Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Tài Chính Vĩnh Long | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Tài Chính Vĩnh Long

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

8 khóa học

Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp
1 tháng

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
1 tháng

Tài chính ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Tin học văn phòng

Tin học văn phòng
1 tháng

Marketing

Marketing
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm