Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội - Chuyên ngành Kế toán ngân hàng | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Kế toán ngân hàng

   Chương trình

   Ngành

   Kế toán ngân hàng

   Thời lượng

   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 120 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân Kế toán ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để người học có thể có khả năng thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ Kế toán tại các ngân hàng thương mại. Trang bị kiến thức về ngân hàng cho sinh viên có nhu cầu làm việc trong ngành Tài chính, Ngân hàng; có tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghề kế toán ngân hàng;

   + Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng;

   + Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

   + Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với hoạt động của từng loại hình ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

   + Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại các ngân hàng;

   + Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động của ngân hàng.

   Kỹ năng:

   + Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán trong hoạt động ngân hàng;

   + Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

   + Lập được các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính của ngân hàng;

   + Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với từng loại hình ngân hàng và tổ chức tín dụng;

   + Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

   + Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng;

   + Kiểm tra, đánh giá được công tác kế toán của ngân hàng;

   + Tập hợp và cung cấp được thông tin kinh tế về hoạt động thương mại – dịch vụ phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở ngân hàng;

   + Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

   + Khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Làm nhân viên kế toán ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng và kế toán kho bạc, nhân viên nhân viên quản lý nghiệp vụ kho quỹ ngân hàng, kho bạc, nhân viên marketing ngân hàng.

   - Làm việc tại phòng kế toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội.