Trường Cao Đẳng Múa Việt Nam | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Múa Việt Nam

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Huấn luyện múa

Biên đạo múa

Huấn luyện múa

Ngành

Biên đạo múa

Biên đạo múa

Biên đạo múa

Biên đạo múa

Ngành

Biên đạo múa
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm