Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM | Edu2Review

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM

6 đánh giá
7.9
Khá
6 đánh giá

Chương trình

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

Ngành

Quản trị mạng máy tính

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang

Ngành

Thiết kế thời trang

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Công nghệ sợi, dệt

Công nghệ dệt

Công nghệ sợi, dệt

Ngành

Công nghệ dệt

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Ngành

Thiết kế đồ họa

May thời trang

May thời trang

May thời trang

Ngành

May thời trang

Công nghệ may

Công nghệ may

Công nghệ may

Ngành

Công nghệ may

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngành

Tiếng Anh

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.3
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
8.0
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.3
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
7.3
Quan tâm sinh viên
7.3
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
7.3
Giảng viên
8.3
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
8.0
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.3
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
7.3
Quan tâm sinh viên
7.3
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
7.3

Giới thiệu

Địa điểm