Trường Cao đẳng Nghề Du Lịch Và Dịch Vụ Hải Phòng | Edu2Review

Trường Cao đẳng Nghề Du Lịch Và Dịch Vụ Hải Phòng

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Phiên dịch Tiếng Anh trong du lịch

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Phiên dịch Tiếng Anh trong du lịch

Ngành

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quản trị kinh doanh

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngành

Quản trị kinh doanh

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Ngành

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Ngành

Quản trị khách sạn

Quản trị bán hàng

Quản trị bán hàng

Quản trị bán hàng

Ngành

Quản trị bán hàng

Quản trị lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị du lịch

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị du lịch

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị nhà hàng

Kinh tế - Quản lý

Quản trị nhà hàng

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn du lịch

Ngành

Hướng dẫn viên du lịch

Phiên dịch Tiếng Anh thương mại

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Phiên dịch Tiếng Anh thương mại

Ngành

Phiên dịch tiếng Anh thương mại
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm