Trường Cao Đẳng Nghề Đường Sắt

Trường Cao Đẳng Nghề Đường Sắt

2 đánh giá
  Trường Cao Đẳng Nghề Đường Sắt
  Trường Cao Đẳng Nghề Đường Sắt
  Trường Cao Đẳng Nghề Đường Sắt
  Trường Cao Đẳng Nghề Đường Sắt
  Trường Cao Đẳng Nghề Đường Sắt

Đánh giá

Viết đánh giá

8.0

tuyệt vời
Tổng 2 đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Học viên đánh giá

Chương trình

Quản trị mạng máy tính

Cao đẳng Quản trị mạng máy tính

Ngành

Cao đẳng Quản trị mạng máy tính

Kế toán doanh nghiệp

Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp

Điện công nghiệp

Cao đẳng Điện công nghiệp

Ngành

Cao đẳng Điện công nghiệp
 

Giới thiệu

(website: truongduongsat.edu.vn)

Địa điểm