Trường Cao đẳng nghề Chu Lai - Trường Hải | Edu2Review

Trường Cao đẳng nghề Chu Lai - Trường Hải

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Hàn

Khoa học - Kỹ thuật

Hàn

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Cắt gọt kim loại

Cắt gọt kim loại

Cắt gọt kim loại

Ngành

Cắt gọt kim loại

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Ngành

Công nghệ ô tô

Cơ – điện tử

Cơ điện tử

Cơ – điện tử

Ngành

Cơ điện tử
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm