Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Và Nông Lâm Phú Thọ | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Và Nông Lâm Phú Thọ

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Chăn nuôi

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Ngành

Chăn nuôi

Kế tóan doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế tóan doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện công nghiệp

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Ngành

Bảo vệ thực vật

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Ngành

Công nghệ ô tô

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Ngành

Điện dân dụng

Lâm sinh

Lâm sinh

Lâm sinh

Ngành

Lâm sinh

Thú y

Thú y

Thú y

Ngành

Thú y
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm