Trường Cao đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng - Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

   Chương trình

   Ngành

   Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

   Thời lượng

   3 năm

   Thời giạn đào tạo: từ 2 đến 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Chú trọng trang bị kiến thức chuyên sâu theo hướng thực hành thực tế và những bài học kinh nghiệm quản lý từ các Doanh nghiệp, Doanh nhân trong và ngoài nước nhằm giúp sinh viên có những kỹ năng cần thiết và phẩm chất phù hợp để làm việc hoặc quản lý Doanh nghiệp một cách khoa học và hiệu quả.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp. Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;
   • Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp. Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

   Về kỹ năng

   • Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp: xây dựng hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật; thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;
   • Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
   • Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Tốt nghiệp cao đẳng nghề người học có thể:

   • Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;
   • Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.