Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng | Edu2Review

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Ngành

Công nghệ sinh học

Quản trị du lịch

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị du lịch

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngành

Tiếng Anh

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực có thể đảm nhiệm các công việc như kế toán tiền mặt, kế toán hàng tồn kho, kế toán doanh thu - chi phí, kế toán công nợ phải thu - phải trả, kế toán nguồn vốn, kế toán thuế, kiểm toán độc lập...; triển vọng trong tương lai có thể trở thành Chuyên gia kế toán, Chuyên gia quản lý quỹ, Kiểm toán viên trong các doanh nghiệp và trong các tổ chức Kinh tế - Xã hội.

Sinh viên có khả năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện làm việc tại Bộ phận kế toán:

- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp của Nhà nước;

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- Cơ sở sản xuất vật chất, dịch vụ;

- Doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế.

 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm