Trường Cao đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng

   Trường Cao đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng
   Trường Cao đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng
   Trường Cao đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng
   Trường Cao đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   11 ngành

   Y sĩ đa khoa

   Y sĩ
   2 năm
   Y sĩ
   2 năm

   Giới thiệu

   • Chương trình khung giáo dục Điều dưỡng trung cấp chuyên nghiệp dùng chung cho các trường, các cơ sở đào tạo Điều dưỡng trung cấp. Sau khi học xong người học được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp với chức danh điều dưỡng trung cấp.
   • Nội dung chương trình đào tạo gồm 3 phần: Các học phần chung, các học phần cơ sở, các học phần chuyên môn và thực hành, thực tập theo ngành đào tạo. Nội dung kiến thức trong các học phần gồm những vấn đề cơ bản, cốt lõi, có tính lôgíc; kiến thức ở học phần trước được trang bị để tiếp thu kiến thức ở học phần sau. Nội dung phần thực hành của một số học phần cơ sở, thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp là rất quan trong, được bố trí thành những học phần riêng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện rèn kỹ năng nghề nghiệp cho hiệu quả.
   • Học xong chương trình này, người học có thể trở thành người điều dưỡng có trình độ trung cấp, thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng , phòng bệnh và phục hồi sức khoẻ nhân dân. Người điều dưỡng trung cấp có thể học tiếp lên cao đẳng hoặc đại học ngành Điều dưỡng.

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

   Nội dung:

   • Tổng khối lượng chương trình: 105 ĐVHT.
   • Thời gian đào tạo 2 năm.

   Mục tiêu:

   • Đào tạo người Điều dưỡng trung cấp có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật; có tinh thần trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng của người bệnh, đủ sức khoẻ, có kiến thức khoa học cơ bản, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ ở trình độ trung cấp để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và phục hồi sức khoẻ nhân dân, không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

   Điều dưỡng

   Điều dưỡng
   2 năm
   Điều dưỡng
   2 năm

   Giới thiệu

   • Chương trình khung giáo dục Điều dưỡng trung cấp chuyên nghiệp dùng chung cho các trường, các cơ sở đào tạo Điều dưỡng trung cấp. Sau khi học xong người học được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp với chức danh điều dưỡng trung cấp.
   • Nội dung chương trình đào tạo gồm 3 phần: Các học phần chung, các học phần cơ sở, các học phần chuyên môn và thực hành, thực tập theo ngành đào tạo. Nội dung kiến thức trong các học phần gồm những vấn đề cơ bản, cốt lõi, có tính lôgíc; kiến thức ở học phần trước được trang bị để tiếp thu kiến thức ở học phần sau. Nội dung phần thực hành của một số học phần cơ sở, thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp là rất quan trong, được bố trí thành những học phần riêng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện rèn kỹ năng nghề nghiệp cho hiệu quả.

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

   Nội dung

   • Tổng khối lượng chương trình: 105 ĐVHT.
   • Thời gian đào tạo 2 năm.

   Xây dựng dân dụng và công nghiệp

   Xây dựng công nghiệp và dân dụng
   Xây dựng công nghiệp và dân dụng

   Giới thiệu:

   • Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp được thiết kế để đào tạo Y sỹ, có kiến thức, kỹ năng chuyên môn y học ở trình độ trung cấp, từ đó có cơ sở học thêm chương trình đào tạo chuyên ngành để làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng người bệnh; có đủ sức khoẻ; không ngừng học tập để nâng cao trình độ.
   • Chương trình khóa học bao gồm các nội dung cơ bản về chính trị; tin học; ngoại ngữ; giáo dục thể chất; giáo dục pháp luật; an ninh – quốc phòng; giải phẫu – sinh lý; vi sinh – ký sinh trùng; dược lý; dinh dưỡng – vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh phòng bệnh; kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khoẻ; quản lý và tổ chức y tế; điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng. Các học phần chuyên môn như: Bệnh nội khoa; bệnh ngoại khoa; sức khoẻ trẻ em; sức khoẻ sinh sản; bệnh truyền nhiễm – xã hội; bệnh chuyên khoa; y tế công cộng; y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Nội dung phần thực hành, thực tập của các học phần chuyên môn và thực tập tốt nghiệp là rất quan trọng, được bố trí thành những học phần riêng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho hiệu quả.

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương.
   • Tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương có bổ sung van hóa trung học phổ thông theo thông tư của bộ giáo dục đào tạo ban hành.

   Thời gian đào tạo:

   • 1,5 năm (đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc hoàn thành chương trình THPT)
   • 2,5 năm (đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở).

   Sư phạm Mầm non

   Giáo dục mầm non
   Giáo dục mầm non

   Giới thiệu

   • Chương trình Trung cấp chuyên nghiệp ngành đào tạo Giáo viên Mầm non được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo có trình độ trung học sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nội dung chương trình xây dựng đảm bảo tính toàn diện, bao gồm việc đào tạo về chính trị, tư tưởng đạo đức, việc đào tạo về khoa học giáo dục và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, việc củng cố bổ sung, hệ thống hóa những kiến thức và kỹ năng cần để thực hiện kế họach chăm sóc, giáo dục trẻ, việc hình thành năng lực tự học và tiến hành điều tra, nghiên cứu đúc kết rút kinh nghiệm.
   • Chương trình cung cấp cho người học hệ thống kiến thức cơ bản về tâm l‎ý trẻ lứa tuổi mầm non, hệ thống chính trị, pháp luật của Nhà nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, kế họach chăm sóc giáo dục bậc mầm non, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản để đảm bảo thực hiện tốt công việc của người giáo viên mầm non, đáp ứng được các yêu cầu của nghề nghiệp đặc thù, có khả năng tham gia vào họat động chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường mầm non trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chương trình học tập giúp học sinh có thái độ đúng đắn đối với nghề, đối với hoạt động học tập để hình thành các phẩm chất nghề nghiệp của người giáo viên mầm non.

   Đối tượng tuyển sinh

   • Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

   Pháp luật

   Luật học
   Luật học

   Giới thiệu:

   • Chương trình đào tạo cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản chung như Chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng, Thể dục – Thể thao, Tin học và các kiến thức nền tảng, quan trọng của các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Thương mại, Luật Hình sự… Bên cạnh đó, thông qua việc học môn Pháp luật tố tụng, người học nắm vững được trình tự giải quyết một vụ án dân sự, hình sự, hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, những kiến thức của một số học phần kỹ năng như công tác hộ tịch, công chứng và chứng thực, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, xây dựng và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo các loại hợp đồng, công tác bầu cử ở cấp xã, cấp huyện … sẽ giúp cho người học thành thạo các nghiệp vụ tư pháp.

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương.
   • Tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương có bổ sung van hóa trung học phổ thông theo thông tư của bộ giáo dục đào tạo ban hành.

   Thời gian đào tạo:

   • 1,5 năm (đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc hoàn thành chương trình THPT)
   • 2,5 năm (đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở).

   Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

   Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
   3 năm
   Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
   3 năm

   Thời giạn đào tạo: từ 2 đến 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Chú trọng trang bị kiến thức chuyên sâu theo hướng thực hành thực tế và những bài học kinh nghiệm quản lý từ các Doanh nghiệp, Doanh nhân trong và ngoài nước nhằm giúp sinh viên có những kỹ năng cần thiết và phẩm chất phù hợp để làm việc hoặc quản lý Doanh nghiệp một cách khoa học và hiệu quả.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp. Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;
   • Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp. Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

   Về kỹ năng

   • Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp: xây dựng hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật; thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;
   • Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
   • Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Tốt nghiệp cao đẳng nghề người học có thể:

   • Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;
   • Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   Hệ thống thông tin quản lý

   Hệ thống thông tin quản lý
   3 năm
   Hệ thống thông tin quản lý
   3 năm

   Thời giạn đào tạo: từ 2 đến 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo kỹ sư Hệ thống thông tin được xây dựng và triển khai để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn lực kỹ sư Hệ thống thông tin chất lượng cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm nghề nghiệp, nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin dựa trên máy tính, có năng lực tổ chức và phát triển các ứng dụng tin học nhằm hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp và quản lý trong các tổ chức kinh tế, xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sinh viên có những kiến thức cơ bản và chuyên sâu, các phương pháp phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng, rèn luyện kỹ năng lập luận phân tích, tổng hợp, lập giải pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng nghề nghiệp, phát triển khả năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo Kỹ sư Hệ thống thông tin có thể làm việc ở những phạm vi và lĩnh vực khác nhau như:

   • Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, bảo trì các dự án công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu ứng dụng khác nhau của cơ quan và doanh nghiệp (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng,…).
   • Cán bộ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin ở các Viện, trung tâm, cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường đại học, cao đẳng. Giảng dạy công nghệ thông tin tại trường đại học, cao đẳng và phổ thông.
   • Giám đốc thông tin (CIO), cán bộ quản lý dự án, quản trị viên cơ sở dữ liệu.

   Kế toán doanh nghiệp

   Kế toán doanh nghiệp
   3 năm
   Kế toán doanh nghiệp
   3 năm

   Thời giạn đào tạo: từ 2 đến 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   • Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
   • Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
   • Nắm vững các kiến thức trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và quản lý có liên quan đến thực hiện các công việc trong lĩnh vực kế toán – tài chính.
   • Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế xã hội, kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.
   • Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Nắm vững kiến thức c ơ sở ngành như: Tài chính – tiền tệ, Tín dụng ngân hàng, Kinh tế vi mô, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý thống kê,…
   • Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành như: chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán trong các loại hình Doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ kế toán theo yêu cầu của chuyên môn.
   • Nắm vững các luật: Luật kế toán, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế và các văn bản pháp quy có liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn.
   • Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn.
   • Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
   • Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
   • Sử dụng thành thạo các công cụ máy tính hỗ trợ cho công việc như: MS Office, Projector, Internet Explorer,… (cấp độ B).
   • Tiếng Anh tối thiểu trình độ B , có thể giao tiếp thông th ường với người nước ngoài bằng tiếng Anh.
   • Có khả năng cập nhật và thực hành các phần mềm về hỗ trợ kê khai thuế.
   • Kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán xây dựng cơ bản.
   • Soạn thảo văn bản.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng cứng

   • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.
   • Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
   • Có khả năng thu thập, xử lý, ghi chép các nghệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị thành thạo và đúng chuẩn mực kế toán.
   • Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm (Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân, Thuế xuất nhập khẩu,…);
   • Kỹ năng phân tích số liệu kế toán, tài chính của Doanh nghiệp như lập và phân tích Báo cáo tài chính (Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính) để tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật.
   • Kỹ năng giám sát, phát hiện và ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế tài chính trong đơn vị.
   • Thiết lập mối quan hệ với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
   • Có khả năng lập các báo cáo tổng hợp về tài chính, khả năng huy động vốn, phân phối và sử dụng các nguồn vốn của Doanh nghiệp.
   • Thành thạo việc lập dự toán ngân sách trong Doanh nghiệp.
   • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

   Kỹ năng mềm

   • Kỹ năng soạn thảo văn bản bằng các công cụ máy tính thành thạo.
   • Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục và kỹ năng trình bày.
   • Giao tiếp, ứng xử hiệu quả, linh hoạt đối với các tình huống trong công việc.
   • Tinh thần làm việc đội nhóm hoặc độc lập trong môi trường áp lực công việc cao.
   • Sử dụng thông tin hữu ích trên Internet vận dụng vào công việc kế toán.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận các vị trí sau:

   • Làm kế toán phân hành trong phòng/ bộ phận kế toán (kể cả kế toán tổng hợp) trong các đơn vị: Doanh nghiệp sản xuất; Doanh nghiệp thương mại – dịch vụ; cơ quan hành chính sự nghiệp;
   • Làm công tác kế toán quản trị, lập dự toán trong các doanh nghiệp xây lắp.

   Tài chính ngân hàng

   Tài chính - Ngân hàng
   3 năm
   Tài chính - Ngân hàng
   3 năm

   Thời giạn đào tạo: từ 2 đến 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng; có tư duy độc lập; có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Nắm được những kiến thức cơ bản về kinh tế, pháp luật, tài chính – ngân hàng, bao gồm các kiến thức chung về tài chính, kế toán doanh nghiệp và các kiến thức chuyên sâu về tín dụng và kế toán ngân hàng.
   • Có trình độ cơ sở của tiếng Anh, có khả năng giao tiếp, ứng xử và phong cách hội nhập với nền kinh tế, xã hội trong thời kỳ hội nhập.
   • Ngoài ra còn có các hiểu biết về thị trường chứng khoán và các kiến thức chung về kinh tế, tài chính xã hội đương thời.

   Về kỹ năng

   • Có năng lực thực hành thành thạo một số nghiệp vụ chủ yếu của ngành tài chính, ngân hàng để có thể làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp, đặc biệt là các kỹ năng tín dụng, kế toán ngân hàng.
   • Có khả năng làm việc độc lập khi được phân công nhiệm vụ. Biết vận dụng một cách sang tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.
   • Thành thạo về các ứng dụng tin học và tin học hóa trong công tác tín dụng và kế toán ngân hàng.
   • Có khả năng tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.
   • Biết thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ việc khai thác, thực hành nghiệp vụ tín dụng và ngân hàng trên các ứng dụng phần mềm hiện đại.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Có khả năng làm công tác quản lý tài chính tại các phòng tài chính các công ty, doanh nghiệp sản xuất, thương mại – dịch vụ, du lịch.
   • Có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng ở các vị trí như nhân viên tín dụng, giao dịch viên, kế toán viên, nhân viên kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ khách hàng.
   • Có khả năng đảm nhận công việc của chuyên viên tài chính tại các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư.
   • Có khả năng thích ứng với những thay đổi trong kinh tế – xã hội, khoa học kỹ thuật và hội nhập.
   • Sau khi tốt nghiệp sinh vi ên nhận được bằng trung cấp chuyên nghiệp và có thể liên thông lên cao đẳng hay đại học ngành tài chính, ngân hàng.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   3 năm
   Quản trị kinh doanh
   3 năm

   Thời giạn đào tạo: từ 2 đến 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng, nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện về kiến thức; có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế – xã hội, pháp luật kinh doanh, kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh và tin học, kiến thức chuyên sâu về thương mại điện tử.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể thực hiện các chức năng quản lý như:

   • Quản trị chiến lược
   • Quản trị doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh
   • Quản trị doanh nghiệp thương mại.
   • Kiến thức lập kế hoạch kinh doanh; khởi sự doanh nghiệp.
   • Kiến thức về quản trị Marketing và nghiệp vụ nghiên cứu thị trường.
   • Nghiệp vụ xuất nhập khẩu.
   • Nghiệp vụ bán hàng.
   • Nghiệp vụ chăm sóc, quan hệ khách hàng

   Về kỹ năng

   Kỹ năng cứng

   • Khả năng nhận định tình huống, thu thập thông tin, phân tích, dự báo, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh như như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung ứng, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng,v.v.
   • Khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh.
   • Các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ với công chúng.
   • Tổ chức triển khai thực hiện, lãnh đạo và kiểm soát các kế hoạch của quản trị.
   • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp các biện pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
   • Kỹ năng thực hành quản trị trong việc giám sát, phối hợp hoạt động của các bộ phận, chức năng trong tổ chức một cách hữu hiệu trong môi tr ường thay đổi.
   • Kỹ năng và năng lực lãnh đạo, biết thúc đẩy, động viên kiểm soát việc sử dụng các nguồn lực của tổ chức .
   • Lập báo cáo cho các công việc chuy ên môn về hoạt động kinh doanh.

   Kỹ năng mềm

   • Kỹ năng soạn thảo văn bản bằng các công cụ máy tính thành thạo.
   • Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục và kỹ năng trình bày.
   • Giao tiếp, ứng xử hiệu quả, linh hoạt đối với các tình huống trong công việc.
   • Kỹ năng làm việc đội nhóm hoặc độc lập trong môi tr ường áp lực công việc cao.
   • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong lĩnh vực thương mại.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp các cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có thể học liên thông lên đại học ngành quản trị kinh doanh, hay trở thành các chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng của doanh nghiệp như phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự hoặc thư ký giúp việc cho các nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp, các chuyên viên ở các phòng ban chức năng của doanh nghiệp.

   Kế toán kiểm toán

   Kế toán
   3 năm
   Kế toán
   3 năm

   Thời giạn đào tạo: từ 2 đến 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; có kiến thức cơ bản, cơ sở và bổ trợ về kinh tế – quản lý – kinh doanh; có kiến thức toàn diện về kế toán và kiểm toán; làm tốt công tác kế toán, kiểm toán trong các loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Vận dụng các kiến thức chuyên ngành về kế toán quản trị, phân tích tài chính như các kiến thức về nhận diện chi phí, phân tích thông tin, lập kế hoạch, thiết kế thông tin thành các báo cáo quản trị phục vụ cho việc ra quyết định.
   • Vận dụng các kiến thức chuyên ngành về kiểm toán như kiểm toán tài chính, kiểm toán nội bộ để kiểm tra các phần hành kế toán trong doanh nghiệp.
   • Có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn về Kế toán – Kiểm toán.
   • Sử dụng thành thạo các công cụ máy tính hỗ trợ cho công việc như: MS Office, Projector, Internet Explorer,… (cấp độ B).
   • Tiếng Anh tối thiểu trình độ B , có thể giao tiếp thông thường với người nước ngoài bằng tiếng Anh .
   • Đọc và hiểu các tài liệu , mẫu biểu kế toán bằng tiếng Anh.
   • Kiểm toán hoạt động, các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quốc tế.

   Về kỹ năng

   • Biết tổ chức công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp.
   • Biết vận dụng chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, biểu mẫu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tại các loại hình doanh nghiệp để tổ chức, triển khai việc tổ chức công tác kiểm toán các phần hành kế toán trong các doanh nghiệp.
   • Kỹ năng phân tích số liệu kế toán, tài chính của DN như lập và phân tích Báo cáo tài chính (Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính).
   • Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm (Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân, Thuế xuất nhập khẩu,…).
   • Lập và phân tích một số báo cáo kế toán quản trị cơ bản như: Lập dự toán, dự báo về doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo đơn vị / vùng / mặt hàng,…; lập Báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm,… để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực kế toán, kiểm toán hay tài chính.
   • Có khả năng hoạch định chính sách và tổ chức hoạt động kiểm toán thuộc các danh nghiệp, các hiệp hội kế toán – kiểm toán và các tổ chức kinh tế xã hội khác, lập chứng từ kế toán, kiểm tra sổ sách báo cáo kế toán, lập báo cáo kiểm toán nội bộ, xây dựng được các mô hình chung về tổ chức công tác kiểm toán ở doanh nghiệp thuộc các loại hình khác nhau.
   • Kỹ năng giám sát, phát hiện và ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế tài chính trong đơn vị, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận các vị trí sau:

   • Làm việc với chức danh trợ lý kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập hay trong các hiệp hội hành nghề kiểm toán.
   • Công tác tại Ban kiểm soát các doanh nghiệp cổ phần, các công ty liên doanh với chức năng là bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp.
   • Làm kế toán tổng hợp trong các đơn vị: doanh nghiệp SX; doanh nghiệp thương mại – dịch vụ; doanh nghiệp xây lắp; cơ quan hành chính sự nghiệp.
   • Có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ đại học cùng khối ngành.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Máy lạnh
   Máy chiếu
   WiFi
   Giáo trình
   Thư viện

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu về trường Cao đẳng Lạc Việt

   Trường Cao đẳng Lạc Việt được thành lập năm 2008 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo của trường là:

   • Áp dụng mô hình và phương pháp đào tạo tiên tiến, kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đào tạo ra những cử nhân cao đẳng vững chuyên môn và giàu đạo đức.
   • Bồi dưỡng, đào tạo theo các chuyên đề nghiệp vụ Chăm sóc sức khỏe, Du lịch, Kế toán,… theo nhu cầu xã hội và theo định hướng phát triển kinh tế xã hội.
   • Phối hợp với các trường cao đẳng, đại học trong vùng, trong và ngoài nước mở hướng hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
   • Nghiên cứu khoa học nhằm phát triển khoa học – công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn do kinh tế – xã hội nước ta đặt ra.
   • Tăng cường mối hợp tác đào tạo quốc tế.

   Lễ trao bằng tốt nghiệp tại Cao đẳng Lạc Việt

   Lễ trao bằng tốt nghiệp tại Cao đẳng Lạc Việt

   Sứ mệnh

   Đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao; có thể nghiên cứu ứng dụng trong thực tế; tiếp cận và hội nhập được trong khu vực và quốc tế; góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

   Hội thi dành cho sinh viên Cao đẳng Lạc Việt

   Hội thi dành cho sinh viên tại Cao đẳng Lạc Việt

   Tầm nhìn

   Phấn đấu đến năm 2020 trở thành trường cao đẳng đa cấp, đa ngành tại khu vực Miền trung và Tây nguyên; đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ chất lượng cao; có thương hiệu trong nước; mang lại lợi ích cho người học và đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực của đất nước .

   Với phương châm “Một nghề nghiệp vững chắc, một tương lai vững vàng”, trường còn tổ chức các khóa huấn luyện những kỹ năng cần thiết và trang bị các phương tiện hỗ trợ nghề nghiệp sau này cho sinh viên như các kỹ năng mềm, tin học và ngoại ngữ chuyên ngành.

   Cơ sở vật chất

   Cơ sở vật chất được trường đầu tư những trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.

   Nguồn: Cao đẳng Lạc Việt

   Địa điểm