Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Kon Tum | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Kon Tum

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

7 khóa học

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng
1 tháng

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai
1 tháng

Chăn nuôi

Chăn nuôi
1 tháng

Lâm sinh

Lâm sinh
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm