Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

12 khóa học

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường
1 tháng

Kỹ thuật Chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn
1 tháng

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm
1 tháng

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn
1 tháng

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn
1 tháng

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch
1 tháng

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm