Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội

   Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội
   Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội
   Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội
   Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội
   4 hình 1 video
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   10 ngành

   Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm

   Công nghệ thông tin
   1 tháng
   Công nghệ thông tin
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 124 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình khung cao đẳng ngành Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) được thiết kế để đào tạo cử nhân thực hành công nghệ thông tin trình độ bậc 5 - Cao đẳng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;

   + Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;

   + Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;

   + Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;

   + Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;

   + Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;

   + Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh.

   Kỹ năng:

   + Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng; cài đặt, bảo trì máy tính;

   + Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;

   + Phối hợp với các chuyên gia phần mềm để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

   + Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp;

   + Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

   + Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu;

   + Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

   + Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

   + Lập trình hoàn chỉnh phần mềm ứng dụng, xây dựng kế hoạch kiểm tra - bảo trì - nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách độc lập;

   + Chỉ huy nhóm kỹ thuật viên tin học, kèm cặp và hướng dẫn kỹ thuật viên bậc thấp

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp người học sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:

   + Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;

   + Lập trình viên thiết kế phần mềm ứng dụng;

   + Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;

   + Chuyên viên lắp ráp, sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính làm việc ở các công ty máy tính;

   + Chuyên viên thiết kế và quản trị website thương mại cho các tổ chức, doanh nghiệp;

   + Chuyên viên quản trị hệ thống mạng của đơn vị, doanh nghiệp

   + Nhân viên văn phòng ;

   Tài chính doanh nghiệp

   Tài chính doanh nghiệp
   1 tháng
   Tài chính doanh nghiệp
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 129 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình khung cao đẳng ngành tài chính doanh nghiệp được thiết kế để đào tạo người học trở thành nhân viên tài chính trình độ cao đẳng; nắm vững kiến thức về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp;có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp; có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm kiếm việc làm, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ trong lĩnh vực tài chính đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp như tiền tệ, tín dụng, tài chính doanh nghiệp, luật tài chính, thuế nhà nước, kế toán doanh nghiệp...

   + Có kiến thức chuyên sâu về hoạt động của ngân hàng thương mại, hoạt động tài chính của các loại hình doanh nghiệp như phân tích được tình hình huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời , lựa chọn dự án đầu tư...

   + Vận dụng được kiến thức về thuế để lên báo cáo thuế hàng tháng, biết cách tính thuế các mặt hàng, biết kê khai quyết toán thuế.

   + Vận dụng linh hoạt các kiến thức về pháp luật, kinh tế- xã hội, tin học và ngoại ngữ vào trong công việc ở vị trí công tác được giao.

   Kỹ năng:

   + Có kỹ năng lập báo cáo, kê khai, quyết toán thuế.

   + Tổ chức công tác tài chính phù hợp với từng doanh nghiệp.

   + Lập và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

   + Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, biết báo cáo thuyết trình, sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng.

   + Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhận vị trí là nhân viên thuế ở các cơ quan thuế Nhà nước, kế toán viên tại các doanh nghiệp, làm thủ quỹ, thủ kho hay kiểm ngân viên, làm nhân viên phân tích tài chính doanh nghiệp, nhân viên tín dụng tại các ngân hàng thương mại.

   Quản trị DN vừa và nhỏ

   Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
   1 tháng
   Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 109 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân Quản trị có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để người học có thể xây dựng mối quan hệ với khách hàng và triển khai các hợp đồng kinh doanh; thành lập, điều hành doanh nghiệp; kiểm soát tình hình tài chính của doanh nghiệp, dự toán kinh phí thực hiện và thẩm định các dự án đầu tư trong xu thế hội nhập kinh tế; có tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;

   + Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị;

   + Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;

   + Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp;

   + Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

   Kỹ năng:

   + Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;

   + Xây dựng hệ thống định mức kinh tế- kỹ thuật;

   + Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;

   + Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

   + Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

   + Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

   + Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan;

   + Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh;

   + Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;

   + Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

   - Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   Kế toán doanh nghiệp

   Kế toán doanh nghiệp
   1 tháng
   Kế toán doanh nghiệp
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 120 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán; thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán; có tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Sau khi đào tạo đảm bảo người học hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;

   + Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;

   + Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán.

   + Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn.

   + Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   + Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   + Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

   Kỹ năng:

   + Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.

   + Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

   + Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   + Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

   + Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

   + Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

   + Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

   + Kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

   + Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp

   + Khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.

   + Khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

   + Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Làm kế toán trong các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập công ty dịch vụ kế toán để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

   - Làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

   Marketing thương mại

   Marketing
   1 tháng
   Marketing
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 109 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân Marketing Thương mại có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức về chức năng, các quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành thành thạo một số công việc chuyên môn trong lĩnh vực Marketing nói chung và Marketing thương mại nói riêng; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường ngành kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế..

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Nhận biết được xu hướng vận động của thị trường;

   + Trình bày được các mục tiêu chiến lược marketing doanh nghiệp;

   + Trình bày được quy trình lập kế hoạch các chương trình: Truyền thông, quảng cáo, tiếp thị, quảng bá thương hiệu… ;

   + Phân tích được tác động của các yếu tố môi trường đến hoạt động marketing của doanh nghiệp;

   + Phân tích được ảnh hưởng về hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với các chính sách marketing của doanh nghiệp;

   + Dự đoán được những phản ứng của người tiêu dùng đối với việc lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp;

   + Nhận biết và phân đoạn được các thị trường trọng điểm cho doanh nghiệp;

   + Phân biệt được chiến lược marketing cho các nhóm khách hàng khác nhau.

   Kỹ năng:

   + Xây dựng được các chiến lược marketing ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

   + Thiết lập và duy trì được chính sách giá của sản phẩm dịch vụ;

   + Phân đoạn và lựa chọn được thị trường trọng điểm cho doanh nghiệp;

   + Lập được kế hoạch và thực hiện được các chương trình: Truyền thông, quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp thị, quảng bá thương hiệu… ;

   + Tổ chức được các hoạt động marketing cho doanh nghiệp;

   + Lập được dự toán kinh phí cho các hoạt động marketing;

   + Lựa chọn được nhân lực cho hoạt động marketing của doanh nghiệp;

   + Thiết lập được các kênh phân phối chào hàng, bán hàng và đề xuất các phương pháp cải tiến sản phẩm dịch vụ;

   + Tổ chức được các chương trình huấn luyện – đào tạo đội ngũ nhân viên marketing;

   + Ứng dụng được khoa học kỹ thuật vào hoạt động marketing;

   + Đánh giá được hoạt động marketing của doanh nghiệp và đưa ra được những tư vấn hợp lý cho lãnh đạo doanh nghiệp;

   Sử dụng thành thạo các công cụ truyền thông thông dụng;

   + Có khả năng làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp, với khách hàng.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Làm việc tại một số phòng ban có tính chất quản lý trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

   - Làm trưởng nhóm phụ trách marketing; phụ trách nhóm bán hàng;

   - Làm nhân viên phụ trách marketing, nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý và chăm sóc khách hàng, nhân viên quan hệ công chúng, nhân viên truyền thông, nhân viên viên kinh doanh, nhân viên làm quảng cáo chuyên nghiệp và nhân viên tiếp thị;

   - Khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   Kế toán ngân hàng

   Kế toán ngân hàng
   1 tháng
   Kế toán ngân hàng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 120 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân Kế toán ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để người học có thể có khả năng thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ Kế toán tại các ngân hàng thương mại. Trang bị kiến thức về ngân hàng cho sinh viên có nhu cầu làm việc trong ngành Tài chính, Ngân hàng; có tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghề kế toán ngân hàng;

   + Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng;

   + Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

   + Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với hoạt động của từng loại hình ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

   + Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại các ngân hàng;

   + Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động của ngân hàng.

   Kỹ năng:

   + Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán trong hoạt động ngân hàng;

   + Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

   + Lập được các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính của ngân hàng;

   + Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với từng loại hình ngân hàng và tổ chức tín dụng;

   + Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

   + Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng;

   + Kiểm tra, đánh giá được công tác kế toán của ngân hàng;

   + Tập hợp và cung cấp được thông tin kinh tế về hoạt động thương mại – dịch vụ phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở ngân hàng;

   + Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

   + Khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Làm nhân viên kế toán ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng và kế toán kho bạc, nhân viên nhân viên quản lý nghiệp vụ kho quỹ ngân hàng, kho bạc, nhân viên marketing ngân hàng.

   - Làm việc tại phòng kế toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội.

   Kỹ thuật xây dựng

   Công nghệ kỹ thuật xây dựng
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật xây dựng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 109 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo kỹ sư thực hành kỹ thuật xây dựng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ xã hội nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn vững vàng, nắm bắt và giải quyết được những vấn đề khoa học xây dựng do thực tiễn đặt ra, có khả năng tiếp cận được những tiến bộ xây dựng mới hiện đại trên thế giới. có trình độ ngoại ngữ tốt để đáp ứng được thị trường lao động nước ngoài, có sức khỏe tốt để đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   - Đọc, hiểu hồ sơ thiết kế, thi công, bóc tách khối lượng ra đề tay cho các tổ,đội, nhóm thi công.

   - Tổ chức, quản lý thi công cho các tổ, đội sản xuất theo biểu đồ nhân lực.

   - Tính được khối lượng, vật tư, nhân công cho từng hạng mục công trình.

   - Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề và sử lý được những vấn đề phức tạp của nghề nảy sinh trong quá trình làm việc.

   - Nêu được ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật - công nghệ, vật liệu mới ở một phạm vi nhất định vào thực tế nơi làm việc;

   Kỹ năng:

   Có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo, cụ thể là:

   Có kỹ năng hướng dẫn, làm mẫu các kiến thức cơ bản và chuyên môn các công việc của nghề Kỹ thuật xây dựng (đào móng, xây gạch, trát, láng, lát, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, mạng điện sinh hoạt, đường ống cấp, thoát nước, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bả ma tít, sơn vôi..) nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm vật tư, nâng cao năng suất lao động,

   Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp được nhà trường giới thiệu việc làm đúng chuyên môn với thu nhập cao tại các Tập đoàn, Tổng công ty, các Doanh nghiệp xây dựng tại địa bàn Hà nội và được giới thiệu đi lao động xuất khẩu.

   Điện công nghiệp

   Điện công nghiệp
   1 tháng
   Điện công nghiệp
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 109 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp;

   + Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế của nghề điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;

   + Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện xác định (một phân xưởng, một hộ dùng điện);

   + Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện;

   + Phân tích được phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của các thiết bị điện;

   + Nắm vững các kiến thức về quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất, điều khiển các trạm điện, lưới điện;

   + Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện công nghiệp;

   Kỹ năng:

   + Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật;

   + Sửa chữa, bảo trì và chỉnh định được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;

   + Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản;

   + Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động;

   + Đọc, hiểu, lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện có công nghệ hiện đại theo tài liệu hướng dẫn.

   + Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện đảm bảo an toàn;

   + Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện;

   + Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

   + Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên trở thành Kỹ thuật viên chuyên ngành Điện công nghiệp sẽ:

   - Làm việc được ở các Công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ bảo trì và sửa chữa đường dây;

   - Làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: Nhân viên vận hành;

   - Làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện;

   - Làm việc trong các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội.

   Cấp thoát nước

   Cấp thoát nước
   1 tháng
   Cấp thoát nước
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 110 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình cao đẳng chính quy ngành Cấp thoát nước được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng chuyên nghiệp ngành Cấp thoát nước, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Nêu được nhiệm vụ, cấu tạo, công dụng, phân loại đường ống, thiết bị, công trình của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước;
   • Trình bày đư­ợc sơ đồ nguyên lý, cấu tạo, công dụng của các thiết bị, dụng cụ, máy thi công thông dụng trong nghề;
   • Mô tả được quá trình biến dạng của ống khi có ngoại lực tác dụng;
   • Đọc được bản vẽ sơ đồ của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước và các tài liệu liên quan;
   • Tính toán, khai triển được các chi tiết, phụ kiện đảm bảo cho gia công, lắp đặt;
   • Trình bày đư­ợc phương pháp lắp đặt, vận hành, quản lý hệ thống ống cấp, thóat nước, phù hợp với yêu cầu thi công;
   • Thiết kế được mạng lưới cấp, thoát nước trong nhà.

   Kỹ năng:

   • Sử dụng được các thiết bị, dụng cụ cầm tay;
   • Lựa chọn được các loại vật tư­, thiết bị, phụ kiện phù hợp với yêu cầu gia công, lắp đặt;
   • Lấy dấu, cắt, ren, uốn, hàn tạo ra các chi tiết, phụ kiện, mối nối thông thường đạt yêu cầu kỹ thuật;
   • Lắp đặt, vận hành, quản lý được hệ thống ống cấp, thoát nước thông dụng trong công trình, ngoài công trình theo thiết kế;
   • Lắp đặt hệ thống đường ống và thiết bị cho các công trình xử lý nước cấp, nước thải đúng thiết kế;
   • Vận hành được các công trình trong khu xử lý cấp, thoát nước đúng quy trình;
   • Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc;
   • Thực hiện công việc có tính sáng tạo, giải quyết được các tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế thi công, lắp đặt.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   • Tham gia quản lý tổ, nhóm sản xuất trong lĩnh vực cấp thoát nước;
   • Vận hành, khai thác xử lý nước, truyền tải nước ở các nhà máy nước sạch với quy mô nhà máy công suất trung bình trở lên;
   • Tham gia xuất khẩu lao động ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan…

   Điện dân dụng

   Điện dân dụng
   1 tháng
   Điện dân dụng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 108 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình cao đẳng chính quy ngành Điện dân dụng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng chuyên nghiệp ngành Điện dân dụng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Trình bày được khái niệm cơ bản, công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại thiết bị điện sử dụng trong nghề Điện dân dụng;

   + Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế của nghề điện dân dụng và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện;

   + Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế và lắp đặt phụ tải cho một căn hộ;

   + Giải thích được nguyên lý hoạt động các mạch điện của thiết bị tự động điều khiển dùng trong dân dụng;

   + Nắm vững các kiến thức về quản lý kỹ thuật, quản lý nhân sự;

   + Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện dân dụng;

   + Đạt trình độ B Tiếng Anh, trình độ B Tin học.

   Kỹ năng:

   + Lắp đặt được hệ thống điện cho căn hộ đúng yêu cầu kỹ thuật;

   + Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành được các thiết bị điện dân dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

   + Sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các mạch điện của thiết bị tự động điều khiển dùng trong dân dụng;

   + Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra điện và phát hiện kịp thời, sửa chữa tốt các sự cố về điện;

   + Lắp đặt và vận hành được các thiết bị có công nghệ hiện đại theo tài liệu hướng dẫn;

   + Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

   + Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm;

   + Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Làm việc ở bộ phận kỹ thuật điện tại công ty điện lực, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thiết bị điện và các ngành điện có liên quan.

   - Quản lý nhóm nhỏ lắp đặt, sửa chữa hệ thống chiếu sáng dân dụng.

   - Tổ chức hoạt động kinh doanh cá nhân thiết bị điện dân dụng.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu trường

   Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội có chức năng đào tạo kỹ thuật viên trình độ Cao đẳng, công nhân kỹ thuật, sơ cấp nghề và bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực xây dựng và các ngành liên quan.

   Trường luôn tăng cường công tác quản lý, không ngừng nâng cao năng lực cán bộ giảng dạy, chất lượng đào tạo để thực sự là nguồn cung cấp kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật có trình độ cao, tay nghề vững, kỹ năng tốt nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội.

   Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội nhìn từ ngoài vàoTrường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội nhìn từ ngoài vào

   Cơ sở vật chất

   Tổng diện tích mặt bằng đất đai của trường: 10.642 m2
   Các công trình và tổng diện tích sử dụng tổng cộng: 8.326 m2
   Bao gồm các hạng mục :
   + Phòng học lý thuyết: 30 phòng, diện tích: 5.184 m2
   + Phòng thí nghiệm, thực hành thực tập 09 phòng diện tích: 1.842 m2.

   Nguồn: Cao đẳng Nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

   Địa điểm