Trường Cao Đẳng Nghề Hàng Hải | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Trường Cao Đẳng Nghề Hàng Hải

8.0
Tốt
1 đánh giá

Chương trình

5 khóa học

Xây dựng công trình thủy

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
1 tháng

Lập trình mạng máy tính

Lập trình máy tính
1 tháng

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
3 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

Kiến thức:

 • Sau khi đào tạo đảm bảo người học hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;
 • Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;
 • Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán;
 • Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;
 • Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Kỹ năng:

 • Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
 • Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
 • Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
 • Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
 • Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp
 • Khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;
 • Khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

Cơ hội việc làm

Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội:

 • - Thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;
 • - Thực hiện được công việc kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Điều khiển tàu biển

Điều khiển tàu biển
3 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

Kiến thức:

 • Nắm vững được các yêu cầu về chuẩn kiến thức của thuyền viên được quy định tại các điều: A-II/1; A-II/2; A-II/3; A-II/4 của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW78) sửa đổi năm 2010;
 • Hiểu rõ về phương pháp nhận dạng các loại dây được sử dụng trên tàu biển và vận dụng được kiến thức thuỷ nghiệp trong qua trình sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng các loại dây đó;
 • Trình bày được kiến thức về sơn tàu biển, kỹ thuật gõ gỉ, kỹ thuật bảo quản thiết bị trên boong khi thực hiện tốt công việc bảo quản vỏ tàu;
 • Trình bày được kiến thức về hỗ trợ điều động để làm tốt công tác chuẩn bị trước khi điều động tàu, công tác lái tàu và công tác cảnh giới trong khi điều động tàu;
 • Phân tích được các yêu cầu về trực ca để duy trì ca trực an toàn;
 • Phân tích được những kiến thức về địa văn hàng hải nhằm xác định phương hướng trên biển, vị trí tàu và lập kế hoạch tuyến đường;
 • Phân tích được kiến thức về thiên văn hàng hải để xác định sai số la bàn và xác định vị trí tàu;
 • Phân tích được kiến thức về hàng hoá vận tải biển để lập sơ đồ xếp, dỡ hàng, tính toán ổn định tàu, triển khai việc làm hàng, giám định mớn nước;
 • Biết phân tích bản đồ thời tiết và các thông tin khí tượng từ đó đưa ra được các giải pháp phù hợp để dẫn tàu an toàn;
 • Nắm vững được kiến thức về pháp luật hàng hải và các công ước hàng hải quốc tế để khai thác tàu an toàn;
 • Biết cách lựa chọn các phương án phù hợp để điều động tàu trong điều kiện đặc biệt;
 • Biết cách lựa chọn các biện pháp ứng phó phù hợp khi gặp tình hướng nguy cấp xảy ra;
 • Nắm vững các quy định về an toàn phương tiện, an toàn lao động và bảo vệ môi trường;
 • Nắm vững được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tiếng Anh chuyên ngành trong thông tin liên lạc và trong công việc.

Kỹ năng:

 • Thực hiện đúng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;
 • Sử dụng được một số dụng cụ, khí cụ điện và bảng điện phục vụ trực tiếp cho việc vận hành khai thác các thiết bị trên boong, tắt mở đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng;
 • Có được các kỹ năng giao tiếp tốt với các thành viên trên tàu, đại lý, chủ tàu, chính quyền cảng, với hành khách ( trên tàu khách);
 • Thực hiện tốt công tác quản trị tàu, khai thác tàu;
 • Thực hiện được công việc hỗ trợ điều động tàu;
 • Thực hiện tốt công tác thuỷ nghiệp;
 • Dẫn được tàu trên biển trong các điều kiện ngoại cảnh bình thường;
 • Vận hành và khai thác được các trang thiết bị ngành boong đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
 • Xử lý được bằng các hành động phù hợp khi tàu gặp tình huống nguy cấp;
 • Xử lý được bằng các hành động phù hợp khi gặp tàu khác đang gặp nạn;
 • Lựa chọn được thông tin và tài liệu để lập được kế hoạch tuyến đường;
 • Quản lý, tu chỉnh, ghi chép được các ấn phẩm hàng hải, hải đồ, các loại nhật ký ngành boong;
 • Quản lý được chứng chỉ, bằng cấp của thuyền viên trên tàu;
 • Thực hiện được công việc giám sát làm hàng theo kế hoạch;
 • Chằng buộc được chắc chắn khi bảo quản, vận chuyển hàng hoá;
 • Lập được kế hoạch chuyến đi;
 • Lập được sơ đồ chất xếp hàng hoá;
 • Lập được kế hoạch xếp, dỡ hàng hoá;
 • Quản lý được giấy tờ, hồ sơ tàu;
 • Lập được kế hoạch công việc cho bộ phận boong;
 • Có khả năng dẫn tàu trong các điều kiện ngoại cảnh đặc biệt;
 • Có khả năng xử lý được các tình huống nguy cấp;
 • Có khả năng tổ chức và quản lý được nhân sự trên tàu;
 • Triển khai được Hệ thống quản lý an toàn của chủ tàu;
 • Thực hiện được Kế hoạch an ninh trên tàu;
 • Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc.

Cơ hội việc làm:

 • Sau tốt nghiệp, sinh viên làm việc trên các tàu biển thuộc các công ty Vận tải biển trong nước và nước ngoài;
 • Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng nghề ngành Điều khiển tàu biển được tham dự các khóa các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện thuyền viên để được cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn theo quy định của Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
 • Sinh viên có quyền học liên thông lên Đại học ngành Điều khiển tàu biển.

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng
1 tháng

Đánh giá

1 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

đạt ngốc nghếch
đạt ngốc nghếch
 

Tcđnhhtphcm

Đã học khoá học: cao đẳng tại đây.

Ưu điểm

Trường có hồ bơi phục vụ cho việc học tập và cấp chứng chỉ bơi cho sinh viên. Hai phòng máy mô phỏng hiện đại: một phòng mô phỏng vận hành máy, một phòng máy trang bị hệ thống tự động ứng dụng công nghệ thông tin kết nối giữa trang thiết bị máy móc và máy vi tính. Một phòng thực hành sửa chữa máy. Phòng lái mô phỏng, phòng thực hành điện... Trường còn có xưởng thực hành với ba xưởng: hàn, tiện, nguội phục vụ cho công tác giảng dạy và thực hành.

Điểm cần cải thiện

không có gì đáng để trở thành nhược điểm.

Trải nghiệm và lời khuyên

Ngôi trường là môi trường rất đầy đủ cho sinh hoạt và hoat động ngoại khóa. Tuy vậy cơ sở vật chất của trường chưa làm mình thấy không ổn và các giảng dạy của trường còn quá nặng về lý thuyết mà thiếu tính thực tiễn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm