TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I
   2 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   3 ngành

   Kế toán doanh nghiệp

   Kế toán doanh nghiệp
   3 năm
   Kế toán doanh nghiệp
   3 năm

   Mục tiêu đào tạo

   - Kiến thức:

   + Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.

   + Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán

   + Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn

   + Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp

   + Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp

   + Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp

   - Kỹ năng:

   + Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán

   + Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

   + Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp

   + Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp

   + Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng

   + Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng

   + Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp

   + Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp

   + Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị

   + Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật

   + Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Số lượng môn học/mô đun đào tạo: 40.

   Điều khiển tàu biển

   Điều khiển tàu biển
   3 năm
   Điều khiển tàu biển
   3 năm

   Mục tiêu đào tạo

   - Kiến thức:

   + Đáp ứng được các yêu cầu về chuẩn kiến thức của thuyền viên được quy định tại các điều: A-II/1; A-II/2; A-II/3; A-II/4 – Bộ luật STCW 95.

   + Nhận dạng được các loại dây được sử dụng trên tàu biển và vận dụng được kiến thức thuỷ nghiệp để sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng các loại dây đó.

   + Vận dụng được kiến thức về sơn tàu biển, kỹ thuật gõ gỉ, kỹ thuật bảo quản thiết bị trên boong để thực hiện tốt công việc bảo quản vỏ tàu.

   + Vận dụng được kiến thức về hỗ trợ điều động để làm tốt công tác chuẩn bị trước khi điều động tàu, công tác lái tàu và công tác cảnh giới trong khi điều động tàu.

   + Vận dụng được kiến thức về trực ca để duy trì ca trực an toàn.

   + Vận dụng được kiến thức về địa văn hàng hải để xác định phương hướng trên biển, vị trí tàu và lập kế hoạch tuyến đường.

   + Vận dụng được kiến thức về thiên văn hàng hải để xác định sai số la bàn và xác định vị trí tàu.

   + Vận dụng được kiến thức về hàng hoá vận tải biển để lập sơ đồ xếp, dỡ hàng, tính toán ổn định tàu, triển khai việc làm hàng, giám định mớn nước.

   + Vận dụng được kiến thức về khí tượng hải dương để phân tích bản đồ thời tiết và các thông tin khí tượng từ đó đưa ra được các giải pháp phù hợp để dẫn tàu an toàn.

   + Vận dụng được kiến thức về pháp luật hàng hải và các công ước hàng hải quốc tế để khai thác tàu an toàn.

   + Đưa ra được các phương án phù hợp để điều động tàu trong điều kiện đặc biệt.

   + Đưa ra được các biện pháp ứng phó phù hợp khi gặp tình hướng nguy cấp xảy ra.

   + Vận dụng được tiếng Anh chuyên ngành trong thông tin liên lạc và trong công việc.

   - Kỹ năng:

   + Thực hiện được các quy định về an toàn phương tiện, an toàn lao động và bảo vệ môi trường;

   + Thực hiện được công việc hỗ trợ điều động tàu;

   + Thực hiện tốt công tác thuỷ nghiệp.

   + Thực hiện được công việc dẫn tàu trên biển trong điều kiện ngoại cảnh bình thường;

   + Vận hành và khai thác được các trang thiết bị ngành boong đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

   + Đưa ra được các hành động phù hợp khi tàu gặp tình huống nguy cấp;

   + Đưa ra được các hành động phù hợp khi gặp tàu khác đang gặp nạn;

   + Lựa chọn được thông tin và tài liệu để lập được kế hoạch tuyến đường;

   + Quản lý, tu chỉnh, ghi chép được các ấn phẩm hàng hải, hải đồ, các loại nhật ký ngành boong;

   + Quản lý được chứng chỉ, bằng cấp của thuyền viên trên tàu;

   + Thực hiện được công việc giám sát làm hàng theo kế hoạch;

   + Thực hiện được công việc chằng buộc, bảo quản hàng hoá;

   + Lập được kế hoạch chuyến đi;

   + Lập được sơ đồ chất xếp hàng hoá;

   + Lập được kế hoạch xếp, dỡ hàng hoá;

   + Quản lý được giấy tờ, hồ sơ tàu;

   + Lập được kế hoạch công việc cho bộ phận boong;

   + Có khả năng dẫn tàu trong các điều kiện ngoại cảnh đặc biệt;

   + Có khả năng xử lý được các tình huống nguy cấp;

   + Có khả năng tổ chức và quản lý được nhân sự trên tàu;

   + Triển khai được Hệ thống quản lý an toàn của chủ tàu;

   + Thực hiện được Kế hoạch an ninh trên tàu;

   + Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc.

   Cơ hội nghề nghiệp

   + Tốt nghiệp người học có cơ hội làm việc trên các tàu biển trong và ngoài nước;

   + Sau thời gian đi biển, người học có khả năng trở thành giáo viên hướng dẫn thực hành nghề Điều khiển tàu biển khi có đủ điều kiện và kinh nghiệm nghề;

   + Người học có thể làm việc với các chức danh khác tại các công ty vận tải biển.

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 67.

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   3 năm
   Công nghệ thông tin
   3 năm

   Mục tiêu đào tạo

   - Kiến thức:

   + Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;

   + Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;

   + Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;

   + Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;

   + Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;

   + Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;

   + Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp.

   - Kỹ năng:

   + Chỉ huy nhóm kỹ thuật viên tin học;

   + Kèm cặp và hướng dẫn kỹ thuật viên bậc thấp;

   + Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;

   + Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;

   + Cài đặt - bảo trì máy tính;

   + Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;

   + Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;

   + Phối hợp với các chuyên gia phần mềm để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

   + Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp;

   + Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

   + Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu;

   + Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

   + Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

   + Lập kế hoạch kiểm tra - bảo trì - nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách độc lập.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:

   + Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;

   + Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng;

   + Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;

   + Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính;

   + Chuyên viên thiết kế và quản trị website;

   + Chuyên viên an toàn - bảo mật thông tin;

   + Chuyên viên thiết kế đa phương tiện.

   Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm.

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 42.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu về trường

   Tham quan trường Cao đẳng Hàng hải I cùng đoàn Nhật Bản (nguồn: youtube)

   • Thành lập ngày 04/5/1972 tại QĐ số 889/QĐ/TC-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT - Trường Công nhân kỹ thuật Đường biển.
   • Ngày 27/4/1990 tại QĐ số 747/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT và Bưu điện đổi tên thành Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ hàng hải I.
   • Ngày 02/12/1996 tại QĐ số 3199/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT nâng cấp thành Trường Trung học Hàng hải I.
   • Ngày 01/02/2007 Tại QĐ số 661/QĐ-BGDĐT của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường cao đẳng Hàng hải I.

   Sinh viên Cao đẳng Hàng Hải

   Sinh viên trường Cao đẳng Hàng Hải I

   Cơ sở vật chất

   Cơ sở vật chất được đầu tư kỹ lưỡng và đầy đủ gồm các phòng học, nhà xưởng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu vừa học lý thuyết vừa học thực hành của sinh viên. Bên cạnh đó, nhà trường còn có các các trung tâm huấn luyện và đội tàu huấn luyện.

   Toàn cảnh trường Cao đẳng Hàng hải I

   Sứ mạng
   Trường Cao đẳng Hàng hải I là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học với triểt lý và phương pháp hiện đại; có chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biể và xuất khẩu lao động.

   Tầm nhìn
   Đến nắn 2020, Nhà trường phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành theo hướng tiên tiến, hiện đại và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.
   Phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trung tâm đào tạo trọng điểm ngành giao thông vận tải, có đẳng cấp, thương hiệu trong nước và khu vực.

   Nguồn: Trường Cao đẳng Hàng hải I

   Địa điểm