Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng - Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông

   Chương trình

   Ngành

   Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

   Thời lượng

   1 tháng

   Khối lượng kiến thức: 152 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Sau 2 đến 3 năm, người đã tốt nghiệp ngành CNKT Điện tử, truyền thông (gồm 02 chuyên ngành: Điện tử viễn thông - Viễn thông và mạng máy tính) có khả năng:

   Thành viên chủ chốt trong nhóm: Phụ trách các vấn đề về vận hành, sửa chữa và bảo trì kỹ thuật trong các hoạt động của lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Hệ thống mạng.

   Thành viên chủ chốt trong nhóm: Phụ trách các vấn đề về thiết kế, thi công và giám sát kỹ thuật trong các hoạt động của lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Hệ thống mạng.

   Thành viên chủ chốt trong nhóm: Phụ trách các vấn đề về tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật, đề xuất và triển khai các giải pháp kỹ thuật, tiếp cận kỹ thuật công nghệ mới trong các hoạt động của lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Hệ thống mạng.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề và phần mềm chuyên ngành để đo đạc kiểm tra trong bảo trì, lắp đặt các thiết bị và hệ thống Điện tử, Viễn thông và mạng máy tính.

   Phân tích được về chức năng, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành, sửa chữa các thiết bị và hệ thống Điện tử, Viễn thông và mạng máy tính.

   Thiết kế và thi công được các mạch điện tử ứng dụng đáp ứng yêu cầu công việc sửa chữa hay cải tiến chức năng của các thiết bị và hệ thống Điện tử, Viễn thông và mạng máy tính.

   Vận dụng hiệu quả kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, làm việc nhóm, báo cáo, kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, … vào hoạt động nghề nghiệp.

   Vận dụng được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về khoa học xã hội vào hoạt động nghề nghiệp, thực hiện trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp.

   Giao tiếp, đọc hiểu được tài liệu chuyên ngành Điện tử, Viễn thông và Hệ thống mạng bằng tiếng Anh.

   Thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp theo đúng quy trình và áp dụng các tiêu chuẩn an toàn, quản lý, giám sát chất lượng, vệ sinh, … vào hoạt động nghề nghiệp.