Trường Cao Đẳng Nghề Bắc Nam | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao Đẳng Nghề Bắc Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

9 khóa học

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
1 tháng

Kĩ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn
1 tháng

Quản trị mạng Máy tính

Quản trị mạng máy tính
1 tháng

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
1 tháng

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
1 tháng

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử
1 tháng

May thời trang

May thời trang
1 tháng

Quản trị nhà hàng

Kinh tế - Quản lý
1 tháng

Nghiệp vụ nhà hàng

Kinh tế - Quản lý
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm