Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Quản trị kinh doanh

   Chương trình

   Ngành

   Quản trị kinh doanh

   Thời lượng

   3 năm

   Sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; nắm vững các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực đào tạo; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế. Cụ thể, Sinh viên tốt nghiệp sẽ:

   • Có kiến thức về pháp luật, kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị, marketing, pháp luật kinh tế.
   • Có kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp.
   • Có kỹ năng về họach định, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trong doanh nghiệp.