Trường Cao đẳng Nghề Giao thông vận tải Đường thủy II | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Trường Cao đẳng Nghề Giao thông vận tải Đường thủy II

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

7 khóa học

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
1 tháng

Thời gian đào tạo: 02 năm

Khối lượng kiến thức: 109 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân thực hành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ có kiến thức kinh tế cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp, Xây dựng được cơ cấu tổ chức bộ máy và phương pháp quản trị phù hợp cới các loại hình doanh nghiệp. Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành phù hợp với các yêu cầu phát triển nghề nghiệp và xã hội.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về Kiến thức

- Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp

- Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị

- Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp

- Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp

- Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp

Về Kỹ năng

- Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp; Xây dựng hệ thống định mức kinh tế- kỹ thuật

- Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả; Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

- Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan;

- Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh;

- Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;

- Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.

Cơ hội nghề nghiệp

- Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

- Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Giao thông Vận tải đường thủy II

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính
1 tháng

Thời gian đào tạo: 02 năm

Khối lượng kiến thức: 115 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

Có nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch khoa học. Tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện công việc của ngành. Có kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc trong phạm vi của ngành. Bên cạnh đó người học có kiến thức cơ bản về chính trị; văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính

- Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính

- Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để hoạch định, thiết kế và xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máy tính

- Phân tích, đánh giá được mức độ an toàn của hệ thống mạng và các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về phát triến các ứng dụng trên mạng

- Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

Về kỹ năng

- Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng; Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình

- Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server; Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail,...

- Xây dựng và quản trị website về giới thiệu sản phẩm, thương mại điện tử; Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng

- Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router

- Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng;

- Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn.

Cơ hội nghề nghiệp

- Làm quản trị mạng tại các doanh nghiệp; thực hiện việc thi công hoặc quản lý thi công công trình mạng

- Làm kỹ thuật viên sửa chữa, lắp ráp cài đặt máy tính

- Làm thiết kế và quản trị Website doanh nghiệp

- Làm marketing trực tuyến cho các doanh nghiệp

- Làm giáo viên trong các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Giao thông Vận tải đường thủy II

Khai thác máy tàu thủy

Khai thác vận tải
1 tháng

Thời gian đào tạo: 02 năm

Khối lượng kiến thức: 124 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về chính trị; văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn; kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc; kiến thức cơ bản về tổ chức, quản lý, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi được đào tạo.

- Hiểu được nguyên lý làm việc, nguyên lý kết cấu của hệ động lực chính, Diesel – máy phát, các máy phụ, các thiết bị và các hệ thống phục vụ trên tàu thủy; nêu tên, công dụng và điều kiện làm việc của những chi tiết trong hệ thống máy tàu thuỷ

- Hiểu được các bản vẽ về hệ thống, bản vẽ về kết cấu của các thiết bị, chi tiết, các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật, các nội dung hướng dẫn của nhà chế tạo, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý chuyên trách

- Biết điều kiện làm việc, điều kiện khai thác của máy móc, thiết bị trong hệ thống máy tàu thuỷ để khai thác thiết bị trên có hiệu quả và an toàn

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

- Thực hiện được và đúng chức trách, nhiệm vụ của thợ máy, sỹ quan máy (trực ca, bảo dưỡng - sửa chữa) mà thuyền viên đảm nhiệm trên tàu tương ứng với trình độ: kiến thức và kỹ năng - kinh nghiệm của nghề nghiệp

- Vận hành các máy móc, thiết bị chính xác theo các quy trình hướng dẫn cho các máy, tổ hợp và các hệ thống cụ thể mà bộ phận máy quản lý

- Đánh giá đúng, chính xác tình trạng kỹ thuật của cụm chi tiết, chi tiết trong các hệ thống để khai thác an toàn, hiệu quả cao

- Xác định được nguyên nhân và vị trí hư hỏng, xử lý khai thác ở chế độ sự cố, an toàn cho con người cũng như phương tiện

- Tổ chức, tham gia điều hành một phần bộ phận máy làm việc trong các điều kiện đặc biệt khó khăn (sự cố, sóng gió)

Về kỹ năng

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng trong khi khai thác cũng như bảo dưỡng và sửa chữa đáp ứng công việc

- Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị đúng yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật

- Có khả năng đọc hiểu, viết và giao tiếp bằng tiếng Anh để làm việc trên tàu có hiệu quả theo yêu cầu của các doanh nghiệp

- Có tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật nghiêm để làm việc trên tàu thuỷ (trong các điều kiện làm việc căng thẳng và khó khăn)

- Có khả năng đào tạo, kèm cặp thợ máy bậc thấp.

- Có năng lực tổ chức và điều hành sản xuất theo nhóm, làm việc độc lập khi cần

- Có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

- Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Cơ hội nghề nghiệp

- Làm các công việc của thợ máy, sỹ quan máy (trực ca, bảo dưỡng, sửa chữa) mà thuyền viên đảm nhiệm trên tàu thủy của các công ty vận tải thủy trong nước và quốc tế; các công việc vận hành các máy, tổ hợp và các hệ thống động lực tàu thủy mà bộ phận máy tàu đảm nhiệm trên tàu thủy của các công ty vận tải thủy trong nước và quốc tế; các công việc của bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị máy tàu thủy của các công ty vận tải thủy trong nước và quốc tế.

- Thực hiện việc xử lý sự cố trong khai thác (vận hành, sửa chữa) máy tàu thủy của các công ty vận tải thủy trong nước và quốc tế.

- Có khả năng làm chuyên viên kỹ thuật, phụ trách kỹ thuật ở các đơn vị vận tải thủy.

- Có khả năng làm giáo viên ở các trường Trung cấp đào tạo sửa chữa, bảo dưỡng máy tàu thủy.

Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Giao thông Vận tải đường thủy II

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
1 tháng

Thời gian đào tạo: 02 năm

Khối lượng kiến thức: 118 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân thực hành Kế toán doanh nghiệp có kiến thức kinh tế cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn về kế toán - tài chính, có khả năng phân tích, đánh giá các nghiệp vụ kinh tế, hạch toán kế toán, ứng dụng các phần mềm kế toán và tổ chức bộ máy kế toán cho doanh nghiệp, có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành phù hợp với các yêu cầu phát triển nghề nghiệp và xã hội.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong lĩnh vực kế toán

- Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán

- Hiểu được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán

- Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán

- Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp

- Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp

- Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Về kỹ năng

- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán

- Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

- Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp

- Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp

- Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng

- Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp

- Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp

- Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị

- Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi học xong Chương trình đào tạo Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp, sinh viên thích ứng vị trí công tác nghề nghiệp:

- Kế toán tại các loại hình công ty kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực, trợ lý kiểm toán tại các công ty kiểm toán, làm việc tại các bộ phận kinh doanh, tín dụng, tài chính – kế hoạch ở ngân hàng, tổ chức tín dụng với vị trí nhân viên hoặc trợ lý.

- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Giao thông Vận tải đường thủy II

Điều khiển tàu biển

Điều khiển tàu biển
1 tháng

Thời gian đào tạo: 02 năm

Khối lượng kiến thức: 115 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo sinh viên nắm vững được các yêu cầu về chuẩn kiến thức của thuyền viên được quy định tại chương II của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW78) sửa đổi năm 2010; nhận dạng được các loại dây được sử dụng trên tàu biển và vận dụng được kiến thức thuỷ nghiệp trong qua trình sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng các loại dây đó.

- Phân tích được những kiến thức về địa văn hàng hải nhằm xác định phương hướng trên biển, vị trí tàu và lập kế hoạch tuyến đường; kiến thức về thiên văn hàng hải để xác định sai số la bàn và xác định vị trí tàu; kiến thức về hàng hoá vận tải biển để lập sơ đồ xếp, dỡ hàng, tính toán ổn định tàu, triển khai việc làm hàng, giám định mớn nước; bản đồ thời tiết và các thông tin khí tượng từ đó đưa ra được các giải pháp phù hợp để dẫn tàu an toàn.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

- Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; công tác quản trị tàu, khai thác tàu; công việc hỗ trợ điều động tàu,...

- Vận hành và khai thác được các trang thiết bị ngành boong đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Xử lý được bằng các hành động phù hợp khi tàu gặp tình huống nguy cấp; Xử lý được bằng các hành động phù hợp khi gặp tàu khác đang gặp nạn.

- Quản lý, tu chỉnh, ghi chép được các ấn phẩm hàng hải, hải đồ, các loại nhật ký ngành boong; quản lý được chứng chỉ, bằng cấp của thuyền viên trên tàu.

Về kỹ năng

- Sử dụng được một số dụng cụ, khí cụ điện và bảng điện phục vụ trực tiếp cho việc vận hành khai thác các thiết bị trên boong, tắt mở đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng

- Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp tốt với các thành viên trên tàu, đại lý, chủ tàu, chính quyền cảng, với hành khách (trên tàu khách)

- Lập được kế hoạch chuyến đi; lập được kế hoạch xếp, dỡ hàng hoá; lập được sơ đồ xếp,dỡ hàng hoá; lập được kế hoạch công việc cho bộ phận boong

- Thực hiện được Kế hoạch an ninh trên tàu

- Hiểu được các chính sách, các quy trình trong hệ thống quản lý an toàn, thực hiện được các quy trình theo công việc được phân công.

- Có thể đảm nhận được chức danh sỹ quan an ninh & sỹ quan an toàn trên tàu biển.

- Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc.

Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Giao thông Vận tải đường thủy II

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng
1 tháng

Thời gian đào tạo: 02 năm

Khối lượng kiến thức: 117 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề xây dựng. Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

- Kiến thức cơ bản về chính trị; văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội.

- Nêu được các quy định của bản vẽ thiết kế công trình xây dựng; trình bày đựơc phương pháp đọc một bản vẽ thiết kế

- Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn của các công việc xây dựng (đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bả ma tít, sơn vôi ) nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm;

+ Nêu được ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật - công nghệ, vật liệu mới ở một phạm vi nhất định vào thực tế nơi làm việc; Nêu được trình tự, phương pháp lập dự toán các công việc của nghề.

Về kỹ năng

- Kỹ năng nhận thức và tư duy sáng tạo.

- Thành thạo kỹ năng: soạn thảo văn bản, đọc bản vẽ, trình bày, sắp xếp nội dung hồ sơ công trình.

- Kỹ năng giải quyết các công việc xây dựng phức tạp của nghề xây dựng:

- Kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc, phối hợp tốt với các bên liên quan.

- Có năng lực ngoại ngữ, có thể đọc được các bản vẽ xây dựng bằng tiếng Anh.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm tại:

- Các doanh nghiệp xây dựng;

- Các ban quản lý dự án phù hợp với chuyên môn đào tạo;

- Các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định.

Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Giao thông Vận tải đường thủy II

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp
1 tháng

Thời gian đào tạo: 02 năm

Khối lượng kiến thức: 117 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

Nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn chuyên ngành Điện công nghiệp.

- Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh

- Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

- Trình bày cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý hoạt động và các tính năng, thông số kỹ thuật và công dụng của các loại khí cụ điện, linh kiện điện tử, máy điện và thiết bị điện, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp

- Đọc được các bản vẽ thiết kế của nghề điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cung cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển

- Lập trình hệ thống điều khiển tự động cho PLC, LOGO, ZEN, biến tần cho các ứng dụng điều khiển trong công nghiệp

- Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cung cấp điện

- Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện

- Phân tích được phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của các thiết bị điện

- Nắm vững các kiến thức về quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất, điều khiển các trạm điện, lưới điện

- Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện công nghiệp

Về kỹ năng

- Lắp đặt hệ thống cung cấp điện; lắp đặt tủ điện phân phối; lắp đặt mạng điện chiếu sáng; lắp đặt bộ điều khiển dùng công tắc tơ, các bộ điều khiển lập trình.

- Bảo dưỡng, sửa chữa mạng động lực tủ điện phân phối; bảo dưỡng, sửa chữa bộ điều khiển dùng công tắc tơ và các bộ điều

khiển lập trình; bảo dưỡng động cơ điện một chiều và xoay chiều.

- Vận hành được hệ thống điều khiển tự động dùng PLC; vận hành được những hệ thống điều tốc tự động.

- Sửa chữa động cơ điện một chiều và xoay chiều; sửa chữa máy phát điện xoay chiều

- Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện;

- Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

- Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

Cơ hội nghề nghiệp

- Tự kinh doanh, mở cửa hàng hoặc làm kỹ thuật cho các doanh nghiệp kinh doanh về vật tư, thiết bị ngành điện, điện công nghiệp.

- Tự mở cửa hàng sửa chữa, bảo trì các loại thiết bị điện, các loại máy điện, máy biến áp, máy bơm nước, lắp đặt hệ thống điện ...

- Tự mở doanh nghiệp hoặc làm kỹ thuật cho các công ty chuyên xây lắp điện cho các công trình từ dân dụng đến công nghiệp, các tòa nhà, khách sạn (đô thị hóa và công nghiệp hóa đang tăng trưởng rất mạnh).

- Làm việc tại các bộ phận quản lý, vận hành, bảo trì mạng lưới điện cho các tòa nhà, căn hộ, khách sạn, các nhà máy sản xuất chế biến lương thực thực phẩm, dệt may, sản xuất đồ nhựa, đồ gỗ … cho đến các phòng tập thể dục thể hình (phòng gym) ở các khách sạn cao cấp, resot, căn hộ cao cấp, trung tâm huấn luyện ...

- Làm việc tại các nhà máy sản xuất điện như nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện gió … vận hành, bảo trì mạng lưới điện ở nhà máy truyền tải điện …

Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Giao thông Vận tải đường thủy II

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm