Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên | Edu2Review

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Tài chính ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Ngành

Khoa học cây trồng

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Ngành

Quản lý đất đai

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý

Ngành

Dịch vụ pháp lý

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp

Ngành

Lâm nghiệp

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Ngành

Chăn nuôi

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm