Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Ngành

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo các nhân viên kế toán lành nghề, có kỹ năng nghề thành thạo, có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế -xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình công nghệ kế toán-kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh, có khả năng hoạch định các chính sách về kế toán- kiểm toán. Người học sau khi tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng về kế toán-kiểm toán tại các bộ, ngành, và các cơ quan nhà nước khác.

Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Ngành

Quản trị khách sạn

Chương trình

Thời gian đào tạo: 03 năm

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức
+ Mô tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động khách sạn, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường;
+ Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn; mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn;
+ Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng và chế biến món ăn;
+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng;
+ Trình bày được nguyên lý, quá trình quản trị nói chung, quản trị con người, tài sản, tài chính, quản trị marketing khách sạn nói riêng;
+ Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng;
+ Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn;
+ Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;
+ Xây dựng được tính tự tin trong xử lý công việc.

Về kỹ năng

+ Giao tiếp tốt với khách hàng bằng tiếng Việt và Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;
+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị nhà hàng, khách sạn;
+ Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn;
+ Chủ trì hoặc tham gia xây dựng được một số kế hoạch của các bộ phận như: kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện;
+ Làm được các loại báo cáo, soạn thảo được văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của khách sạn;
+ Ứng dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày;
+ Quản lý thời gian làm việc hiệu quả;
+ Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề dịch vụ nhà hàng. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau đào tạo Học sinh, sinh viên đã và đang đáp ứng tốt yêu cầu công việc tại các khách sạn 4 & 5 sao, các khu resort trong và ngoài tỉnh, trong đó có học sinh, sinh viên đã đảm trách các vị trí quan trọng và có học sinh, sinh viên đã xây dựng doanh nghiệp riêng của mình.

Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Ngành

Công nghệ sinh học

Chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Thành phố Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung là khu vực đi đầu về phát triển nông nghiệp công nghệ cao và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất của cả nước. Hiện nay, có rất nhiêu công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang kinh doanh, sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng và Tây Nguyên. Vì vậy, sinh viên sau khi tốt nghiệp hầu hết có việc làm với mức lương tương đối cao so với mặt bằng chung nhất là trong lĩnh vực sản xuất cây giống, sản xuất rau hoa công nghệ cao, kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật...Ngoài ra các em còn có cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới tiến tiến trong sản xuất nông nghiệp của các tập đoàn, các doanh nghiệp nước ngoài...

Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện công nghiệp

Chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Những công việc mà học sinh sinh viên có thể làm sau khi tốt nghiệp: tự mở cơ sở sản xuất, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện... vào làm việc tại tại nhà máy sản xuất, các bộ phận quản lý, vận hành, bảo trì mạng lưới điện công nghiệp…

Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Ngành

Bảo vệ thực vật

Chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Thành phố Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung là khu vực đi đầu về phát triển nông nghiệp công nghệ cao và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất của cả nước. Hiện nay, có rất nhiêu công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang kinh doanh, sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng và Tây Nguyên. Vì vậy, sinh viên sau khi tốt nghiệp hầu hết có việc làm với mức lương tương đối cao so với mặt bằng chung nhất là trong lĩnh vực sản xuất cây giống, sản xuất rau hoa công nghệ cao, kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật...Ngoài ra các em còn có cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới tiến tiến trong sản xuất nông nghiệp của các tập đoàn, các doanh nghiệp nước ngoài...

Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Ngành

Công nghệ ô tô

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Nhiệm vụ của khoa là đào tạo nguồn lao động kỹ thuật cho ngành Công nghệ ôtô. Mục tiêu của khoa là đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Trong những năm qua Khoa luôn cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo phù hợp thực tế sản xuất ở các doanh nghiệp và luôn cập nhật những công nghệ mới. Sinh viên tốt nghiệp được các doanh nghiệp tuyển dụng có việc làm ổn định.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức:
- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
- Có kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc, kết cấu các chi tiết và các hệ thống của động cơ, gầm, điện ô tô;
- Có kiến thức về bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định và thử nghiệm ô tô.

Về kỹ năng:

- Kinh doanh dịch vụ ô tô và các thiết bị động lực.
- Tham gia thực hiện chuyển giao công nghệ.
- Chẩn đoán, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống của ô tô, máy động lực và các lĩnh vực liên quan;
- Kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa động cơ xăng – diesel, hệ thống truyền lực, hệ thống chuyển động, hệ thống điện động cơ, hệ thống điện thân xe trên ô tô,...

Cơ hội nghề nghiệp

- Các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện, lắp ráp ô tô và máy động lực;
- Các công ty, xí nghiệp và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và dịch vụ kỹ thuật ô tô -máy động lực;
- Các trạm đăng kiểm, kiểm định ô tô;
- Một số công ty có liên quan đến ngành như: rau, hoa, golf,…
- Có khả năng học tập để nâng cao trình độ ở bậc học cao đẳng và đại học;
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp;
- Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới;
- Tiếp tục học ở trình độ cao đẳng và đại học.

Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Quản trị nhà hàng

Kinh tế - Quản lý

Quản trị nhà hàng

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Chương trình

Thời gian đào tạo: 03 năm

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

+ Xây dựng được tính tự tin trong xử lý công việc.
+ Kiến thức chuyên môn về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác
+ Kiến thức có liên quan đến nghề dịch vụ nhà hàng như:

+ Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng.
+ Các kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như: ngoại ngữ, tin học, tâm lí và kỹ năng giao tiếp, kiến thức về thực phẩm và ăn uống, tổ chức sự kiện, kỹ thuật trang điểm cắm hoa, môi trường và an ninh - an toàn trong nhà hàng...
+ Kiến thức cơ bản về quản lý và tổ chức công việc trong nghề dịch vụ nhà hàng như: Quản trị kinh doanh nhà hàng, quản lý chất lượng, hạch toán định mức...

Về kỹ năng

+ Quản lý thời gian làm việc hiệu quả;
+ Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận lưu trú, ăn uống, hội nghị, hội thảo và phát hiện ra được các nguyên nhân và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao kết quả hiệu quả kinh doanh; Hình thành được các nhóm làm việc và điều hành được hoạt động của nhóm
+ Các kỹ năng nghề nghiệp trong việc tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng khác nhau.
+ Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề dịch vụ nhà hàng. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.
+ Sau khi học xong chương trình (nếu đạt yêu cầu), người học có thể đảm đương được các vị trí trưởng nhóm nghiệp vụ, trưởng ca, quản lý và các vị trí khác trong nhà hàng tùy theo khả năng cá nhân, lượng kiến thức được đào tạo và yêu cầu của công việc.

Cơ hội nghề nghiệp

Làm việc tại các nhà hàng hoặc các cửa hàng hay các doanh nghiệp có liên quan

Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm