Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng - Chuyên ngành Kế toán | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Kế toán

   Chương trình

   Ngành

   Kế toán

   Thời lượng

   1 tháng

   Khối lượng kiến thức: 145 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc từ 2 đến 3 năm có khả năng:

   Tiếp cận và xử lý công việc chuyên nghiệp theo luật, chế độ và chuẩn mực kế toán.

   Tổ chức và vận hành bộ máy kế toán hiệu quả.

   Đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong lĩnh vực kế toán – tài chính.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Ứng dụng kiến thức toán học, tin học, pháp luật và chuyên ngành giải quyết các vấn đề thực tiễn trong Kế toán – tài chính.

   Vận dụng kiến thức khối ngành và cơ sở ngành trong công tác quản lý doanh nghiệp.

   Lập, xử lý và lưu chuyển hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định của pháp luật.

   Áp dụng các phương pháp kế toán để hạch toán, ghi sổ và lập các báo cáo kế toán theo chuẩn mực kế toán, thuế.

   Xác định và phân tích các chỉ tiêu tài chính để ra quyết định hiệu quả.

   Làm việc độc lập và nhóm hiệu quả.

   Ý thức được sự cần thiết phải học tập nâng cao trình độ (chuyên môn, ngoại ngữ) và rèn luyện sức khỏe để phát triển sự nghiệp sau này của bản thân.

   Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo chất lượng và không ngừng cải tiến công việc.