Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm | Edu2Review

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Chế biến thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Ngành

Công nghệ thực phẩm

Điện công nhgiệp

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Điện công nhgiệp

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Ngành

Điện dân dụng
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm