Trường Cao đẳng nghề Giao thông Cơ điện Quảng Ninh | Edu2Review

Trường Cao đẳng nghề Giao thông Cơ điện Quảng Ninh

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm

Ứng dụng phần mềm

Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm

Ngành

Ứng dụng phần mềm

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Ngành

Kỹ thuật chế biến món ăn

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Ngành

Điện tử công nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Ngành

Quản trị khách sạn

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện công nghiệp

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Ngành

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Ngành

Công nghệ ô tô

Cấp thoát nước

Cấp thoát nước

Cấp thoát nước

Ngành

Cấp thoát nước

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Ngành

Điện dân dụng

Hàn

Khoa học - Kỹ thuật

Hàn

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Sửa chữa điện lạnh

Khoa học - Kỹ thuật

Sửa chữa điện lạnh

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn du lịch

Ngành

Hướng dẫn viên du lịch
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm