Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải - Chuyên ngành Logistics | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Logistics

   Chương trình

   Ngành

   Logistic

   Thời lượng

   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Logistics có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, kinh tế quốc tế; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về logistics; Có năng lực tổ chức thực hiện, tham gia giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể trong lĩnh vực logistic; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu, hiểu biết, vận dụng tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

   • Có kiến thức cơ sở ngành để ứng dụng trong lĩnh vực Logistics.
   • Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Logistics như: Giao nhận vận tải, quản trị và khai thác kho hàng, vận chuyển và xếp dỡ hàng hóa, phân phối hàng hóa, dịch vụ khách hàng, quản trị rủi ro trong Logistics, Logistics Marketing.v.v.
   • Có kiến thức chuyên môn nâng cao để ứng dụng trong công tác tổ chức thực hiện, tham gia lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra các quá trình trong lĩnh vực logistic.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Logistics có thể làm việc cho tất cả các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế với các vị trí cụ thể như:

   • Giao nhận và khai thác hàng hóa;
   • Quản lý hàng tồn kho;
   • Nhân viên phụ trách chứng từ Logistics;
   • Nhân viên làm thủ tục hải quan;
   • Điều hành vận tải;
   • Phụ trách khách hàng;
   • Phụ trách mua hàng;
   • Phụ trách điều phối và giao hàng;
   • Giám định viên;