Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

6 khóa học

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
1 tháng

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm
1 tháng

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học
1 tháng

Quản trị du lịch

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng

Tiếng Anh

Tiếng Anh
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Mục tiêu đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực có thể đảm nhiệm các công việc như kế toán tiền mặt, kế toán hàng tồn kho, kế toán doanh thu - chi phí, kế toán công nợ phải thu - phải trả, kế toán nguồn vốn, kế toán thuế, kiểm toán độc lập...; triển vọng trong tương lai có thể trở thành Chuyên gia kế toán, Chuyên gia quản lý quỹ, Kiểm toán viên trong các doanh nghiệp và trong các tổ chức Kinh tế - Xã hội.

Sinh viên có khả năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện làm việc tại Bộ phận kế toán:

- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp của Nhà nước;

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- Cơ sở sản xuất vật chất, dịch vụ;

- Doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm