Trường Cao đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Quản trị kinh doanh

   Chương trình

   Ngành

   Quản trị kinh doanh

   Thời lượng

   3 năm

   Thời giạn đào tạo: từ 2 đến 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng, nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện về kiến thức; có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế – xã hội, pháp luật kinh doanh, kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh và tin học, kiến thức chuyên sâu về thương mại điện tử.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể thực hiện các chức năng quản lý như:

   • Quản trị chiến lược
   • Quản trị doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh
   • Quản trị doanh nghiệp thương mại.
   • Kiến thức lập kế hoạch kinh doanh; khởi sự doanh nghiệp.
   • Kiến thức về quản trị Marketing và nghiệp vụ nghiên cứu thị trường.
   • Nghiệp vụ xuất nhập khẩu.
   • Nghiệp vụ bán hàng.
   • Nghiệp vụ chăm sóc, quan hệ khách hàng

   Về kỹ năng

   Kỹ năng cứng

   • Khả năng nhận định tình huống, thu thập thông tin, phân tích, dự báo, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh như như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung ứng, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng,v.v.
   • Khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh.
   • Các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ với công chúng.
   • Tổ chức triển khai thực hiện, lãnh đạo và kiểm soát các kế hoạch của quản trị.
   • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp các biện pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
   • Kỹ năng thực hành quản trị trong việc giám sát, phối hợp hoạt động của các bộ phận, chức năng trong tổ chức một cách hữu hiệu trong môi tr ường thay đổi.
   • Kỹ năng và năng lực lãnh đạo, biết thúc đẩy, động viên kiểm soát việc sử dụng các nguồn lực của tổ chức .
   • Lập báo cáo cho các công việc chuy ên môn về hoạt động kinh doanh.

   Kỹ năng mềm

   • Kỹ năng soạn thảo văn bản bằng các công cụ máy tính thành thạo.
   • Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục và kỹ năng trình bày.
   • Giao tiếp, ứng xử hiệu quả, linh hoạt đối với các tình huống trong công việc.
   • Kỹ năng làm việc đội nhóm hoặc độc lập trong môi tr ường áp lực công việc cao.
   • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong lĩnh vực thương mại.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp các cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có thể học liên thông lên đại học ngành quản trị kinh doanh, hay trở thành các chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng của doanh nghiệp như phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự hoặc thư ký giúp việc cho các nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp, các chuyên viên ở các phòng ban chức năng của doanh nghiệp.