Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Công Nghệ TP HCM | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Công Nghệ TP HCM

6 đánh giá
8.3
Tốt
6 đánh giá

Chương trình

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

Ngành

Công nghệ thực phẩm

Thương mại điện tử - bán hàng trực tuyến

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử - bán hàng trực tuyến

Ngành

Thương mại điện tử

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

Khoa học máy tính

Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

Ngành

Khoa học máy tính

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Truyền thông và mạng máy tính

Truyền thông và mạng máy tính

Truyền thông và mạng máy tính

Ngành

Truyền thông và mạng máy tính

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Ngành

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Ngành

Kỹ thuật chế biến món ăn

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Marketing thương mại

Marketing

Marketing thương mại

Ngành

Marketing

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ thực phẩm

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Ngành

Quản trị khách sạn

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Ngành

Quản trị văn phòng

Kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Ngành

Quản trị kinh doanh

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Ngành

Công nghệ sinh học

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

Ngành

Quản trị nhân lực

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Ngành

Tin học ứng dụng

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện công nghiệp

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Ngành

Thiết kế đồ họa

Y học cổ truyền

Y học cổ truyền

Y học cổ truyền

Ngành

Y học cổ truyền

Tiếng Nhật

Tiếng Nhật

Tiếng Nhật

Ngành

Tiếng Nhật

Cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Cơ điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Logistics

Logistic

Logistics

Ngành

Logistic

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngành

Tiếng Anh

Tiếng Hàn

Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Hàn

Ngành

Tiếng Hàn Quốc

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
8.3
Môi trường HT
7.7
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.7
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
7.3
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.0
Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
8.3
Môi trường HT
7.7
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.7
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
7.3
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.0

Giới thiệu

Địa điểm