Trường Cao đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng - Chuyên ngành Kế toán kiểm toán | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Kế toán kiểm toán

   Chương trình

   Ngành

   Kế toán

   Thời lượng

   3 năm

   Thời giạn đào tạo: từ 2 đến 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; có kiến thức cơ bản, cơ sở và bổ trợ về kinh tế – quản lý – kinh doanh; có kiến thức toàn diện về kế toán và kiểm toán; làm tốt công tác kế toán, kiểm toán trong các loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Vận dụng các kiến thức chuyên ngành về kế toán quản trị, phân tích tài chính như các kiến thức về nhận diện chi phí, phân tích thông tin, lập kế hoạch, thiết kế thông tin thành các báo cáo quản trị phục vụ cho việc ra quyết định.
   • Vận dụng các kiến thức chuyên ngành về kiểm toán như kiểm toán tài chính, kiểm toán nội bộ để kiểm tra các phần hành kế toán trong doanh nghiệp.
   • Có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn về Kế toán – Kiểm toán.
   • Sử dụng thành thạo các công cụ máy tính hỗ trợ cho công việc như: MS Office, Projector, Internet Explorer,… (cấp độ B).
   • Tiếng Anh tối thiểu trình độ B , có thể giao tiếp thông thường với người nước ngoài bằng tiếng Anh .
   • Đọc và hiểu các tài liệu , mẫu biểu kế toán bằng tiếng Anh.
   • Kiểm toán hoạt động, các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quốc tế.

   Về kỹ năng

   • Biết tổ chức công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp.
   • Biết vận dụng chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, biểu mẫu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tại các loại hình doanh nghiệp để tổ chức, triển khai việc tổ chức công tác kiểm toán các phần hành kế toán trong các doanh nghiệp.
   • Kỹ năng phân tích số liệu kế toán, tài chính của DN như lập và phân tích Báo cáo tài chính (Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính).
   • Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm (Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân, Thuế xuất nhập khẩu,…).
   • Lập và phân tích một số báo cáo kế toán quản trị cơ bản như: Lập dự toán, dự báo về doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo đơn vị / vùng / mặt hàng,…; lập Báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm,… để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực kế toán, kiểm toán hay tài chính.
   • Có khả năng hoạch định chính sách và tổ chức hoạt động kiểm toán thuộc các danh nghiệp, các hiệp hội kế toán – kiểm toán và các tổ chức kinh tế xã hội khác, lập chứng từ kế toán, kiểm tra sổ sách báo cáo kế toán, lập báo cáo kiểm toán nội bộ, xây dựng được các mô hình chung về tổ chức công tác kiểm toán ở doanh nghiệp thuộc các loại hình khác nhau.
   • Kỹ năng giám sát, phát hiện và ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế tài chính trong đơn vị, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận các vị trí sau:

   • Làm việc với chức danh trợ lý kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập hay trong các hiệp hội hành nghề kiểm toán.
   • Công tác tại Ban kiểm soát các doanh nghiệp cổ phần, các công ty liên doanh với chức năng là bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp.
   • Làm kế toán tổng hợp trong các đơn vị: doanh nghiệp SX; doanh nghiệp thương mại – dịch vụ; doanh nghiệp xây lắp; cơ quan hành chính sự nghiệp.
   • Có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ đại học cùng khối ngành.