Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân | Edu2Review

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân

6 đánh giá
8.3
Tốt
6 đánh giá

Chương trình

Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Quản trị nhà hàng khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị nhà hàng khách sạn

Ngành

Quản trị khách sạn

Business administration

Quản trị kinh doanh

Business administration

Ngành

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

Ngành

Nuôi trồng thủy sản

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Ngành

Thiết kế đồ họa

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.3
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
8.7
HĐ ngoại khoá
8.3
Cơ hội việc làm
8.7
Tiến bộ bản thân
8.7
Thủ tục hành chính
8.0
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
8.3
Sẵn sàng giới thiệu
8.0
Giảng viên
8.3
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
8.7
HĐ ngoại khoá
8.3
Cơ hội việc làm
8.7
Tiến bộ bản thân
8.7
Thủ tục hành chính
8.0
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
8.3
Sẵn sàng giới thiệu
8.0

Giới thiệu

Địa điểm