Trường Cao Đẳng Nghề Bắc Nam | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Nghề Bắc Nam

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngành

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Kĩ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kĩ thuật chế biến món ăn

Ngành

Kỹ thuật chế biến món ăn

Quản trị mạng Máy tính

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng Máy tính

Ngành

Quản trị mạng máy tính

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang

Ngành

Thiết kế thời trang

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Ngành

Thương mại điện tử

May thời trang

May thời trang

May thời trang

Ngành

May thời trang

Quản trị nhà hàng

Kinh tế - Quản lý

Quản trị nhà hàng

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Nghiệp vụ nhà hàng

Kinh tế - Quản lý

Nghiệp vụ nhà hàng

Ngành

Kinh tế - Quản lý
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm