Trường Cao Đẳng Kinh Tế TP.HCM | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Kinh Tế TP.HCM

1 đánh giá
9.8
Xuất sắc
1 đánh giá

Chương trình

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Ngành

Kinh doanh thương mại
Đăng ký xét tuyển

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh
Đăng ký xét tuyển

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn du lịch

Ngành

Hướng dẫn viên du lịch
Đăng ký xét tuyển

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Ngành

Công tác xã hội
Đăng ký xét tuyển

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngành

Tiếng Anh
Đăng ký xét tuyển

Logistic

Logistic

Logistic

Ngành

Logistic
Đăng ký xét tuyển

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
Đăng ký xét tuyển
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm