Trường Cao Đẳng Nghề Điện Biên | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Trường Cao Đẳng Nghề Điện Biên

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

10 khóa học

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
1 tháng

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Khối lượng kiến thức: 103 Tín chỉ

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Khối lượng kiến thức: 106 Tín chỉ

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng
1 tháng

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Khối lượng kiến thức: 106 Tín chỉ

Tin học văn phòng

Tin học văn phòng
1 tháng

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp
1 tháng

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Khối lượng kiến thức: 106 Tín chỉ

Công tác xã hội

Công tác xã hội
1 tháng

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Khối lượng kiến thức: 102 Tín chỉ

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô
1 tháng

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Khối lượng kiến thức: 106 Tín chỉ

Điện dân dụng

Điện dân dụng
1 tháng

Lâm sinh

Lâm sinh
1 tháng

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Khối lượng kiến thức: 105 Tín chỉ

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm