Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

5 khóa học

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Chế biến thực phẩm

Công nghệ thực phẩm
1 tháng

Điện công nhgiệp

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
1 tháng

Điện dân dụng

Điện dân dụng
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm