TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Kế toán doanh nghiệp

   Chương trình

   Ngành

   Kế toán doanh nghiệp

   Thời lượng

   3 năm

   Mục tiêu đào tạo

   - Kiến thức:

   + Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.

   + Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán

   + Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn

   + Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp

   + Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp

   + Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp

   - Kỹ năng:

   + Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán

   + Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

   + Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp

   + Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp

   + Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng

   + Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng

   + Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp

   + Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp

   + Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị

   + Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật

   + Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Số lượng môn học/mô đun đào tạo: 40.