Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

7.6
Khá
5 đánh giá

Chương trình

9 khóa học

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
1 tháng

Khối lượng kiến thức: 151 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Là thành viên chủ chốt trong nhóm kỹ thuật thực hiện các công việc như: thiết kế, lắp đặt,giám sát thi công, vận hành, bảo trì các hệ thống điều khiển tự động.

Tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn thiết bị; đề xuất các giải pháp tự động hóa.

Hướng dẫn cho người có kỹ năng nghề thấp hơn; tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Áp dụng được các kiến thức toán học, khoa học kỹ thuật và hệ thống điều khiển tự động để xác định mô hình toán học của hệ thống, phân loại, đánh giá và thiết kế hệ thống.

Đo và đánh giá kết quả đo các đại lượng điện và không điện.

Thiết kế và thi công được các mạch điện tử ứng dụng cơ bản.

Thiết kế hệ thống điều khiển sử dụng các bộ điều khiển lập trình.

Lắp đặt, vận hành, bảo trì các hệ thống đo lường - điều khiển.

Thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp.

Giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Vận dụng hiệu quả các kỹ năng mềm để thể hiện vai trò của bản thân trong nhóm đa ngành.

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
1 tháng

Khối lượng kiến thức: 152 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Sau 2 đến 3 năm, người đã tốt nghiệp ngành CNKT Điện tử, truyền thông (gồm 02 chuyên ngành: Điện tử viễn thông - Viễn thông và mạng máy tính) có khả năng:

Thành viên chủ chốt trong nhóm: Phụ trách các vấn đề về vận hành, sửa chữa và bảo trì kỹ thuật trong các hoạt động của lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Hệ thống mạng.

Thành viên chủ chốt trong nhóm: Phụ trách các vấn đề về thiết kế, thi công và giám sát kỹ thuật trong các hoạt động của lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Hệ thống mạng.

Thành viên chủ chốt trong nhóm: Phụ trách các vấn đề về tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật, đề xuất và triển khai các giải pháp kỹ thuật, tiếp cận kỹ thuật công nghệ mới trong các hoạt động của lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Hệ thống mạng.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề và phần mềm chuyên ngành để đo đạc kiểm tra trong bảo trì, lắp đặt các thiết bị và hệ thống Điện tử, Viễn thông và mạng máy tính.

Phân tích được về chức năng, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành, sửa chữa các thiết bị và hệ thống Điện tử, Viễn thông và mạng máy tính.

Thiết kế và thi công được các mạch điện tử ứng dụng đáp ứng yêu cầu công việc sửa chữa hay cải tiến chức năng của các thiết bị và hệ thống Điện tử, Viễn thông và mạng máy tính.

Vận dụng hiệu quả kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, làm việc nhóm, báo cáo, kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, … vào hoạt động nghề nghiệp.

Vận dụng được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về khoa học xã hội vào hoạt động nghề nghiệp, thực hiện trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp.

Giao tiếp, đọc hiểu được tài liệu chuyên ngành Điện tử, Viễn thông và Hệ thống mạng bằng tiếng Anh.

Thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp theo đúng quy trình và áp dụng các tiêu chuẩn an toàn, quản lý, giám sát chất lượng, vệ sinh, … vào hoạt động nghề nghiệp.

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt - cơ điện lạnh

Công nghệ kỹ thuật nhiệt
1 tháng

Khối lượng kiến thức: 151 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Người tốt nghiệp từ chương trình Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Nhiệt có khả năng trở thành:

Giám sát công trình: phụ trách các vấn đề về lắp đặt (thi công), sửa chữa, vận hành, bảo trì, kiểm tra kỹ thuật trong các hệ thống Nhiệt.

Thành viên chủ chốt trong nhóm: tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng các thiết bị Nhiệt.

Thành viên trong các hoạt động thiết kế của lĩnh vực công nghệ Nhiệt.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Nhiệt có khả năng:

Thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp: kỹ năng sử dụng các dụng cụ cầm tay, kỹ năng tổ chức, sắp xếp nơi làm việc, kỹ năng về quản lý thời gian, thực hiện các biện pháp an toàn.

Thực hiện được các đo đạc và thí nghiệm đối với các hệ thống Nhiệt ( hệ thống lạnh - điều hòa không khí – lò hơi, máy sấy).

Trang bị điện – điện tử cho hệ thống Nhiệt cơ bản.

Thiết kế được các hệ thống Nhiệt cơ bản.

Thi công được các hệ thống Nhiệt.

Vận hành, bảo trì và sửa chữa các hệ thống Nhiệt cơ bản.

Vận dụng hiệu quả kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng trình bày vào hoạt động nghề nghiệp.

Vận dụng được những kiến thức/kỹ năng cơ bản về khoa học xã hội và giáo dục thể chất, quốc phòng vào thực tiễn.

Giao tiếp, đọc hiểu được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
1 tháng

Khối lượng kiến thức: 150 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Sau khi làm việc từ 2 đến 3 năm, sinh viên có khả năng:

Là thành viên chủ chốt trong nhóm: phụ trách các vấn đề về lắp đặt (thi công), sản xuất, sửa chữa, vận hành, bảo trì, kiểm tra kỹ thuật trong các hoạt độngcủa lĩnh vực điện - điện tử.

Là thành viên chủ chốt trong nhóm: tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng các thiết bị điện - điện tử.

Là thành viên chínhtrong các hoạt động thiết kế của lĩnh vực điện - điện tử.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Sử dụng các trang thiết bị hiện đại để thực hiện được các đo đạc các thông số về điện đối với các mạch điện, thiết bị điện tử, thiết bị điện hạ áp.

Sử dụng thiết bị điện hạ áp.

Phân tích, thiết kế và thi công được các mạch điện tử ứng dụng cơ bản.

Vận dụng hiệu quả kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng trình bày vào hoạt động nghề nghiệp

Thực hiện trách nhiệm công dân và​ các qui tắc đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.

Vận dụng được tiếng Anh trong các tình huống khác nhau.

Thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp: kỹ năng sử dụng các dụng cụ cầm tay, kỹ năng tổ chức, sắp xếp nơi làm việc, kỹ năng về quản lý thời gian, thực hiện các biện pháp an toàn.

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
1 tháng

Khối lượng kiến thức: 151 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Làm trưởng nhóm bảo trì, lắp đặt, vận hành về cơ điện tử tại các doanh nghiệp.

Tổ chức và quản lý nhóm làm việc hiệu quả; tuân thủ tốt tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập suốt đời; sẵn sàng học tiếp các chương trình nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Sử dụng thành thạo các thiết bị đo và dụng cụ đồ nghề điện, điện tử, cơ khí.

Đọc, hiểu được các bản vẽ, catalogue chuyên ngành cơ điện tử bằng tiếng Anh.

Áp dụng được các kiến thức đại cương và kiến thức cơ sở ngành vào các hoạt động kỹ thuật công nghệ điện, điện tử trong phạm vi ứng dụng phù hợp với yêu cầu công việc.

Lắp đặt, vận hành tốt các thiết bị cơ điện tử.

Chuẩn đoán, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cơ điện tử.

Khai thác ứng dụng dùng: vi điều khiển 8 bit, PLC (S7-200, S7-300).

Sử dụng hiệu quả các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm chuyên dùng ngành cơ điện tử.

Lập kế hoạch, tổ chức, triển khai công việc.

Áp dụng đúng các biện pháp an toàn trong khi làm việc.

Vận dụng hiệu quả các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, giao tiếp, trình bày vấn đề kỹ thuật, báo cáo), biết tổ chức nơi làm việc, biết định vị bản thân để thể hiện vai trò của mình, và hòa nhập vào môi trường đa quốc gia.

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
1 tháng

Khối lượng kiến thức: 151 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc từ 2 đến 3 năm có khả năng:

Thiết kế, chế tạo, cải tiến các sản phẩm cơ khí.

Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới.

Đảm trách các hoạt động dịch vụ cơ khí.

Làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Ngay khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:

Vận dụng kiến thức cơ sở ngành, kỹ năng kỹ thuật và các trang thiết bị/máy công cụ hiện đại trong chương trình đào tạo để thực hiện các hoạt động gia công cơ khí.

Áp dụng kiến thức toán học, tin học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào (giải quyết) các vấn đề thực tiễn trong kỹ thuật cơ khí.

Vận dụng các tiêu chuẩn đo lường/kiểm tra để thực hiện, phân tích, đánh giá các thí nghiệm.

Làm việc nhóm hiệu quả.

Xác định, phân tích và giải quyết những vấn đề trong gia công cơ khí.

Vận dụng kỹ năng truyền đạt (nói, viết, vẽ bản vẽ, lập bảng biểu) trong kỹ thuật và phi kỹ thuật; xác định và sử dụng tài liệu thích hợp.

Nhận thức tầm quan trọng việc học tập nâng cao trình độ (chuyên môn, tiếng Anh) và phát triển nghề nghiệp.

Tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp và tự chịu trách nhiệm về chuyên môn.

Đảm bảo chất lượng, tiến độ và không ngừng cải tiến công việc.

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô
1 tháng

Khối lượng kiến thức: 148 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Sau 2 đến 3 năm, người tốt nghiệp có khả năng:

Là thành viên chính trong lĩnh vực bảo dưỡng – chẩn đoán và sửa chữa ô tô.

Đảm trách các hoạt động dịch vụ và kinh doanh về lĩnh vực ô tô – máy động lực.

Là thành viên trong các nhóm thiết kế và cải tiến kỹ thuật của lĩnh vực ô tô và liên quan.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Vận dụng những kiến thức chuyên ngành để bảo dưỡng – sửa chữa và chẩn đoán ô tô – máy động lực.

Áp dụng kiến thức về toán học, khoa học và kỹ thuật vào công việc thực tiễn trong lĩnh vực ô tô.

Có kỹ năng sử dụng dụng cụ đồ nghề và các thiết bị chuyên dùng để kiểm tra, phân tích, đánh giá tình trạng kỹ thuật ô tô.

Làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng phân tích, giải thích, lập luận để giải quyết vấn đề chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.

Có khả năng giao tiếp một cách hiệu quả (nói, viết, đọc bản vẽ kỹ thuật, tra bảng thông số tiêu chuẩn) .

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập để cải thiện, nâng cao trình độ chuyên môn và pháttriển nghề nghiệp.

Nhận thức được trách nhiệm về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Đảm bảo chất lượng, tiến độ và không ngừng cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc

Công nghệ Thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Khối lượng kiến thức: 150 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Sau khi làm việc từ 2-3 năm trong chuyên ngành phù hợp với chuyên môn đào tạo, Sinh viên đã tốt nghiệp từ ngành Công nghệ thông tin có khả năng:

Là thành viên chủ chốt trong nhóm: phân tích, thiết kế, triển khai và quản trị hệ thống mạng của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Là thành viên chủ chốt trong nhóm: thiết kế, xây dựng và triển khai các dự án phát triển phần mềm.

Là thành viên chính trong hoạt động tư vấn kỹ thuật, tư vấn giải pháp tin học hóa trong cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin sinh viên sẽ làm được:

Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, chịu trách nhiệm với công việc của cá nhân.

Chọn lựa, áp dụng các kiến thức đại cương và kiến thức cơ sở của ngành đào tạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công nghệ thông tin.

Có ý thức học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của công việc. Dễ dàng tiếp cận công nghệ mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

Áp dụng một cách hiệu quả các kỹ năng mềm trong công việc như: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, trình bày vấn đề kỹ thuật, viết báo cáo, tổ chức nơi làm việc, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Đọc và hiểu tốt các tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành công nghệ thông tin.

Sử dụng thành thạo ít nhất hai ngôn ngữ lập trình (C++/ C#/ PHP/ Java), ít nhất một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến (SQL Server, MySQL).

Lắp ráp, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính.

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Khối lượng kiến thức: 145 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc từ 2 đến 3 năm có khả năng:

Tiếp cận và xử lý công việc chuyên nghiệp theo luật, chế độ và chuẩn mực kế toán.

Tổ chức và vận hành bộ máy kế toán hiệu quả.

Đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong lĩnh vực kế toán – tài chính.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Ứng dụng kiến thức toán học, tin học, pháp luật và chuyên ngành giải quyết các vấn đề thực tiễn trong Kế toán – tài chính.

Vận dụng kiến thức khối ngành và cơ sở ngành trong công tác quản lý doanh nghiệp.

Lập, xử lý và lưu chuyển hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định của pháp luật.

Áp dụng các phương pháp kế toán để hạch toán, ghi sổ và lập các báo cáo kế toán theo chuẩn mực kế toán, thuế.

Xác định và phân tích các chỉ tiêu tài chính để ra quyết định hiệu quả.

Làm việc độc lập và nhóm hiệu quả.

Ý thức được sự cần thiết phải học tập nâng cao trình độ (chuyên môn, ngoại ngữ) và rèn luyện sức khỏe để phát triển sự nghiệp sau này của bản thân.

Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo chất lượng và không ngừng cải tiến công việc.

Đánh giá

5 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Đỗ Trường
Đỗ Trường
 

Môi Trường Đào Tạo Kỹ Thuật Thực Hành Tốt

Đã học khoá học: Cơ khí động lực tại đây.

Ưu điểm

Là ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời, nhiều truyền thống, nhiều kinh nghiệm & uy tín trong đào tạo nhân lực ngành kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật cơ khí, cơ tự động.

Điểm cần cải thiện

Cần bổ sung thêm nguồn lực giáo viên chuyên môn cao hơn, cơ sở vật chất & các hoạt động ngoại khóa cũng cần được bổ sung thêm.

Trải nghiệm và lời khuyên

Khi học ở đây các bạn, các em phải nỗ lực và tìm tòi về ngành của mình theo đuổi hằng ngày. Chuẩn đầu ra của trường rất tốt, tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là sự đam mê với nghề của mỗi bạn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Lê Minh Anh Lê Minh Anh
Lê Minh Anh Lê Minh Anh
 

Trường Đào Tạo Tốt

Đã học khoá học: sinh viên tại đây.

Ưu điểm

Giảng viên có kĩ năng chuyên môn khá cao, đồng thời cũng rất tâm huyết với sinh viên. Nhà để xe rộng rãi, giá cả hợp lý, phù hợp với số lượng học sinh đông.

Điểm cần cải thiện

Nhà ăn vẫn cần được nâng cấp đồng thời cần phải được mở rộng diện tích,không có sự thay đổi món thường xuyên, gây cảm giác không thoải mái cho người ăn. Tài liệu dạy học còn hơi thừa thãi giảng viên chưa thực sự tâm huyết với sinh viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bài giảng thực sự gây ấn tượng cho mình. Mình cũng đã rất bất ngờ khi được cảm nhận sự nhiệt huyết của các bạn sinh viên học cùng mình. . Mình đã học tập được rất nhiều từ các bạn và từ đó giúp ích cho mình rất nhiều. Thực sự rất cảm ơn trường và mong muốn trường sẽ ngày càng phát triển hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Hiền Đặng
Hiền Đặng
 

Trường Cao Đẳng Có Chuyên Môn Cao

Đã học khoá học: Công nghệ ô tô tại đây.

Ưu điểm

Sinh viên khi ra trường cơ hội có việc làm là rất cao. Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp. Trang thiết bị hiện đại.

Điểm cần cải thiện

Bãi giữ xe nhỏ chật hẹp. Nằm ở Trung tâm thành phố nên có rất nhiều tiếng ồn làm ảnh hưởng đến quá trình học của sinh viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây là một môi trường đáng để học với những bạn yêu thích cơ khí. Chất lượng đào tạo vô cùng cao và tuyệt vời.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Có Cơ Sở Vật Chất Hiện Đại Cùng Với Đội

Trải nghiệm và lời khuyên

Có cơ sở vật chất hiện đại cùng với đội ngủ giảng viên dày dặn kinh nghiệm. Môi trường học tập đầy năng động. Là một trong những trường cao đẳng đào tạo chất lượng tốt, có uy tín lớn với nhà tuyển dụng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm