Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải - Chuyên ngành Kế toán | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Kế toán

   Chương trình

   Ngành

   Kế toán

   Thời lượng

   3 năm

   Sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở; có kỹ năng thực hành thành thạo về chuyên môn, nghề nghiệp kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị; đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

   Cụ thể, Sinh viên tốt nghiệp sẽ:

   • Có kiến thức và thực hiện thành thạo các phần hành kế toán.
   • Có kiến thức về kinh tế, tài chính, ngân hàng và pháp luật kinh tế.
   • Lập được các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.
   • Lập và phân tích được các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo qui định.
   • Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán.