Trường Cao đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng - Chuyên ngành Pháp luật | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Pháp luật

   Chương trình

   Ngành

   Luật học

   Giới thiệu:

   • Chương trình đào tạo cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản chung như Chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng, Thể dục – Thể thao, Tin học và các kiến thức nền tảng, quan trọng của các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Thương mại, Luật Hình sự… Bên cạnh đó, thông qua việc học môn Pháp luật tố tụng, người học nắm vững được trình tự giải quyết một vụ án dân sự, hình sự, hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, những kiến thức của một số học phần kỹ năng như công tác hộ tịch, công chứng và chứng thực, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, xây dựng và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo các loại hợp đồng, công tác bầu cử ở cấp xã, cấp huyện … sẽ giúp cho người học thành thạo các nghiệp vụ tư pháp.

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương.
   • Tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương có bổ sung van hóa trung học phổ thông theo thông tư của bộ giáo dục đào tạo ban hành.

   Thời gian đào tạo:

   • 1,5 năm (đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc hoàn thành chương trình THPT)
   • 2,5 năm (đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở).