Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Hà Nội | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Hà Nội

1 đánh giá
6.8
Trung bình
1 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Quản trị khách sạn và du lịch lữ hành

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn và du lịch lữ hành

Ngành

Quản trị khách sạn

Hướng dẫn du lịch và lữ hàng

Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn du lịch và lữ hàng

Ngành

Hướng dẫn viên du lịch

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Ngành

Kỹ thuật chế biến món ăn

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Ngành

Tài chính doanh nghiệp

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

Ngành

Quản trị mạng máy tính

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quản trị doanh nghiệp

Ngành

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Ngành

Thương mại điện tử

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện công nghiệp

Kế toán tổng hợp

Kế toán

Kế toán tổng hợp

Ngành

Kế toán

Thuế

Kinh tế - Quản lý

Thuế

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

Ngành

Tiếng Pháp

Tiếng Nhật

Tiếng Nhật

Tiếng Nhật

Ngành

Tiếng Nhật

Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngành

Tiếng Anh

Tiếng Hàn

Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Hàn

Ngành

Tiếng Hàn Quốc

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
 

Giới thiệu

Địa điểm