Trường Cao đẳng nghề Hà Nam | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao đẳng nghề Hà Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

5 khóa học

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
1 tháng

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp
1 tháng

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô
1 tháng

Hàn

Khoa học - Kỹ thuật
3 năm

T

Quản trị máy tính

Quản trị mạng máy tính
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư thực hành Quản trị máy tính có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt. Có được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị mạng máy tính; có năng lực tổ chức, khai thác và phát triển các hệ thống mạng máy tính và các ứng dụng trên hệ thống mạng.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;
 • Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;
 • Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để hoạch định, thiết kế và xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máytính;
 • Phân tích, đánh giá được mức độ an toàn của hệ thống mạng và các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng;
 • Trình bày được các kiến thức cơ bản về phát triến các ứng dụng trên mạng;
 • Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

Về kỹ năng

 • Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;
 • Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;
 • Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;
 • Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;
 • Xây dựng và quản trị website về giới thiệu sản phẩm, thương mại điện tử;
 • Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router;
 • Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng;
 • Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng;
 • Xây dựng được các ứng dụng đơn giản trên hệ thống mạng;
 • Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề Quản trị mạng máy tính, sinh viên cókhả năng làm việc tại các doanh nghiệp; thực hiện việc thi công hoặc quản lý thi công công trình mạng;
 • Làm giáo viên trong các cơ sở dạy nghề có đào tạo quản trị mạng.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm