Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải - Chuyên ngành Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm

   Chương trình

   Ngành

   Công nghệ thông tin

   Thời lượng

   3 năm

   Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành công nghệ thông tin nhằm đào tạo Sinh viên phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, có tác phong công nghiệp và có sức khoẻ để hoàn thành công việc, có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp.

   • Phân tích, thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin vừa và nhỏ.
   • Lập trình thành thạo trong các môi trường .NET, Java, PHP, ….
   • Có khả năng bảo trì và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, xí nghiệp.
   • Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh.
   • Có khả năng tự cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ phù hợp với công việc.