Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải - Chuyên ngành Khai thác vận tải | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Khai thác vận tải

   Chương trình

   Ngành

   Khai thác vận tải

   Thời lượng

   3 năm

   Chương trình đào tạo ngành khai thác vận tải nhằm đào tạo các cử nhân cao đẳng chuyên ngành khai thác vận tải có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; nắm vững các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh vận tải ở các doanh nghiệp vận tải thuộc các loại hình doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn khai thác vận tải; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

   Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp vận tải thuộc tất cả các thành phần kinh tế. Cụ thể sau khi ra trường Sinh viên có thể tác nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà nước về vận tải như Sở Giao Thông Vận Tải, các khu quản lý chuyên ngành về vận tải, các doanh nghiệp vận tải và hợp tác xã vận tải, các trung tâm quản lý điều hành – khai thác vận tải, cảng, bến bãi…
   Mục tiêu cụ thể: Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

   Kiến thức:

   • Nắm vững kiến thức cơ bản, hiện đại về khai thác vận tải ở trình độ cao đẳng để thực hiện tốt công tác chuyên môn.
   • Nắm vững nội dung, phương pháp và hình thức khai thác vận tải đường bộ để áp dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn.
   • Có kiến thức cơ bản về khai thác vận tải và chuyên sâu là khai thác vận tải đường bộ để có thể thực hiện được các công việc khi tác nghiệp tại các đơn vị vận tải đặc biệt là các đơn vị vận tải đường bộ.

   Kỹ năng:

   • Có kỹ năng giao tiếp tốt.
   • Có thể đánh giá, xác định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải.
   • Xây dựng và thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị vận tải thích ứng với môi trường.
   • Đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch đã đề ra.
   • Có khả năng phát hiện các vấn đề trong thực tiễn; tham mưu cho lãnh đạo đơn vị các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị vận tải.