8
HĐ ngoại khoá
8.2
Cơ hội việc làm
8.2
Tiến bộ bản thân
8.7
Thủ tục hành chính
8.4
Quan tâm sinh viên
8.4
Hài lòng về học phí
8.7
Sẵn sàng giới thiệu
8.4

Giới thiệu

Địa điểm