Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

4 đánh giá
7.9
Khá
4 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt - cơ điện lạnh

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt - cơ điện lạnh

Ngành

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ Thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ Thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Giới thiệu

Địa điểm