Trường Cao Đằng Lilama 1 | Edu2Review

Trường Cao Đằng Lilama 1

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Ngành

Công nghệ ô tô

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Ngành

Điện dân dụng

Hàn

Khoa học - Kỹ thuật

Hàn

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Chế tạo thiết bị cơ khí

Khoa học - Kỹ thuật

Chế tạo thiết bị cơ khí

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm