Trường Cao đẳng Miền Nam | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao đẳng Miền Nam

   Trường Cao đẳng Miền Nam
   Trường Cao đẳng Miền Nam
   Trường Cao đẳng Miền Nam
   Trường Cao đẳng Miền Nam
   4 hình 3 video
   8.1
   Tốt
   3 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   8 ngành

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   Quản trị kinh doanh
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Sinh viên có năng lực vận dụng các kiến thức cơ bản và hiện đại về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp một cách có hệ thống để làm việc hiệu quả trong các công việc liên quan đến lĩnh vực quản trị kinh doanh;

   Sinh viên luôn chủ động học tập, trau dồi và nghiên cứu các thay đổi, bổ sung về các quy định liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, quản lý doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng công việc và hạn chế các sai sót, đồng thời nâng cao trình độ bản thân;

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Về chuyên môn nghiệp vụ:

   Ứng dụng được đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước vào nội dung công tác quản trị, tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp.

   Thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ việc khai thác, thực hành trên máy vi tính.

   Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học để có khả năng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

   Có khả năng đảm nhiệm vị trí quản trị văn phòng và thực hiện công việc một cách thuần thục, chính xác, khoa học trong các nhà máy, công ty trong và ngoài nước.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Người tốt nghiệp ngành Quản trị doanh nghiệp trình độ cao đẳng có thể làm công việc văn phòng hoặc quản lý chủ yếu tại các đơn vị:

   Các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

   Các cơ quan thuộc khu vực quản lý nhà nước (Các cơ quan tài chính, các đơn vị hành chính sự nghiệp).

   Các tổ chức kinh tế xã hội khác.

   Quan hệ công chúng

   Quan hệ công chúng
   1 tháng
   Quan hệ công chúng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Sinh viên được trang bị các kiến thức chuyên môn Xây dựng và phát triển thương hiệu, Các chương trình quan hệ công chúng, Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng, Tổ chức sự kiện, Đại cương về quảng cáo, Kỹ năng viết cho báo in , Kỹ năng viết cho báo trực , Kỹ năng viết cho phát thanh và truyền hình...

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực hành nghề Quan hệ công chúng (PR) tại các Công ty truyền thông chuyên nghiệp, các bộ phận truyền thông trong các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức trong và ngoài hệ thống tổ chức nhà nước. Công việc cụ thể là:

   Tổ chức sự kiện;

   Quảng bá hình ảnh của công ty, đơn vị trên các phương tiện truyền thông; -Xây dựng và duy trì quan hệ với các cơ quan báo chí, đưa tin và viết bài nhằm xây dựng hình ảnh công ty, quảng bá thương hiệu;

   Xử lý khủng hoảng, giữ gìn và phát triển thương hiệu của công ty, doanh nghiệp;

   Phát ngôn viên chuyên nghiệp, MC…

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   1 tháng
   Công nghệ thông tin
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Theo Chương trình đạo tạo khi học ngành Công nghệ thông tin bạn được trang bị kiến thức về: Kỹ thuật lập trình, Thiết kế web, công nghệ phần mềm, Phân tích thiết kế hệ thống, Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Công nghệ JAVA , Lập trình hướng đối tượng, Đồ họa ứng dụng, Thiết kế hoạt ảnh, Xây dựng các phần mềm quản lý, Lập trình di động...

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, tuỳ theo năng lực chuyên môn và kinh nghiệm bạn có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:

   • Lập trình viên Công nghệ thông tin - IT programmer
   • Chuyên gia phân tích hệ thống - System Analyst
   • Quản trị cơ sở dữ liệu - Database Administrator
   • Nhà quản lý hệ thống thông tin - Information System Manager
   • Chuyên gia mật mã - Cryptographer
   • Quản trị mạng - Network Administrator
   • Kỹ sư phần mềm - Software Engineer
   • Quản trị Web - Webmaster
   • Kỹ thuật viên máy tính - Computer Technicians
   • Chuyên viên viết tài liệu kỹ thuật - Technical Writer

   Kế toán tài chính

   Kế toán
   1 tháng
   Kế toán
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Sinh viên có năng lực vận dụng các kiến thức và kỹ năng lĩnh vực kế toán để làm việc hiệu quả trong các công việc liên quan đến kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, phân tích tài chính, thuế;

   Sinh viên luôn chủ động học tập, trau dồi và nghiên cứu các thay đổi, bổ sung về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định liên quan nhằm nâng cao chất lượng công việc và hạn chế các sai sót, đồng thời nâng cao trình độ bản thân;

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Về chuyên môn nghiệp vụ:

   Thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ việc khai thác, thực hành trên máy vi tính.

   Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học để có khả năng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

   Làm được các công việc kế toán, sau một thời gian tích lũy có thể làm được kế toán tổng hợp hoặc kế toán trưởng ở các doanh nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Người tốt nghiệp ngành Kế toán trình độ cao đẳng có thể làm công việc kế toán quản lý tài chính chủ yếu tại các đơn vị :

   Các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

   Các cơ quan thuộc khu vực quản lý nhà nước (Các cơ quan tài chính, các đơn vị hành chính sự nghiệp).

   Các tổ chức kinh tế xã hội khác.

   Quản lý đất đai

   Quản lý đất đai
   1 tháng
   Quản lý đất đai
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Sinh viên có năng lực vận dụng các kiến thức cơ bản của ngành Quản lý đất đai, gồm: Thổ nhưỡng đại cương, Trắc địa 1, Trắc địa 2, Bản đồ học, Bản đồ địa chính, Pháp luật đất đai, Canh tác học... tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với công nghệ mới;

   Sinh viên luôn chủ động học tập, trau dồi và nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai nhằm nâng cao chất lượng công việc và hạn chế các sai sót, đồng thời nâng cao trình độ bản thân;

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Về chuyên môn nghiệp vụ:

   Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết công việc cụ thể trong quản lý nhà nước về đất đai.

   Có khả năng thích ứng nhanh, khả năng tự cập nhật kiến thức và có thể theo học ở các bậc cao hơn trong nước.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Người tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai trình độ cao đẳng có thể làm việc ở Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường, địa chính - xây dựng cấp xã và các cơ sở khác theo yêu cầu của xã hội.

   Dịch vụ pháp lý

   Dịch vụ pháp lý
   1 tháng
   Dịch vụ pháp lý
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Sinh viên có năng lực vận dụng các kiến thức cơ bản về pháp luật, các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật; Phân tích và biết vận dụng những quy định của pháp luật vào thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý, các nhiệm vụ khác có liên quan đến pháp luật;

   Sinh viên luôn chủ động học tập, trau dồi và nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực Dịch vụ pháp lý nhằm nâng cao chất lượng công việc và hạn chế các sai sót, đồng thời nâng cao trình độ bản thân;

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Hiểu rõ và vận dụng được các kiến thức và kỹ năng giải quyết một số các công việc cụ thể để vận dụng vào công tác quản lý hành chính nhà nước, công tác tư pháp, công tác tư vấn pháp lý và các nhiệm vụ khác liên quan đến pháp luật.

   Hiểu rõ được các quy định của pháp luật để từ đó có thể nhận biết các hạn chế, khiếm khuyết của pháp luật.

   Có khả năng thích ứng nhanh, khả năng tự cập nhật kiến thức và có thể theo học ở các bậc cao hơn trong nước.

   Kỹ năng:

   Tư vấn và xử lý được các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, phá sản doanh nghiệp.

   Soạn thảo và kiểm tra tính pháp lý của các văn bản pháp luật do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

   Soạn thảo, ký kết và kiểm tra tính pháp lý của các loại hợp đồng thông dụng trong lĩnh vực thương mại, dân sự, lao động.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên sau khi ra trường có thể làm những công việc liên quan đến pháp lý tại các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế…

   Công nghệ ô tô

   Công nghệ ô tô
   1 tháng
   Công nghệ ô tô
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Theo chương trình đào tạo ngành Công nghệ KT ô tô, sinh viên theo học ngành này được trang bị các kiến thức chuyên sâu về cơ khí ô tô, máy động lực, hệ thống truyền động – truyền lực, hệ thống điều khiển, hệ thống nạp – xả của động cơ…

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật ô tô tuỳ năng lực các bạn có thể được sắp xếp để đảm nhận các vị trí như: Kỹ sư vận hành, giám sát sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô, máy động lực tại các nhà máy sản xuất, cơ sở sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng ô tô; Kiểm định viên tại các trạm đăng kiểm ô tô; Nhân viên kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, máy động lực, phụ tùng ô tô;...

   Điều dưỡng

   Điều dưỡng
   1 tháng
   Điều dưỡng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Sinh viên có năng lực vận dụng các kiến thức tổng quát về cấu tạo và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý. Áp dụng được các kiến thức về khoa học cơ bản, y dược học cơ sở, y tế công cộng và kiến thức chuyên ngành Điều dưỡng trong cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân;

   Sinh viên luôn chủ động học tập, trau dồi và nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực Điều dưỡng nhằm nâng cao chất lượng công việc và hạn chế các sai sót, đồng thời nâng cao trình độ bản thân;

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh, hồi phục sức khỏe cho người bệnh: Nội khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa, Sản phụ khoa và các chuyên khoa khác.

   Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn;

   Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe của nhân dân;

   Định hướng cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học Điều dưỡng.

   Kỹ năng:

   Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;

   Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa nâng cao theo sự phân công của điều dưỡng phụ trách tương ứng với khả năng và kinh nghiệm;

   Chủ động xây dựng, lập và thực hiện các quy trình điều dưỡng, công tác quản lý ngành;

   Tư vấn, giáo dục sức khoẻ đúng cho người bệnh và cộng đồng.

   Phối hợp thực hiện tốt các y lệnh điều trị, đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp.

   Phối hợp và tham gia thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn chung;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp ngành điều dưỡng, các bạn có thể làm việc tại các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở chăm sóc sức khỏe từ TW đến địa phương của cả nhà nước và tư nhân với vai trò khám và điều trị, chăm sóc các bệnh lý theo chuyên ngành của điều dưỡng.

   Đánh giá

   3 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   8.6
   Cơ sở vật chất
   8.4
   Môi trường HT
   8.6
   HĐ ngoại khoá
   8.4
   Cơ hội việc làm
   8.0
   Tiến bộ bản thân
   8.2
   Thủ tục hành chính
   7.8
   Quan tâm sinh viên
   7.2
   Hài lòng về học phí
   8.2
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.4
   Giảng viên
   8.6
   Cơ sở vật chất
   8.4
   Môi trường HT
   8.6
   HĐ ngoại khoá
   8.4
   Cơ hội việc làm
   8.0
   Tiến bộ bản thân
   8.2
   Thủ tục hành chính
   7.8
   Quan tâm sinh viên
   7.2
   Hài lòng về học phí
   8.2
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.4

   Chi tiết từ học viên

   Phương Linh
   Phương Linh
    

   Trường Khá Ổn

   Đã học khoá học: Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội tại đây.

   Ưu điểm

   trường rộng, môi trường học tập thân thiện, học phí rẻ. giáo viên nhiệt tình tâm huyết với học sinh.

   Điểm cần cải thiện

   trang thiết bị còn sơ sài, cần phải khắc phục và tu sửa cơ sở vật chất trong trường đặc biệt là nhà thể chất và nhà vệ sinh.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   trang thiết bị còn sơ sài, cần phải khắc phục và tu sửa cơ sở vật chất trong trường đặc biệt là nhà thể chất và nhà vệ sinh. trường rộng, môi trường học tập thân thiện, học phí rẻ. giáo viên nhiệt tình tâm huyết với học sinh.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   khanh le
   khanh le
    

   Tốt Nhất Hệ Cd

   Đã học khoá học: ngôn ngữ anh tại đây.

   Ưu điểm

   đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm, chương trình học nghiêm ngặc, thầy cô tận tình, nhiều thầy cô rất nhiệt tình hỗ trợ trong môn học

   Điểm cần cải thiện

   cơ sở hạ tầng đang xuống cấp, không gian lớp học hơi gò bó, phòng nóng

   Trải nghiệm và lời khuyên

   nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên có thể phát triển bản thân, các câu lạc bộ, đoàn hội của trường hoạt động mạnh, sinh viên năng động sáng tạo

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Hiền Đặng
   Hiền Đặng
    

   Rèn Luyện Kĩ Năng Mềm

   Đã học khoá học: Quản trị kinh doanh tại đây.

   Ưu điểm

   Trường có đội ngũ giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm đào tạo có việc làm sau khi ra trường.

   Điểm cần cải thiện

   Nội dung học nặng cùng với những bài tập, bài thuyết trình và báo cáo, đòi hỏi sinh viên phải nỗ lực nhiều hơn so với những ngôi trường khác

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Môi trường học tập tốt, sinh viên đầu ra có chất lượng, cả về kiến thức lẫn kĩ năng chuyên ngành.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Lịch sử thành lập

   Trường Cao đẳng miền Nam (website: cdmiennam.edu.vn) được thành ngày 28/07/2008, theo quyết định số 4188/QĐ-BGDĐT ngày 28/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Video giới thiệu trường Cao đẳng miền Nam (Nguồn: Youtube – Trường Cao đẳng miền Nam)

   Sinh viên trường Cao đẳng miền Nam

   Sinh viên trường Cao đẳng miền Nam

   Sứ mạng

   Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước; Xây dựng môi trường văn hóa, thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế trí thức; Nơi tin cậy trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Bảo đảm lợi ích của người học, người dạy, nhà trường và xã hội.

   Giờ học của sinh viên tại trường

   Giờ học của sinh viên tại trường

   Tầm nhìn

   Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam phấn đấu trở thành Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam, một cơ sở đào tạo tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phấn đấu trở thành một trong những Trường đạt chuẩn quốc gia về kiểm định chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

   Cơ sở vật chất

   Sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, trường luôn chú trọng việc đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo. Tháng 5 năm 2011 trường đã đưa vào sử dụng trụ sở tọa lạc tại địa chỉ 64/2B Cây Trâm, Phường 9, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh. Khu Phòng học, phòng thí nghiệm, phòng vi tính và thư viện được được xây dựng khang trang hiện đại, tạo môi trường học tập thân thiện, năng động, thoải mái.

   Sinh viên được học trong điều kiện cơ sở vật chất tiện nghi

   Sinh viên được học trong điều kiện cơ sở vật chất tiện nghi

   Nguồn: Cao đẳng Miền Nam

   Địa điểm