Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng - Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

   Chương trình

   Ngành

   Công nghệ kỹ thuật cơ khí

   Thời lượng

   1 tháng

   Khối lượng kiến thức: 151 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc từ 2 đến 3 năm có khả năng:

   Thiết kế, chế tạo, cải tiến các sản phẩm cơ khí.

   Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới.

   Đảm trách các hoạt động dịch vụ cơ khí.

   Làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Ngay khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:

   Vận dụng kiến thức cơ sở ngành, kỹ năng kỹ thuật và các trang thiết bị/máy công cụ hiện đại trong chương trình đào tạo để thực hiện các hoạt động gia công cơ khí.

   Áp dụng kiến thức toán học, tin học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào (giải quyết) các vấn đề thực tiễn trong kỹ thuật cơ khí.

   Vận dụng các tiêu chuẩn đo lường/kiểm tra để thực hiện, phân tích, đánh giá các thí nghiệm.

   Làm việc nhóm hiệu quả.

   Xác định, phân tích và giải quyết những vấn đề trong gia công cơ khí.

   Vận dụng kỹ năng truyền đạt (nói, viết, vẽ bản vẽ, lập bảng biểu) trong kỹ thuật và phi kỹ thuật; xác định và sử dụng tài liệu thích hợp.

   Nhận thức tầm quan trọng việc học tập nâng cao trình độ (chuyên môn, tiếng Anh) và phát triển nghề nghiệp.

   Tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp và tự chịu trách nhiệm về chuyên môn.

   Đảm bảo chất lượng, tiến độ và không ngừng cải tiến công việc.