TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I - Chuyên ngành Điều khiển tàu biển | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Điều khiển tàu biển

   Chương trình

   Ngành

   Điều khiển tàu biển

   Thời lượng

   3 năm

   Mục tiêu đào tạo

   - Kiến thức:

   + Đáp ứng được các yêu cầu về chuẩn kiến thức của thuyền viên được quy định tại các điều: A-II/1; A-II/2; A-II/3; A-II/4 – Bộ luật STCW 95.

   + Nhận dạng được các loại dây được sử dụng trên tàu biển và vận dụng được kiến thức thuỷ nghiệp để sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng các loại dây đó.

   + Vận dụng được kiến thức về sơn tàu biển, kỹ thuật gõ gỉ, kỹ thuật bảo quản thiết bị trên boong để thực hiện tốt công việc bảo quản vỏ tàu.

   + Vận dụng được kiến thức về hỗ trợ điều động để làm tốt công tác chuẩn bị trước khi điều động tàu, công tác lái tàu và công tác cảnh giới trong khi điều động tàu.

   + Vận dụng được kiến thức về trực ca để duy trì ca trực an toàn.

   + Vận dụng được kiến thức về địa văn hàng hải để xác định phương hướng trên biển, vị trí tàu và lập kế hoạch tuyến đường.

   + Vận dụng được kiến thức về thiên văn hàng hải để xác định sai số la bàn và xác định vị trí tàu.

   + Vận dụng được kiến thức về hàng hoá vận tải biển để lập sơ đồ xếp, dỡ hàng, tính toán ổn định tàu, triển khai việc làm hàng, giám định mớn nước.

   + Vận dụng được kiến thức về khí tượng hải dương để phân tích bản đồ thời tiết và các thông tin khí tượng từ đó đưa ra được các giải pháp phù hợp để dẫn tàu an toàn.

   + Vận dụng được kiến thức về pháp luật hàng hải và các công ước hàng hải quốc tế để khai thác tàu an toàn.

   + Đưa ra được các phương án phù hợp để điều động tàu trong điều kiện đặc biệt.

   + Đưa ra được các biện pháp ứng phó phù hợp khi gặp tình hướng nguy cấp xảy ra.

   + Vận dụng được tiếng Anh chuyên ngành trong thông tin liên lạc và trong công việc.

   - Kỹ năng:

   + Thực hiện được các quy định về an toàn phương tiện, an toàn lao động và bảo vệ môi trường;

   + Thực hiện được công việc hỗ trợ điều động tàu;

   + Thực hiện tốt công tác thuỷ nghiệp.

   + Thực hiện được công việc dẫn tàu trên biển trong điều kiện ngoại cảnh bình thường;

   + Vận hành và khai thác được các trang thiết bị ngành boong đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

   + Đưa ra được các hành động phù hợp khi tàu gặp tình huống nguy cấp;

   + Đưa ra được các hành động phù hợp khi gặp tàu khác đang gặp nạn;

   + Lựa chọn được thông tin và tài liệu để lập được kế hoạch tuyến đường;

   + Quản lý, tu chỉnh, ghi chép được các ấn phẩm hàng hải, hải đồ, các loại nhật ký ngành boong;

   + Quản lý được chứng chỉ, bằng cấp của thuyền viên trên tàu;

   + Thực hiện được công việc giám sát làm hàng theo kế hoạch;

   + Thực hiện được công việc chằng buộc, bảo quản hàng hoá;

   + Lập được kế hoạch chuyến đi;

   + Lập được sơ đồ chất xếp hàng hoá;

   + Lập được kế hoạch xếp, dỡ hàng hoá;

   + Quản lý được giấy tờ, hồ sơ tàu;

   + Lập được kế hoạch công việc cho bộ phận boong;

   + Có khả năng dẫn tàu trong các điều kiện ngoại cảnh đặc biệt;

   + Có khả năng xử lý được các tình huống nguy cấp;

   + Có khả năng tổ chức và quản lý được nhân sự trên tàu;

   + Triển khai được Hệ thống quản lý an toàn của chủ tàu;

   + Thực hiện được Kế hoạch an ninh trên tàu;

   + Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc.

   Cơ hội nghề nghiệp

   + Tốt nghiệp người học có cơ hội làm việc trên các tàu biển trong và ngoài nước;

   + Sau thời gian đi biển, người học có khả năng trở thành giáo viên hướng dẫn thực hành nghề Điều khiển tàu biển khi có đủ điều kiện và kinh nghiệm nghề;

   + Người học có thể làm việc với các chức danh khác tại các công ty vận tải biển.

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 67.