Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Công Nghệ TP HCM | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Công Nghệ TP HCM

6 đánh giá
8.0
Tốt
6 đánh giá

Chương trình

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

Ngành

Công nghệ thực phẩm
Đăng ký xét tuyển

Thương mại điện tử - bán hàng trực tuyến

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử - bán hàng trực tuyến

Ngành

Thương mại điện tử
Đăng ký xét tuyển

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chương trình

Mục tiêu cụ thể

Có kiến thức chuyên môn:

 • Kiến thức chiều rộng: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng rộng, có thể áp dụng vào các vấn đề liên quan đến du lịch nói chung, là điều kiện cần thiết để sinh viên phát huy tính sáng tạo trong họat động nghề nghiệp, khả năng tự học và khả năng học suốt đời trong tương lai.
 • Kiến thức chiều sâu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản chuyên ngành quản trị kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống , có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống , có kỹ năng cơ bản, cần thiết để vận dụng trong quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống , thực hiện chuyên sâu trong điều hành các bộ phận nghiệp vụ thuộc nhà hàng và dịch vụ ăn uống , đồng thời có khả năng học tập ở bậc cao hơn và thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế. Kiến thức được xây dựng trên các nguyên lý khoa học, lập luận phân tích chặt chẽ và kích thích khả năng sáng tạo của sinh viên.
 • Tính chuyên nghiệp: Phát triển các kỹ năng mềm giúp cho sinh viên có khả năng giao tiếp, tinh thần làm việc tập thể, rèn luyện thái độ chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, chuẩn bị khả năng làm việc trong môi trường hiện đại, phức tạp và học tập suốt đời.

Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp

 • Sau khi ra trường sinh viên có thể làm việc tại các nhà hàng khách sạn tư nhân, cổ phần, liên doanh, các khu nghỉ dưỡng, resort, tàu thủy du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống … với các cấp hạng và qui mô khác nhau.
 • Đảm nhiệm c ác vị trí như nhân viên phục vụ tiệc Âu - Á , nhân viên pha chế , giám sát nhà hàng, quản lý quán café và nhà hàng vừa và nhỏ…. .
 • Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí quản lý cao hơn như quản lý nhà hàng , quản lý tiệc, quản lý F&B…..
 • Chuyên viên trong các cơ quan quản lí nhà nước về du lịch và nhà hảng khách sạn.
 • Nhân viên hoặc cán bộ tổ chức, quản lí, điều hành và triển khai hoạt động trong các nhà hàng, dịch vụ ăn uống.
 • Nghiên cứu khoa học du lịch.
 • Tiếp tục theo học đại học để trở thành những chuyên gia có trình độ trong lĩnh vực du lịch nhà hàng khách sạn.
 • Yêu cầu kết quả thực hiện công việc: thực hiện được các công việc liên quan tới các vấn đề về du lịch và nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
Đăng ký xét tuyển

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chương trình

Mục tiêu cụ thể

 • Kiến thức chiều rộng: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng rộng, có thể áp dụng vào các vấn đề liên quan đến du lịch nói chung, là điều kiện cần thiết để sinh viên phát huy tính sáng tạo trong họat động nghề nghiệp, khả năng tự học và khả năng học suốt đời trong tương lai.
 • Kiến thức chiều sâu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản chuyên ngành quản trị kinh doanh du lịch , có kiến thức chuyên sâu nghiệp vụ của nghề hướng dẫn du lịch, tổ chức các sự kiện trong lĩnh vực lữ hành mô tả được những công việc có liên quan đến hoạt động hướng dẫn du lịch , có kỹ năng cơ bản, cần thiết để vận dụng trong quản lý dịch vụ du lịch – lữ hành , thực hiện chuyên sâu trong điều hành các bộ phận nghiệp vụ, hướng dẫn viên du lịch đồng thời có khả năng học tập ở bậc cao hơn và thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế. Kiến thức được xây dựng trên các nguyên lý khoa học, lập luận phân tích chặt chẽ và kích thích khả năng sáng tạo của sinh viên
 • Tính chuyên nghiệp: Phát triển các kỹ năng mềm giúp cho sinh viên có khả năng giao tiếp, tinh thần làm việc tập thể, rèn luyện thái độ chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, chuẩn bị khả năng làm việc trong môi trường hiện đại, phức tạp và học tập suốt đời.

Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp

 • Sau khi ra trường sinh viên có thể làm việc tại các công ty dịch vụ lữ hành tư nhân, cổ phần, liên doanh, nhà nước các công ty du lịch khác … với các cấp hạng và qui mô khác nhau.
 • Đảm nhiệm các vị trí như: Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên bán tour, marketing hoặc cán bộ tổ chức, quản lí, thiết kế và điều hành tour du lịch, triển khai hoạt động trong các công ty du lịch lữ hành, các khu vui chơi giải trí, tổ chức sự kiện và các dịch vụ khác như đón tiếp, phục vụ ăn uống, lưu trú, các hoạt động vui chơi giải trí, hướng dẫn tham quan, tiễn khách...
 • Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao hơn như trưởng phòng hướng dẫn.
 • Chuyên viên trong các cơ quan quản lí nhà nước về du lịch và dịch vụ lữ hành.
 • Nhân viên hoặc cán bộ tổ chức, quản lí, điều hành và triển khai hoạt động trong các công ty dịch vụ lữ hành.
 • Nghiên cứu khoa học du lịch.
 • Tiếp tục theo học đại học để trở thành những chuyên gia có trình độ trong lĩnh vực du lịch.
 • Yêu cầu kết quả thực hiện công việc: thực hiện được các công việc liên quan tới các vấn đề về dịch vụ du lịch – lữ hành.
Đăng ký xét tuyển

Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

Khoa học máy tính

Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

Ngành

Khoa học máy tính
Đăng ký xét tuyển

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
Đăng ký xét tuyển

Truyền thông và mạng máy tính

Truyền thông và mạng máy tính

Truyền thông và mạng máy tính

Ngành

Truyền thông và mạng máy tính
Đăng ký xét tuyển

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Ngành

Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đăng ký xét tuyển

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức chiều rộng : cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng rộng, có thể áp dụng vào các vấn đề liên quan Cơ điện tử nói chung, là điều kiện cần thiết để sinh viên phát huy tính sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp, khả năng tự học và khả năng học suốt đời trong tương lai.

Kiến thức chiều sâu : Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên ngành căn bản trong lĩnh vực Cơ điện tử , để làm chủ được công nghệ, thành thạo tay nghề hoặc phục vụ cho việc học tiếp ở bậc học cao hơn. Kiến thức được xây dựng trên các nguyên lý khoa học, lập luận phân tích chặt chẽ và kích thích khả năng sáng tạo của sinh viên.

Tính chuyên nghiệp: Phát triển các kỹ năng mềm giúp cho sinh viên có khả năng giao tiếp, tinh thần làm việc tập thể, rèn luyện thái độ chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, chuẩn bị khả năng làm việc trong môi trường hiện đại, phức tạp và học tập suốt đời.

Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp

 • Thiết kế, chế tạo chi tiết và cụm chi tiết Cơ khí.
 • Thiết kế, lập trình điều khiển và thi công các hệ thống điều khiển tự động từ đơn giản đến phức tạp.
 • Đủ năng lực làm việc tại các cơ sở : Sửa chữa, chế tạo, kinh doanh, đào tạo, nghiên cứu thuộc lĩnh vực cơ điện tử.
 • Tham gia vận hành, bảo trì sửa chữa thiết bị hoặc dây truyền sản xuất tự động trong các ngành kinh tế.
 • Tham gia chương trình, dự án : nghiên cứu, cải tạo, nâng cấp các trang thiết bị kỹ thuật trong sản xuất tự động.
 • Tự học để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhập và tiếp thu kiến thức mới trong lĩnh vực nghề nghiệp, tiếp tục học tập bậc đại học và các bậc học cao hơn tại các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước theo mọi loại hình đào tạo.
Đăng ký xét tuyển

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Ngành

Kỹ thuật chế biến món ăn
Đăng ký xét tuyển

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đăng ký xét tuyển

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Chương trình

Mục tiêu cụ thể

Kiến thức chung:

 • Có nhận thức cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, về hệ thống pháp luật của Nhà nước, và có nhận thức đúng đắn về chủ quyền, an ninh quốc gia.
 • Nhận thức và giải thích được những vấn đề cơ bản về kinh tế vĩ mô, vi mô, về hệ thống pháp luật kinh doanh.
 • Có hiểu biết và sử dụng được những phương pháp căn bản của nguyên lý thống kê, nguyên lý kế toán, và của quản lý doanh nghiệp.
 • Có hiểu biết cần thiết về các hoạt động kinh doanh, sử dụng nguồn lực tài chính trong doanh nghiệp
 • Có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kết hợp với công cụ khoa học hiện đại để thực hiện việc xử lý dữ liệu cung cấp thông tin về quản trị và đầu tư tài chính tại các công ty.
 • Có hiểu biết cần thiết về các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại, thanh toán quốc tế, thị trường chứng khoán, chính sách thuế, và các mối quan hệ tác động lẫn nhau trong môi trường kinh doanh để hỗ trợ cho công việc phản ánh, phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Kỹ năng

Kỹ năng cứng

 • Biết và vận dụng được các phương pháp, kỹ năng tính toán số liệu tài chính để thực hiện các nghiệp vụ quản trị tài chính trong các doanh nghiệp
 • Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ tại các ngân hàng thương mại như: huy động vốn, thẩm định tín dụng và các công cụ cơ bản để kiểm soát và quản lý rủi ro tín dụng khi cho vay, nghiệp vụ thanh toán trong thương mại quốc tế
 • Có kỹ năng tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán, thực hiện nghiệp vụ môi giới và tư vấn chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán
 • Biết và vận dụng được các kỹ năng nghiệp vụ về tài chính, các phương pháp phân tích để thực hiện vai trò phân tích, đánh giá, kiểm tra và tham vấn về tình hình tài chính cho nhà quản trị doanh nghiệp
 • Có khả năng vận dụng các quy định, hướng dẫn trong các văn bản pháp luật vào việc xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan tại doanh nghiệp

Kỹ năng mềm

 • Có kỹ năng cơ bản về giao tiếp, thuyết trình
 • Có năng lực làm việc theo nhóm một cách hiệu quả
 • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh
 • Có năng lực tự học và tự đào tạo để bố sung kiến thức

Định hướng nghề nghiệp

 • Nhân viên tác nghiệp tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng cũng như tại các loại hình doanh nghiệp khác
 • Nhân viên phân tích, nhân viên đầu tư, môi giới chứng khoán, tại công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm
 • Nhân viên từng phần hành hay tổng hợp tại phòng tài chính kế toán các doanh nghiệp
Đăng ký xét tuyển

Marketing thương mại

Marketing

Marketing thương mại

Ngành

Marketing
Đăng ký xét tuyển

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh
Đăng ký xét tuyển

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin
Đăng ký xét tuyển

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ thực phẩm

Chương trình

Mục tiêu cụ thể

Đào tạo các kỹ sư Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thực phẩm với phẩm chất trung thành với Tổ quốc, hiểu biết và chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có ý thức công dân tốt, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Tác phong nghiêm túc, có tính kỷ luật cao và trách nhiệm trong công việc.

Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng và kiến thức về chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm: Chế biến và bảo quản thực phẩm, Dinh dưỡng thực phẩm, Kỹ thuật bao gói thực phẩm, Kiểm soát chất lượng thực phẩm, các hệ thống Quản trị chất lượng thực phẩm và Vệ sinh an toàn thực phẩm… giúp sinh viên có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, thao tác vững vàng trong lĩnh vực thực phẩm và kích thích khả năng sáng tạo của sinh viên. Phục vụ cho hoạt động chuyên môn hoặc cho việc học tập ở bậc cao hơn.

Kỹ năng: Có phương pháp làm việc khoa học, cẩn trọng, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập; biết phân tích và tự chủ giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn liên quan đến nghề nghiệp.

Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân cao đẳng Công nghệ Thực phẩm có thể đảm nhận các vị trí công việc sau trong các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm:

 • Kỹ thuật viên, chuyên viên phân tích, kiểm định chất lượng thực phẩm (QA, QC…)
 • Chuyên viên sản xuất, phụ trách một mảng trong dây chuyền công nghệ sản xuất, chế biến thực phẩm (thịt, cá, trứng, sữa, thủy sản, rau quả, đường, bánh, kẹo…): Quản đốc sản xuất, Nhân viên điều hành hoạt động sản xuất, Nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm, Nhân viên quản lý kho, Nhân viên thu mua
 • Chuyên viên thiết kế, phát triển sản phẩm mới (R&D), Nhân viên bán hàng
 • Giảng dạy chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm hoặc chuyển giao công nghệ tại các trung tâm khuyến nông...
 • Tham gia nghiên cứu khoa học với các đề tài, dự án liên quan.
Đăng ký xét tuyển

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Ngành

Quản trị khách sạn

Chương trình

Mục tiêu cụ thể

Kiến thức chiều rộng: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng rộng, có thể áp dụng vào các vấn đề liên quan đến du lịch nói chung, là điều kiện cần thiết để sinh viên phát huy tính sáng tạo trong họat động nghề nghiệp, khả năng tự học và khả năng học suốt đời trong tương lai.

Kiến thức chiều sâu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản chuyên ngành quản trị kinh doanh khách sạn, có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực khách sạn, có kỹ năng cơ bản, cần thiết để vận dụng trong quản lý khách sạn, thực hiện chuyên sâu trong điều hành các bộ phận nghiệp vụ thuộc khách sạn, đồng thời có khả năng học tập ở bậc cao hơn và thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế. Kiến thức được xây dựng trên các nguyên lý khoa học, lập luận phân tích chặt chẽ và kích thích khả năng sáng tạo của sinh viên.

Tính chuyên nghiệp: Phát triển các kỹ năng mềm giúp cho sinh viên có khả năng giao tiếp, tinh thần làm việc tập thể, rèn luyện thái độ chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, chuẩn bị khả năng làm việc trong môi trường hiện đại, phức tạp và học tập suốt đời.

Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp

 • Sau khi ra trường sinh viên có thể làm việc tại các khách sạn tư nhân, khách sạn cổ phần, khách sạn liên doanh, các khu nghỉ dưỡng, resort… với các cấp hạng và qui mô khác nhau.
 • Đảm nhiệm c ác vị trí như nhân viên lễ tân, nhân viên buồng, nhân viên bàn, giám sát .
 • Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao hơn như trưởng bộ phận lễ tân, trưởng bộ phận buồng, trưởng bộ phận bàn
 • Chuyên viên trong các cơ quan quản lí nhà nước về du lịch và khách sạn.
 • Nhân viên hoặc cán bộ tổ chức, quản lí, điều hành và triển khai hoạt động trong các khách sạn, nhà hàng.
 • Nghiên cứu khoa học du lịch.
 • Tiếp tục theo học đại học để trở thành những chuyên gia có trình độ trong lĩnh vực du lịch.
 • Yêu cầu kết quả thực hiện công việc: thực hiện được các công việc liên quan tới các vấn đề về du lịch và khách sạn.
Đăng ký xét tuyển

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Ngành

Quản trị văn phòng
Đăng ký xét tuyển

Kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Ngành

Quản trị kinh doanh
Đăng ký xét tuyển

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Ngành

Công nghệ sinh học
Đăng ký xét tuyển

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

Ngành

Quản trị nhân lực
Đăng ký xét tuyển

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Ngành

Tin học ứng dụng
Đăng ký xét tuyển

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện công nghiệp

Chương trình

Mục tiêu cụ thể

Kiến thức chiều rộng : Cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng rộng, có thể áp dụng vào các vấn đề liên quan đến kỹ thuật điện – điện tử nói chung, là điều kiện cần thiết đế sinh viên phát huy tính sáng tạo trong họat động nghề nghiệp, khả năng tự học và khả năng học suốt đời trong tương lai

Kiến thức chiều sâu : Cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản chuyên ngành trong lĩnh vực Điện công nghiệp và dân dụng, cần thiết cho làm chủ công nghệ, giỏi thực hành nghề nghiệp hoặc phục vụ cho việc học ở bậc cao hơn. Kiến thức được xây dựng trên các nguyên lý khoa học, lập luận phân tích chặt chẽ và kích thích khả năng sáng tạo của sinh viên.

Tính chuyên nghiệp : Phát triển các kỹ năng mềm giúp cho sinh viên có khả năng giao tiếp, tinh thần làm việc tập thể, rèn luyện thái độ chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, chuẩn bị khả năng làm việc trong môi trường hiện đại, phức tạp và học tập suốt đời.

Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp

Sau khi trường Sinh viên có thể làm việc như cử nhân kỹ thuật điện hoặc nhóm trưởng nhóm năng lượng trên các xí nghiệp công nghiệp, toà nhà; nhân viên kỹ thuật trên các công trình điện; cử nhân điện trên các trạm điện hay nhà máy địện ; nhân viên nghiên cứu trong các công ty thiết kế hay viện nghiên cứu; nhân viên kỹ thuật trong các công ty về điện (xây lắp, thiết kế…)

Yêu cầu kết quả thực hiện công việc: thực hiện được các công việc liên quan tới các vấn đề điện, tự động hóa.

Đăng ký xét tuyển

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Ngành

Thiết kế đồ họa
Đăng ký xét tuyển

Y học cổ truyền

Y học cổ truyền

Y học cổ truyền

Ngành

Y học cổ truyền
Đăng ký xét tuyển

Tiếng Nhật

Tiếng Nhật

Tiếng Nhật

Ngành

Tiếng Nhật
Đăng ký xét tuyển

Cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Cơ điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Đăng ký xét tuyển

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng
Đăng ký xét tuyển

Logistics

Logistic

Logistics

Ngành

Logistic
Đăng ký xét tuyển

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngành

Tiếng Anh
Đăng ký xét tuyển

Tiếng Hàn

Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Hàn

Ngành

Tiếng Hàn Quốc
Đăng ký xét tuyển

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Chương trình

Mục tiêu cụ thể

Kiến thức

 • Kiến thức chung: Kiến thức chung về chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng, Anh văn.
 • Kiến thức chung theo lĩnh vực: Nguyên lý kế toán , kế toán tài chính , phân tích hoạt động kinh doanh, kế toán trong các lĩnh vực kinh tế, xây lắp, thương mại …
 • Kiến thức chung của khối ngành: Có kiến thức vững chắc về các môn thuộc ngành nghề, quản lý tình hình tài chính bằng tin học, lập trình ứng dụng tin học trong ngành kinh doanh, phần mềm Kế toán, kiểm toán.
 • Kiến thức chung của nhóm ngành: Chuyên môn sâu về nguyên lý kế toán, biết hạch toán nắm vững kiến thức về kế toán doanh nghiệp, nghiệp vụ k ế toán kiểm toán, nghiệp vụ kho, quỹ..... Thực hiện các nghiệp vụ kế toán chi tiết, tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu, tổ chức vận hành tốt bộ máy kế toán trong các doanh nhiệp vừa và nhỏ.
 • Kiến thức ngành và bổ trợ: Tiếp cận được những kiến thức chuyên sâu và bổ trợ cho người học có thể theo học ở các bậc học cao hơn.
 • Kiến thức thực tập và tốt nghiệp: Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học vào xử lý các tình huống cụ thể, thực tế thuộc ngành nghề.

Kỹ năng

Kỹ năng cứng

 • Các kỹ năng nghề nghiệp: Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ về kế toán, về nghiệp vụ kho, quỹ, thống kê kế toán, lập được chứng từ, kiểm tra phân lọai chứng từ kế toán, lập được báo cáo thuế và báo cáo tài chính.
 • Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề: Phân tích được tình hình kinh tế tài chính doanh nghiệp.
 • Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức:có khả năng nhận định, nghiên cứu và sử dụng các phương thức mới, hiện đại, cần thiết cho nhu cầu ngành nghề.
 • Năng lực vân dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn: Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ ở mức độ thông thường theo vị trí của công việc của nhân viên kế toán.
 • Năng lực sáng tạo, phát triển và sự dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp: Có khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kế toán, sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán.

Kỹ năng mềm

 • Các kỹ năng cá nhân: có n ăng lực tự học để bổ sung các kiến thức mới.
 • Làm việc theo nhóm: có n ăng lực làm việc theo nhóm một cách hiệu quả.
 • Kỹ năng giao tiếp: n ăng lực giao tiếp tốt , diễn giải và trình bày vấn đề trước đám đông một cách lưu loát, tự tin và khoa học.
 • Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ: chứng chỉ quốc gia A anh văn.

Định hướng ng hề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán, học sinh có thể công tác tại các công ty kinh doanh, cơ quan kiểm toán... trung ương, địa phương hoặc doanh nghiệp và có thể tiếp tục học lên chương trình Cao đẳng hoặc Đại học .

Đăng ký xét tuyển
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
8.3
Môi trường HT
7.7
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.7
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
7.3
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.0
Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
8.3
Môi trường HT
7.7
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.7
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
7.3
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.0

Giới thiệu

Địa điểm