Trường Cao đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Kế toán doanh nghiệp

   Chương trình

   Ngành

   Kế toán doanh nghiệp

   Thời lượng

   3 năm

   Thời giạn đào tạo: từ 2 đến 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   • Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
   • Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
   • Nắm vững các kiến thức trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và quản lý có liên quan đến thực hiện các công việc trong lĩnh vực kế toán – tài chính.
   • Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế xã hội, kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.
   • Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Nắm vững kiến thức c ơ sở ngành như: Tài chính – tiền tệ, Tín dụng ngân hàng, Kinh tế vi mô, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý thống kê,…
   • Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành như: chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán trong các loại hình Doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ kế toán theo yêu cầu của chuyên môn.
   • Nắm vững các luật: Luật kế toán, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế và các văn bản pháp quy có liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn.
   • Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn.
   • Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
   • Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
   • Sử dụng thành thạo các công cụ máy tính hỗ trợ cho công việc như: MS Office, Projector, Internet Explorer,… (cấp độ B).
   • Tiếng Anh tối thiểu trình độ B , có thể giao tiếp thông th ường với người nước ngoài bằng tiếng Anh.
   • Có khả năng cập nhật và thực hành các phần mềm về hỗ trợ kê khai thuế.
   • Kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán xây dựng cơ bản.
   • Soạn thảo văn bản.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng cứng

   • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.
   • Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
   • Có khả năng thu thập, xử lý, ghi chép các nghệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị thành thạo và đúng chuẩn mực kế toán.
   • Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm (Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân, Thuế xuất nhập khẩu,…);
   • Kỹ năng phân tích số liệu kế toán, tài chính của Doanh nghiệp như lập và phân tích Báo cáo tài chính (Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính) để tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật.
   • Kỹ năng giám sát, phát hiện và ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế tài chính trong đơn vị.
   • Thiết lập mối quan hệ với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
   • Có khả năng lập các báo cáo tổng hợp về tài chính, khả năng huy động vốn, phân phối và sử dụng các nguồn vốn của Doanh nghiệp.
   • Thành thạo việc lập dự toán ngân sách trong Doanh nghiệp.
   • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

   Kỹ năng mềm

   • Kỹ năng soạn thảo văn bản bằng các công cụ máy tính thành thạo.
   • Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục và kỹ năng trình bày.
   • Giao tiếp, ứng xử hiệu quả, linh hoạt đối với các tình huống trong công việc.
   • Tinh thần làm việc đội nhóm hoặc độc lập trong môi trường áp lực công việc cao.
   • Sử dụng thông tin hữu ích trên Internet vận dụng vào công việc kế toán.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận các vị trí sau:

   • Làm kế toán phân hành trong phòng/ bộ phận kế toán (kể cả kế toán tổng hợp) trong các đơn vị: Doanh nghiệp sản xuất; Doanh nghiệp thương mại – dịch vụ; cơ quan hành chính sự nghiệp;
   • Làm công tác kế toán quản trị, lập dự toán trong các doanh nghiệp xây lắp.